blog-background-1920px

125 vuotta laadukasta toimintaa energia-alalla

14. syyskuuta 2021 klo 15.31.47

Landis+Gyr on kehittynyt jatkuvasti vastatakseen asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin aina lähtien sähkömittareiden tuotannon aloittamisesta yhtiön toimintatapoihin vaikuttaneisiin päätöksiin. Nyt luomme katsauksen yhtiömme menneisyyteen 125 vuoden päähän. Tuolloin perustettiin Electrotechnische Institut Theiler & Co., joka loi vahvan pohjan Landis+Gyrin nykyiselle menestykselle.

Heinäkuussa 1896 yrittäjä ja keksijä Richard Theiler sekä liikemies Adelrich Gyr perustivat Sveitsin Zugissa Electrotechnische Institut Theiler & Co:n. Vahvan kysynnän rohkaisemina he alkoivat valmistaa induktiopohjaisia kolmivaihesähkömittareita, ja mittareiden myynti lähtikin vuonna 1899 vahvaan kasvuun.

Seitsemän vuotta myöhemmin insinööri Heinrich Landis tuli mukaan toimintaan kolmantena osakkaana, ja pian hän osti Adelrich Gyrin ja Richard Theilerin kokonaan ulos yhtiöstä. Seuraavana vuonna Landis otti uudeksi yhtiökumppaniksi koulukaverinsa ja kemistin Karl Heinrich Gyrin. Näiden miesten johtama yhtiö tunnettiin vuodesta 1905 eteenpäin nimellä Landis & Gyr.

Kansainvälistyminen, ensimmäinen maailmansota ja Heinrich Landisin kuolema

 

Landis & Gyrin liiketoiminta menestyi ja laajeni sähkön käytön yleistyessä nopeasti. Sähkömittareiden tuotantoa varten perustettiin vuosina 1912–1927 tytäryhtiö Berliiniin, Frankfurtiin, Lontooseen sekä Wieniin, ja Melbourneen ja New Yorkiin avattiin myyntikonttorit.

Ensimmäisen maailmansodan puhkeaminen elokuussa 1914 aiheutti merkittäviä muutoksia Landis & Gyrin toimintaan. Tehdastuotanto jouduttiin väliaikaisesti keskeyttämään henkilöstön jouduttua armeijaan, mikä merkitsi yhtiölle epävarmoja taloudellisia aikoja. Taloudellinen epävarmuus ei kuitenkaan kestänyt pitkään. Raaka-aineiden ja puolivalmisteiden hankintaan liittyvistä vaikeuksista huolimatta Landis & Gyr ja Sveitsin metalli- ja konepajateollisuus yleisesti menestyivät taloudellisesti hyvin. Noihin aikoihin yhtiö huolehti työntekijöistään perustamalla hyvinvointisäätiön sekä pakollisen sairausvakuutuskassan. Säätiöön kuului myös rahasto, joka tuki ruokailuja, lastenhoitoa, päivähoitoa ja elintarvikkeiden jakelua.

Heinrich Landis jätti yhtiön vakavien terveysongelmien vuoksi vuonna 1916 ja menehtyi vuonna 1922. Landisin kuoleman jälkeen Karl Heinrich Gyr otti yksin yhtiön vetovastuun aina kuolemaansa asti vuonna 1946.

Toinen maailmansota ja Karl Heinrich Gyrin kuolema

 

Vuonna 1940 Karl Heinrich Gyr perusti lämpöpumppujen tuotantoon keskittyneen lämpötekniikan osaston, josta muodostui myöhemmin merkittävä Landis & Gyrin liiketoimintadivisioona. Seuraavina vuosina Gyr omistautui johtamaan yhtiön läpi toisen maailmansodan vaikean kauden. Yhtiö auttoi helpottamaan sodan aiheuttamaa elintarvikepulaa tukemalla työntekijöiden vapaaehtoistyötä esimerkiksi perunanviljelyn parissa. Sveitsin elintarviketuotannon omavaraisuusaste nousikin 52 prosentista 70 prosenttiin.

Toisen maailmansodan päätyttyä perustettiin uusia sähkömittaritehtaita Espanjaan ja Kreikkaan, mikä tuki viennin laajenemista kehittyviin maihin. Heinrich Gyr kuoli 67 vuotiaana 3. marraskuuta 1946. Hänen johtamistapansa näkyy yhtiössä tänäkin päivänä ihmisten eettisenä kohteluna ja toimintana sekä kunnioituksena toisia ihmisiä kohtaan.

Jatkuvan kasvun ja muutosten kausi

 

Yhtiön vetovastuu siirtyi vuonna 1956 Karl Heinrich Gyrin vävypojille Andreas Brunnerille ja Gottfried Straubille, jotka veivät yhtiön pörssiin. Seuraavien kahden vuosikymmenen aikana, vuoteen 1976 mennessä, Landis & Gyrin henkilöstö kasvoi kansainvälisen laajenemisen ja yhdysvaltalaisen Duncan Electronicsin oston myötä 15 500:aan, mikä vakiinnutti yhtiön aseman maailman suurimpana mittarivalmistajana.

Vuonna 1987 Karl Heinrich Gyrin perilliset myivät osakkeensa sveitsiläiselle teollisuusjohtajalle Stephan Schmidheinylle, joka puolestaan myi enemmistöosuutensa yhtiöstä sveitsiläiselle Elektrowatt AG:lle vuonna 1996. Yhtiön 100-vuotisjuhlavuonna Landis & Gyr integroitiin Elektrowatt AG:hen ja yhtiö vedettiin pois pörssistä.

Landis & Gyr oli Siemensin, Kohlberg Kravis Roberts & Co:n ja Bayard Capitalin omistuksessa vuodesta 1998 vuoteen 2011, jolloin Toshiba Corporation ja Innovation Network Corporation of Japan ostivat yrityksen. Kuusi vuotta myöhemmin Toshiba ilmoitti suunnittelevansa Landis+Gyrin listaamista uudelleen Sveitsin pörssissä. Listautumisanti SIX Swiss Exchangessa käynnistyi 21. heinäkuuta 2017.

 

Landis+Gyr Suomessa

 

Landis+Gyrin historia Suomessa juontaa juurensa Valtion Tykkitehtaaseen, joka vuonna 1938 siirrettiin Helsingistä Jyväskylään. Sähkömittarien tuotanto puolestaan aloitettiin vuonna 1948 osana Valtion Metallitehtaiden (VMT) toimintaa, joka osakeyhtiöitettiin kaksi vuotta myöhemmin. Tuolloin yrityksen nimeksi tuli Valmet. Jyskän tehtaiden mittariosastosta muodostettiin vuonna 1979 oma tulosvastuullinen yksikkönsä, Valmet Oy Mittaritehdas. Valmet Oy Mittaritehdas muuttui itsenäiseksi osakeyhtiöksi vuonna 1988 ja sai nimen Valmet- IVO Oy Metering. Valmet omisti 65 % uudesta yhtiöstä. Valmet- IVO Oy Metering siirtyi kokonaisuudessaan Imatran Voiman omistukseen vuonna 1991, jolloin yhtiön nimeksi tuli Enermet Oy.

2000-luvun alku oli AMR-järjestelmien läpimurron aikaa. Enermet toi markkinoille jo neljännen sukupolven AMR -järjestelmän Enermet AIM:in ja intergroitujen sähkömittareiden E120 tuoteperheen. Vuonna 2004 Enermet voitti siihen asti suurimman AMR-järjestelmätoimituksen (156 000 mittauspistettä) Pohjoismaissa. Toinen juhlallinen rajapyykki, miljoona mittauspistettä Enermetin järjestelmissä, saavutettiin toukokuussa 2006. Samaan aikaan Enermet siirtyi australialaisen Bayard Capitalin omistukseen. Bayardin omistukseen kuului myös muita energianhallinta- ja energiansäästöratkaisujen johtavia toimittajia. Näistä Enermet ja Landis+Gyr yhdistettiin vuonna 2008 entistä vahvemmaksi integroitujen AMM-ratkaisujen tarjoajaksi.

 

Landis+Gyrin tavoitteena on hallita energiaa tehokkaammin

 

Nykyisin Landis+Gyr tarjoaa energiayhtiöille kaikkialla maailmassa kriittiseen infrastruktuuriin liittyviä ratkaisuja. Johtavana integroitujen energianhallintaratkaisujen toimittajana yhtiö on toimittanut yli 300 miljoonaa laitetta, joista 125 miljoonaa on tietoyhteyksillä varustettuja älykkäitä laitteita. Landis+Gyr on muokannut 125-vuotisen historiansa aikana energiateollisuutta jatkuvilla innovaatioilla. Yhtiön pitkäjänteisiä painopisteitä ovat tuotekehitys, yrityskaupat, strategiset kumppanuudet ja investoinnit, joilla toimintaa uudistetaan jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita, työntekijöille pystytään tarjoamaan vakaat työpaikat ja osakkeenomistajille luodaan omistaja-arvoa.

Landis+Gyrin ensisijaisena tavoitteena on tänäkin päivänä auttaa energiayhtiöitä, energian käyttäjiä ja yhteisöjä kaikkialla maailmassa hallitsemaan energiaa paremmin. Tavoite on nivoutunut arvoihimme: Customer Intimacy, Innovative Technology, Uncompromising Performance, Entrepreneurial Spirit ja Sustainable Impact. 

Lue lisää, miten Landis+Gyr hyödyntää 125 vuoden kokemustaan laadukkaasta toiminnasta uusien tuotteiden ja palveluiden kehitystyössä klikkaamalla tästä.

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit