blog-background-1920px

Smartare produktdesign sparar nästan 300 ton av råmaterial

2017-okt-25 13:53:53

Landis+Gyrs pilotprojekt sätter en ny standard för materialsnåla elmätare – en helt ny mätardesign utvecklades som en del av de nederländska elnätsföretagen Allianders och Stedins Fair Meter-initiativ som pågår 2016–2021. Den nya mätaren kommer att spara hela 220 ton plast och 50 ton metall under projektets gång.

Landis+Gyrs pilotprojekt fokuserade på cirkulär ekonomi och genomfördes i samband med Fair Meter-initiativet som startades av kunderna Alliander och Stedin. Under de närmaste åren kommer Landis+Gyr att leverera över 1,5 miljoner mätare till ett konsortium som hanterar el- och gasförsörjningen för ungefär 65 procent av de nederländska hushållen. Målet var att identifiera egenskaper som skulle kunna göra den nya smarta elmätaren E360 mer materialeffektiv genom att studera mätarnas tillverkning, användning och återvinningsprocesser.

ThinkstockPhotos-611791236.jpg

Följ oss på LinkedIn:   Landis+Gyr in the Nordics

Enorm minskning av materialförbrukningen

De första genombrotten kom ganska snabbt och Landis+Gyrs utvecklingsteam gjorde stora framsteg med att minska mängden råmaterial som behövs för att tillverka E360 jämfört med tidigare motsvarande modeller.

Resultaten i korthet:

  • 27 % (motsvarar 360 ton) mindre råmaterial totalt för samtliga material
  • 50 % minskning av antalet olika material i produkten – sju material eliminerades helt och hållet
  • 14 % färre elektroniska komponenter
  • Minskad elförbrukning för själva mätaren
  • En revolutionerade ny mätare till Landis+Gyrs portfölj
  • Nya globala policyer och nya rutiner inom EMEA

Pilotprojektet resulterade i en betydande minskning av plast och metall i både enfas- och trefasmodellerna av E360. I enfasmätaren minskade mängden plast med 21 % och metall med 10 % mätt i vikt. I trefasmätaren var minskningen ännu större med hela 33 procent mindre plast och 58 % mindre metall. 

Material E360, 1-fas E360, 3-fas
Plast (mätt i vikt) - 21 % - 33 %
Metall (mätt i vikt) - 10 % - 58 %
Materialförteckningen totalt - 20 % - 38 %

Materialreduktion i E360 jämfört med utgångsläget

När man beräknar de totala material- och energivinsterna som E360 kommer att ge under det nederländska projektet blir effekten enorm; hela 143,18 ton mindre plast (polykarbonat GF10 %), 14,49 ton mindre koppar och 37,68 ton mindre stål. Totalt innebär detta att man kommer att använda 274,69 ton mindre nyproducerat råmaterial i projektet. Resultatet är enastående ur miljöperspektiv, bara plastbesparingen motsvarar minskade koldioxidutsläpp på över 1 000 ton under nästa fyraårsperiod.

Utvecklingsteamet lyckades även halvera antalet olika material som används för att tillverka mätaren. Det betyder att man helt eliminerat sju material i nya E360.

E360 Circularity graph Sweden.jpg

Materialreduktion i ett storskaligt elmätarprojekt

Förutom materialbesparingarna är en ytterligare framgång att projektets hållbarhetsfördelar inte bara begränsar sig till det nederländska konsortiet. Resultaten har spritt sig vidare genom att den nya mätaren fått en plats i Landis+Gyrs portfölj och lett till betydande förändringar av företagets policyer och processer.

Kvalitetsstyrt projekt

Pilotprojektet startade år 2015 med en analys av nuläget där man fastställde en standardnivå för jämförelser. Gemensamma workshopar och seminarier mellan Landis+Gyr, Alliander och Stedin hölls för att kläcka idéer och stimulera branschåtgärder för att främja cirkulär ekonomi och hållbara affärsmodeller i branschen. En konceptstudie med teoretiska rapporter och praktiska demonstrationer publicerades i mitten av 2017.

Den första fasen av Smart Meter Circularity resulterade i en 30-sidig rapport med en detaljerad produkt- och processbeskrivning som identifierade över 245 olika material, föreningar och ämnen samt fastställde mätarnas och kontraktets energiavtryck och resursförbrukning.

Avsikten var att utveckla materialeffektiviteten utifrån myndighetskrav, högsta möjliga kvalitetskrav och kommersiella villkor. Inga kompromisser accepterades i fråga om mätarens tillförlitlighet och hållfasthet, och även kostnadseffektivitet samt leveranskedjans funktion var viktiga fokusområden. EU-direktivet om mätinstrument och olika standarder, bland annat säkerhetsstandarden IEC 62052-31, spelade också en viktig roll i projektet.

Landis+Gyrs nya smarta elmätare E360 är en exceptionell mätare på många sätt, inte minst för sitt unika kommunikationskoncept som är utformat för IoT och smarta elnät, men även för att mätaren är utvecklad med hänsyn till principerna om cirkulär ekonomi.

e360.jpg

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR