Landis+Gyr Blogg

    Landis+Gyr levererar smarta elmätare till Sinfras medlemmar

    Landis+Gyr har tecknat ramavtal med Sinfra (Svensk Inköpscentral för Infrastruktur). Ramavtalet ger Sinfras medlemmar och deras dotterbolag tillgång till Landis+Gyrs produkter och lösningar inom smart elmätning från och med maj 2018.

    Läs artikeln