blog-background-1920px

Tukea sähköyhtiöille energiamurrokseen

2. helmikuuta 2022 klo 9.47.39

smart meteringEnergia-alan murros on kerännyt vauhtia kahden viime vuoden aikana. Keskustelimme Landis+Gyr EMEAn johtajan Bodo Zeugin kanssa energiasektorin megatrendeistä, niiden vaikutuksista sähköyhtiöihin sekä tavoista, joilla Landis+Gyr aikoo tukea sähköyhtiöitä nykyisissä ja tulevissa haasteissa.

Bodo Zeug-1

Bodo Zeug, varatoimitusjohtaja ja Landis+Gyr EMEAn johtaja

Bodo, olet ollut Landis+Gyrin EMEA-alueen johdossa syyskuusta 2021. Mitä on asialistasi kärjessä?


Bodo:
Mottoni on aina ollut ”asiakas tulee ensimmäisenä”. Monilla asiakkaillamme on parhaillaan käynnissä etäluettavien mittarien käyttöönotto. Meille tärkeimpiä tavoitteita on taata projektien sujuva toteutus ja tuotteiden luotettavat toimitukset. Valitettavasti meidänkään alamme ei ole immuuni maailmanlaajuisille toimitusketjujen haasteille. Elektroniikkakomponenteista on pulaa, niiden hinnat nousevat, materiaaleja ei yksinkertaisesti saa ja kuljetuskustannukset nousevat.

Tiimimme Euroopassa ja muualla maailmassa tekevät kaikkensa löytääkseen yhdessä toimittajiemme kanssa ratkaisuja tilanteeseen ja lieventääkseen sen vaikutuksia asiakkaisiimme. Lupaustemme pitäminen ja kustannusten hallinta ovat tärkeimpiä prioriteetteja minulle. Siinä minua tukevat hankintayksikkömme, EMEA-maiden paikalliset Landis+Gyrin organisaatiot ja vahva kumppaniverkostomme.


Mikä on näkemyksesi energia-alasta ja siihen vaikuttavista trendeistä?


Bodo:
Megatrendeistä nostaisin esiin ehkäpä kaksi asiaa. Ensinnäkin kahden viime vuoden aikana huimasti vauhtia keränneen hiilineutraaliuden tavoittelun. Lukemattomat maat, kaupungit, energiayhtiöt ja muut yritykset ovat ilmoittaneet kunnianhimoisista hiilettömyyssuunnitelmista, taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta. Toiseksi sähköajoneuvojen räjähdysmäisen yleistymisen, etenkin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti sähköautojen osuus koko autokannasta oli 4,8 prosenttia vuonna 2020. Euroopassa lukema oli 9,7 prosenttia ja Yhdysvalloissa 2,3 prosenttia. Sähköautojen myynti kasvoi globaalisti 140 prosenttia vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2020. Tämä tarkoittaa, että latausinfrastruktuuria on kiireesti kehitettävä ja laajennettava. Samoin tarvitaan uutta sääntelyä ja teknisiä läpimurtoja. Maailman latausinfrastruktuuriin liittyvien markkinoiden arvon odotetaankin kasvavan 37,1 miljardilla dollarilla vuosina 2021–2025. Vuosittainen keskimääräinen kasvu on 36,64 prosenttia.

Tämä kaikki lisää sähkön kysyntää – etenkin uusiutuvan sähkön. Kuluttajat haluavat kohtuuhintaista uusiutuvaa energiaa. He ovat myös halukkaita omaksumaan aktiivisemman roolin tuottajakuluttajina ja tukemaan hiilipäästöjen vähentämistä.

Mitä tämä tarkoittaa sähköyhtiöille?


Bodo:
Sähköyhtiöiden on tehtävä merkittäviä investointeja sähköverkkoon, jotta se kestää kysynnän kasvun ja pysyy vakaana. Lisäksi niiden on lisättävä uusiutuvan energian tuotantoa saavuttaakseen tavoitteensa hiilipäästöjen eliminoinnista. Sekä uusiutuvan energian integrointi että sähköautojen lataustarpeiden huomiointi edellyttää joustoratkaisujen käyttöönottoa. Yhtenä esimerkkinä voimme kuvitella, että kaikki sähköautojen omistajat palaavat illalla kotiin ja jättävät autonsa lataukseen. Ilman joustoratkaisuja verkko kaatuisi. Merkittävä osatekijä tässä on myös sähkön laatu. Lisäksi sähköyhtiöiden on edistettävä infrastruktuurin ja prosessien digitalisaatiota tehokkuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Toimenpiteet mahdollistava data tukee keskeisellä tavalla parempaa päätöksentekoa, haavoittuvuuksilta suojautumista ja riskien pienentämistä. Älykkäiden mittareiden ja antureiden rooli kasvaa, ja ne tuottavat reaaliaikaista dataa paitsi laskutusta ja kuluttajien aktiivisempaa osallistumista varten, myös verkon tilan seurantaan.

Samalla kun sähköyhtiöiden infrastruktuurin digitalisaatioaste nousee, yhtiöiden on kiinnitettävä enemmän huomiota kyberturvallisuusriskeihin ja otettava käyttöön uusia tietoturvaratkaisuja. Johdettavaksi tulee uusia liiketoiminta-alueita ja tehtäviä, ja vaaditaan myös uutta osaamista. Tällöin ratkaistavaksi tulee lopulta, mitä voidaan hoitaa itse, mitä kumppanin kautta ja mitä paikallisella IT-järjestelmällä ja mitä pilvipalveluiden avulla.


Mikä on Landis+Gyrin rooli muutoksessa?


Bodo:
Etäluettavat mittarit ovat jo vuosia olleet osaamisemme ytimessä, ja ne ovat muutoksen kulmakivi. Niiden rooli ehkä aliarvioitiin, kun teknologia otettiin käyttöön. Mahdollisuudet eivät rajoitu vain laskutukseen. Etäluettavilla mittareilla on merkittävä rooli älykkäämmässä ja joustavammassa verkossa. Niiden tuottama data tuo kipeästi kaivattua näkyvyyttä verkkoon ja auttaa ennakoimaan kulutushuippuja ja -laskuja sekä hallitsemaan tehokkaammin tuotantoa. Sähköntoimittajat voivat varoittaa kuluttajia kysyntä- ja hintahuipuista tai tarjota edullisempia tariffeja ja muita kannustimia, kun kysyntä on vähäistä. Tällainen joustavuus on tärkeää verkon vakauden ja luotettavuuden kannalta, kun vaihtelevan uusiutuvan energiantuotannon osuus kasvaa.

Valikoimamme on laajentunut vuosien varrella pelkistä laitteista kokonaisvaltaisiin IoT-ratkaisuihin ja -palveluihin, joiden avulla asiakkaamme voivat valjastaa etäluettavat mittarit ja niiden tuottaman datan tehokkaaseen käyttöön. Sähköyhtiöt voivat luottaa kokemukseemme, joka meille on kertynyt kaiken kokoisille yhtiöille toteuttamistamme projekteista. Tiedämme, mitä teknologioita tarvitaan ja lisäksi mitä etäluettavien mittareiden asennus ja operointi vaatii.

Eikä siinä kaikki. Haluamme taata meidät kumppanikseen valitsevien asiakkaiden mielenrauhan ottamalla huomioon niin nykyiset kuin tulevatkin haasteet. Esimerkiksi pienjänniteverkko ja sähköautojen latausinfrastruktuuri laajentuvat nopeasti yhtä tahtia, mikä vaikuttaa kuluttajien sähkölaskuun ja sähköyhtiöiden verkon vakauteen. Siksi panostamme älyratkaisuihin ja sähkön laatuun, verkon joustavuuteen, kyberturvallisuuteen ja sähköautojen lataamiseen liittyviin ratkaisuihin.

Voitko antaa joitakin esimerkkejä uusista ratkaisuista?


Bodo:
Yhdistämme ainutlaatuista etäluentaosaamistamme ja verkon ja kuluttajien rajapinnan älyratkaisuihin liittyvää osaamistamme Googlen kyvykkyyksiin data-analytiikassa, tekoälyssä ja koneoppimisessa kehittääksemme yhdessä esimerkiksi pilvianalytiikkaan, säännönmukaisuuksien havaitsemiseen ja sähkön laatuun liittyviä sovelluksia. Tällaisten sovellusten avulla sähköyhtiöt voivat lisätä verkon operoinnin läpinäkyvyyttä ja antaa kuluttajille valmiuksia käyttää sähköä valistuneemmin ja kestävämmin. Ostimme vuonna 2021 tuotanto- ja IoT-verkkojen kyberturvaratkaisujen johtavan toimittajan Rhebon. Yrityskauppa laajensi tietoturvavalikoimaamme, ja nyt pystymme tarjoamaan ratkaisuja poikkeustilanteiden ja uhkien havaitsemiseen verkon ja kuluttajien rajapinnassa, mikä on sähköyhtiöille kriittisen tärkeää, kun ne modernisoivat verkkojaan.

Sähköautojen latausmarkkinoilla yritysperheeseemme liittyneet Etrel ja True Energy laajentavat tarjontaamme erilaisissa verkon hallintaa tehostavissa joustoratkaisuissa. Esimerkiksi älykkäät sähköautojen latausasemat eivät automaattisesti käynnistä latausta, kun auto kytketään niihin, vaan ne lataavat optimaaliseen aikaan silloin, kun sähkön kysyntä on alhaista. True Energyn sovelluksella sähköyhtiöt voivat luoda asiakkailleen uusia kannusteita ja hyödyntää kuluttajien kiinnostus ladata sähköautoja vihreällä sähköllä. Lisäksi asiakkaamme näkevät kasvumahdollisuuksia kotitalouksien latausmarkkinoilla ja hakevat siksi laite- ja ohjelmistoratkaisuja latausinfrastruktuurin laajentamiseen ja hallintaan. Etrelin ja True Energyn oston myötä pystymme auttamaan asiakkaita laajentamaan toimintaansa ja ratkaisuvalikoimaansa näillä uusilla markkinoilla.

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit