blog-background-1920px

Tjänsterna utvecklas jämsides med AMI

2018-aug-09 07:26:14

ThinkstockPhotos-644335608_kleinJag fick nyligen möjligheten att granska rapporten ”Electric Grid Managed Services – 2018” från IHS Markit. Rapporten är utan tvekan värd att läsa för alla som är intresserade av serviceverksamhet inom energisektorn. I sin rapport beskriver IHS Markit utvecklingen av AMI och dess viktigaste faser, vilket gav mig idén att ta upp dessa steg ur ett serviceperspektiv.

Enligt rapporten finns det tre utvecklingsfaser:

  • Den första fasen, AMI 1.0, utgörs av utrullningen av smarta mätare och tillhörande mjukvara, och drivs främst av krav i lagstiftningen. Fokus ligger på installation av mätarna och mätinsamling i faktureringssyfte.
  • Nästa fas, AMI 1.5, breddar perspektivet till användning av insamlade data för annat än fakturering, det vill säga att nätbolagen börjar utveckla och erbjuda nya tjänster som bygger på analyser av AMI-data. Man ägnar till exempel mer uppmärksamhet åt avbrottshantering och övervakning av elkvaliteten.
  • I den tredje fasen, AMI 2.0, används AMI-data allmänt för ett stort antal affärsmässiga och driftrelaterade syften. Vissa nätbolag har redan tagit konkreta steg i denna riktning.

Det finns förstås alltid en risk för generaliseringar och att man missar detaljer med denna typ av indelning. Men när jag ser på marknaden och de kundprojekt jag arbetat med under den senaste tiden stämmer rapportens utvecklingsfaser ganska väl överens med verkligheten. För mig är det tydligt att även utbudet av och efterfrågan på AMI-tjänster följer dessa utvecklingsfaser.

AMI 1.0: Drifttjänster

Landis+Gyr har erbjudit lösningar och tjänster för AMI 1.0 i åratal, om inte årtionden. Smarta elmätare, kommunikationsteknik och mjukvara är konkreta exempel ur vår produktportfölj. På servicesidan erbjuder vi som de flesta andra leverantörer naturligtvis en rad olika operativa supporttjänster som en integrerad del av vår portfölj. Många kunder vill hantera driften av AMI-systemet internt, men i stället för att investera i egen IT-infrastruktur och programvaror väljer de Software as a Service, en servicemodell som även vi erbjuder. I dag överväger också allt fler företag i EMEA-området en modell som heter Metering as a Service, vilket innebär att vi tar ansvar för fjärravläsning, mätinsamling och validering av mätdata. På detta område har vi omfattande erfarenhet från USA och den nordiska marknaden.

AMI 1.5: Tjänster som utnyttjar AMI-data

AMI 1.5 är ett mellanstadium på vägen till AMI 2.0. Här börjar nätbolagen implementera olika lösningar för till exempel övervakning av elkvaliteten eller avancerad rapportering som underlättar beslutsfattandet. Vissa väljer även att lägga ut ytterligare tjänster vid sidan av mätaravläsningen. Det har varit väldigt spännande att få vara med och utveckla vårt serviceutbud på detta område. Vi har tagit fram ett genuint modulärt utbud som ger nätbolagen möjlighet att flexibelt välja vad de vill göra själva och vad de vill köpa som tjänst.

AMI 2.0 och framåt: Tjänster som frigör den fulla potentialen hos AMI

Det talas mycket om AMI 2.0, särskilt i de länder som förbereder sig för den andra vågen av smarta elmätare. Lite förenklat kan man säga att vi i dessa projekt inte längre talar särskilt mycket om själva insamlingen av mätdata i faktureringssyfte – det är en självklarhet som ska fungera utan problem. I stället har man börjat fokusera på att få ut maximal nytta av data i elnätet med olika analys- och visualiseringsverktyg. Volymen och mångfalden av data som produceras av smarta elmätare, sensorer och andra nätkomponenter är otrolig och har på kort tid börjat förändra nätbolagens sätt att planera och driva sina elnät.

Det kräver effektiva rutiner och verktyg – att samla in och analysera data utan automatiserade processer, maskininlärning och artificiell intelligens är helt enkelt inte längre möjligt. Nätbolagens experter spelar dock fortfarande en avgörande roll, eftersom det är de som ska dra slutsatser utifrån dessa data och fatta välinformerade affärsbeslut.

Vi på Landis+Gyr vill vara en stark partner för alla nätbolag som befinner sig i denna utvecklingsfas. Här anser jag att gemensamma utvecklingsprojekt och nära samarbete i kundprojekt är det effektivaste och mest lönsamma sättet att gå vidare. Vi har till exempel lanserat AGA (Advanced Grid Analytics), en lösning som erbjuder verktyg för optimering av nätinvesteringar, och MAM (Meter Asset Management), som visualiserar mätarbeståndet genom hela dess livscykel. Båda dessa lösningar är uppbyggda kring mjukvara, men inkluderar även en stark servicekomponent. Precis som med AMI 1.5 är vår filosofi att ge nätbolagen frihet att välja i vilken utsträckning de vill hantera sina lösningar internt och sedan köpa vissa eller alla lösningar som en tjänst.

 

Det här var mitt sätt att knyta ihop vårt serviceutbud med utvecklingsfaserna för AMI som beskrivs i IHS Markits rapport. I rapporten presenteras även andra sätt att gruppera och klassificera Managed Services. Det är välkommet, eftersom jag inte hittills upplevt att det finns någon etablerad terminologi i branschen, även om tjänsterna blivit alltmer populära.

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR