blog-background-1920px

ULTRAHEAT T450: Intelligent Mätteknik för Exceptionell Tillförlitlighet

2020-apr-22 09:29:04

T450 CNL Banner 2

Landis+Gyrs ultraljudsmätare ULTRAHEAT® T450 för värme och kyla hjälper hushåll och byggnader att bli mer energieffektiva och optimerar deras energianvändning även i de mest krävande miljöer.

Kampen mot klimatförändringarna är en av de största utmaningarna i vår tid. Insatserna har till stor del inriktats på att öka andelen förnybar el även om uppvärmning och kylning av byggnader står för hela 50 procent av energiförbrukningen inom EU – ofta helt i onödan! Detta skapar enorma möjligheter att minska koldioxidutsläppen genom bättre styrning och hantering av energianvändningen i byggnader och samtidigt spara pengar.

För att göra hushåll och byggnader mer energieffektiva måste man först kunna mäta exakt hur mycket energi som går åt till värme och kyla. Ultraljudsmätaren ULTRAHEAT® T450 används för att mäta värmeförbrukningen i bostadshus med hög precision samt för olika applikationer inom fjärrvärme/fjärrkyla och undermätning.

ULTRAHEAT T450 är lättinstallerad, kräver lite underhåll och är med sin långa livslängd en ekonomisk lösning för att öka energieffektiviteten i olika typer av byggnader.

De största fördelarna med T450 är enkel installation, konfigurering utifrån installationsplatsen samt överlägsen robusthet även i de mest krävande miljöer.

Genom att välja ULTRAHEAT T450 kan fastighetsägare, fjärrvärmeleverantörer och andra användare känna sig trygga med att de investerat i en framtidssäker teknik som fungerar i många år framåt. Kommunikationsmoduler, sensorer och andra komponenter går att installera i efterskott. Dessutom möjliggör mätarens nya elkonstruktion som inkluderar stöd för spänningsmatning via M-Bus en så gott som oändlig batteritid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Robust

ULTRAHEAT T450 är en tålig mätarmodul utvecklad för alla typer av miljöer. Mätarenheten har ett DuraSurface-innerhölje som gör den mer beständig mot smuts och andra partiklar samt säkerställer tillförlitlig och servicefri drift år efter år.
De nya flödesgivarna i rostfritt stål garanterar problemfri mätning med hög precision även under tuffa förhållanden.
ULTRAHEAT T450 mäter med hög noggrannhet i miljöer med damm, smuts, hög fuktighet, stora tryckskillnader, höga temperaturer och vibrationer samt motstår stötar och slag. Den är även mindre känslig för mekaniska och elektromagnetiska störningar.
Det extra skyddshöljet inuti mätaren skyddar den känsliga elektroniken mot störningar och smuts.

Flexibel

ULTRAHEAT T450 är designad med mångsidighet i åtanke. Mätaren har utbytbara temperatursensorer, utbytbart batteri samt en lucka för byte eller uppgradering av kommunikationsmoduler – allt för att säkerställa mätaren inte blir föråldrad på många år. Kommunikationsmodulerna är försedda med elektroniska skydd som samtidigt underlättar deras installation.
ULTRAHEAT T450 har dessutom en kalibreringslogg som gör den exceptionellt flexibel. Installationsplatsen, energienheten och typen av sensor kan bytas ut eller uppdateras när som helst medan mätaren är i användning, även efter driftsättning. Även programvaran i mätaren kan uppdateras.
ULTRAHEAT T450 har även pulsingångar för vattenmätare som möjliggör kostnadseffektiv integration av varm- och kallvattenmätare i olika kommunikationsnät.
T450 kan flexibelt anpassas efter framtida krav och ny teknik, vilket är en fördel då det minskar antalet varianter på lager och förkortar responstiderna.

Gjord för att hålla

Med ULTRAHEAT T450 har Landis+Gyr skapat en genuint framtidssäker värmemätare. Mätaren har indikator för batterinivå, energisnåla elektronikkomponenter och robust mätarteknik samt en konstruktion som möjliggör utbyte av komponenter och moduler.
Allt detta garanterar att mätaren kan användas i många år framöver utan risk för fel och med minimalt behov av service och reparationer.
Om ULTRAHEAT T450 en dag inte längre uppfyller gällande standarder kan mätarens programvara uppdateras för att tillgodose de förändrade kraven på marknaden.
En viktig egenskap hos ULTRAHEAT T450 är spänningsmatning via M-Bus, vilket innebär betydligt längre livslängd för batteriet.

Praktisk

ULTRAHEAT T450 är designad för enkel användning, installation och hantering.
Mätaren har en 8-siffrig LCD-display med behändiga symboler, bland annat en indikator för batterinivå och en indikator som visar var du är i menyn. De två tryckknapparna gör det enkelt att navigera i menyn och är lätta att trycka på även när luckan är öppen.
Det finns gott om utrymme inuti enheten som gör det enkelt att ansluta kablar och sensorer. Elektronik- och kommunikationsmodulerna skyddas av en ram för att undvika skador.
M-Busmodulerna har fyra terminaler i stället för två för att möjliggöra kedjekoppling utan kopplingsdosor.
AA-batterierna med lång livslängd och lågt litiuminnehåll är lätta att byta ut. Det optiska gränssnittet möjliggör hands-free avläsning och parametrisering med optoöga.

Intelligent

Det är ingen vits att vara tuff om man inte är smart. ULTRAHEAT T450 samlar mätvärden som används för fakturering, men ger dessutom användarna tillgång till information om värmesystemets status, energieffektivitet och användning.
Genom att kontinuerligt analysera förbrukningen kan ULTRAHEAT T450 föreslå potentiella förbättringsområden i värme-/kylsystemet eller identifiera problem som behöver åtgärdas.
Kunden kan även jämföra med mini-, max- och genomsnittsvärden för att bedöma om deras individuella förbrukning är för hög eller låg.
Mätarens batteriindikator övervakar förbrukningsprofilen kontinuerligt och beräknar tiden tills batteriet måste bytas ut.

Om du vill veta mer, kontakta våra specialister.

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR