blog-background-1920px

Smartare produktdesign: Webbinarium om Fair Meter-pilotprojektet

2018-apr-16 06:20:03

Landis+Gyrs pilotprojekt tillsammans med de nederländska bolagen Alliander och Stedin satte en ny standard för materialsnåla elmätare, men hur var projektet ur Stedins, Allianders och Landis+Gyrs perspektiv? Registrera dig för ett intressant webbinarium som arrangerade av Engerati.

175715586_720x480_72_RGBLandis+Gyrs pilotprojekt med det nederländska konsortiet fokuserade på cirkulär ekonomi och genomfördes i samband med Fair Meter-initiativet. Pilotprojektets utvecklingsteam gjorde stora framsteg med att minska mängden råmaterial som behövs för att tillverka den nya E360 jämfört med tidigare motsvarande elmätare:
  • 27 % (motsvarar 360 ton) mindre råmaterial totalt för samtliga material
  • 50 % minskning av antalet olika material i produkten – sju material eliminerades helt och hållet
  • 14 % färre elektroniska komponenter
  • Minskad elförbrukning för själva mätaren
  • En revolutionerade ny elmätare till Landis+Gyrs portfölj
  • Nya globala policyer och nya rutiner inom EMEA

Hurdant var projektet då ur Stedins, Allianders och Landis+Gyrs perspektiv? Engerati, den ledande sammanslutningen för elnätsföretag och experter i energibranschen inom Europa, arrangerade ett webbinarium med Sustainability Creator Dirk Bijl de Vroe från Stedinin och Senior Product Manager Joe Andrews från Landis+Gyr som berättade mer om ämnet.

Registrera dig för att se det engelskspråkiga webbinariet: Dutch Fair Meter pilot: Key innovation in smart meter circularity
Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR