blog-background-1920px

Kajave siirtää mittaustietonsa Datahubiin Landis+Gyrin DHC-palvelulla

16. toukokuuta 2022 klo 17.50.00

AdobeStock_268786932Suomi on Euroopan edistyksellisimpiä maita digitalisaatiossa. Nyt meillä on otettu käyttöön sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, Datahub. Järjestelmä yksinkertaistaa ja nopeuttaa kuluttajien ja verkko-osapuolten välistä päivittäistä tiedonvaihtoa. Kajave Oy siirtää sähkön mittaustiedon toimituksen ylläpitämään kansalliseen Datahubiin käyttämällä Landis+Gyrin Datahub Connector (DHC) palvelua. Näin yhtiö varmistaa turvallisen, viiveettömän pääsyn tietoihin niin kuluttajille kuin verkko-osapuolillekin.

Fingridin Datahub – kansallinen hanke

Helmikuussa 2022 Suomessa otettiin sähkön vähittäismarkkinoilla käyttöön keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, Datahub. Kansallinen Datahub tuo yhteen järjestelmään yli 3,7 miljoonaa sähkönkäyttöpaikkaa koskevat sähkön käyttö-, sopimus ja kulutustiedot. Yli 100 sähkönmyyntiyhtiön ja 80 jakeluverkkoyhtiön odotetaan siirtyvän Datahubiin kuluttajien palvelemiseksi. Datahubiin liittyvää operatiivista toimintaa hoitaa suomalaisten kantaverkkoyhtiö Fingridin kokonaan omistama Datahub Oy.

Yksinkertaisempaa, nopeampaa, älykkäämpää

Ennen Datahubin käyttöönottoa sähkön kulutustiedot olivat, ja yhä ovat, tallennettuna eri yhtiöiden järjestelmissä. Tiedon siirtäminen näiden järjestelmien välillä voi aiheuttaa viivästyksiä ja ongelmia esimerkiksi silloin kun halutaan vaihtaa sähkönmyyjää – mitä tapahtuu yli 400 000 kertaa vuodessa. Datahubin käyttöönoton myötä muun muassa kunkin käyttöpaikan asiakas- ja kulutustiedot sekä jakeluverkkoyhtiöltä että sähkönmyyjältä ovat välittömästi kaikkien tietoihin oikeutettujen osapuolten käytettävissä. Tämä nopeuttaa, yksinkertaistaa ja tehostaa prosesseja kaikkien osapuolten näkökulmasta kantaverkkoyhtiöstä kuluttajiin.

Mitkä ovat hyödyt kuluttajalle?

Kuluttajat voivat seurata mittauspisteidensä tietoja yhdestä ja samasta järjestelmästä riippumatta siitä, kuka sähköä siirtää tai myy. Tietoturvallisuus ja -suoja on varmistettu tehokkaasti, sillä tiedot ovat vain niihin oikeutettujen osapuolten käytettävissä. Yhteen keskitettyyn järjestelmään tallennettujen tietojen jäljittäminen on myös helpompaa. Datahub tarjoaa kaikille osapuolille tasapuolisen viiveettömän pääsyn reaaliaikaiseen keskitettyyn tietoon, minkä uskotaan lisäävän kilpailua ja läpinäkyvyyttä markkinoilla ja tukevan siten energiatehokkuuteen liittyvien uuden tyyppisten palveluiden innovointia.

Kajave mukaan Datahubiin

Yksi Datahubiin liittyvistä jakeluverkkoyhtiöistä on Kajave Oy. Kajave on Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan jakeluverkkoyhtiö ja vastaa sähköverkon rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta.

Timo Jutila

Timo Jutila,  CEO of Kajave Oy

Kajave Oy Kajaanin ja Sotkamon kaupungin ja Kanerva Energian omistamiin Loiste-yhtiöihin. Kun Datahub otettiin käyttöön helmikuussa 2022, Kajave alkoi hakea ratkaisua tietojensa siirtämiseksi järjestelmään. Yhtiö totesi, että Landis+Gyrin Datahub Connector (DHC) -palvelu on ihanteellinen ratkaisu, ja yhtiöt allekirjoittivat sopimuksen 25. huhtikuuta 2022.

”Landis+Gyriltä hankittavan järjestelmän avulla tavoittelemme Datahubin tuomien hyötyjen saamista meidän ja meidän asiakkaiden käyttöön”, Kajave Oy:n toimitusjohtaja Timo Jutila kommentoi.

Kaksivaiheinen projekti

Mittaustiedot siirretään Datahubiin DHC-palvelun avulla kahdessa vaiheessa. Ensin palveluun siirretään nykyinen Datahub 1.0 mukainen toiminnallisuus syksyllä 2022. Tämän jälkeen Datahub 2.0:n mukainen toiminnallisuus otetaan käyttöön Fingridin aikataulun mukaisesti vuoden 2022 loppuun mennessä.

Jutilan mukaan muutos vähentää järjestelmärajapintoja ja siten lisää tiedon käytettävyyttä ja parantaa tiedon oikeellisuutta. ”Viime kädessä älykkäiden mittareiden ja niitä tukevien järjestelmien avulla asiakkaat pystyvät parantamaan omaa energiatehokkuuttaan ja siten edistämään siirtymistä yhä vihreämpään energiajärjestelmään.”

Kajave siirtää myös muut mittaustiedon käsittelyn toiminnallisuudet käytössä olevaan Landis+Gyrin AIM-järjestelmään. Mittaustiedon oikeellisuuden tarkistus (validointi), jakeluverkon tarvitsema laskentatoiminnallisuus sekä mittaustiedon pitkäaikaisvarastointi tapahtuu tämän siirron jälkeen ainoastaan Landis+Gyr AIM-järjestelmän avulla. Myös kaukolämmön mittaustietojen käsittely siirretään Landis+Gyrin AIM-järjestelmään. Järjestelmää ja palveluratkaisua vaihtamalla Kajave pystyy keskittymään selkeämmin jakeluverkkoyhtiön tarvitsemaan järjestelmätoiminnallisuuteen. Samalla Kajave pystyy yksinkertaistamaan tietojärjestelmäarkkitehtuuriaan ja saavuttamaan kustannussäästöjä.

Luotettava kumppani

Kajave ja Landis+Gyr ovat tehneet rakentavaa yhteistyötä jo vuosikymmeniä. Samaan aikaan mittalaitteet ovat kehittyneet mekaanisista mittareista staattisiksi älymittareiksi ja jopa antureiksi. Mittaustiedon luenta on kehittynyt paikan päällä luennasta järjestelmän kautta tapahtuvaksi etäluennaksi. Landis+Gyr on nykyään Kajaven luottokumppani niin laite- kuin järjestelmätoimituksissa. Landis+Gyr on toimittanut yhtiölle yli 60 000 energiamittaria, joiden mittaustiedot syötetään Landis+Gyrin AIM-järjestelmään.

Kajaven Datahubiin siirtymisen myötä asiakkaat saavat entistä reaaliaikaisemman mittaustiedon käyttöönsä, pystyvät tehostamaan energian käyttöään sekä hyödyntämään tulevaisuudessa käyttöön tulevia kysyntäjoustopalveluja. Samalla mahdollistuvat monipuoliset verkonvalvonta ja -ohjaustoiminnot ja sopimusprosessit selkeytyvät.

Ota yhteyttä niin kerromme, miten Landis+Gyrin Datahub Connector -palvelu voi auttaa sinua. 

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit