blog-background-1920px

Danska SK Forsyning väljer Gridstream® AMI lösning

2017-aug-29 09:51:38

forsying_blog_2.jpgSK Forsyning och Landis+Gyr har tecknat avtal om en komplett AMI lösning (Advanced Metering Infrastructure) för smart elmätning. Förutom smarta elmätare och mjukvara kommer Landis+Gyr att leverera en omfattande servicehelhet i totalt 12 års tid som bidrar till en effektiv utrullning och drift av systemet.

SK Forsyning är ett danskt energiföretag som levererar el, värme och vatten till cirka 40 000 invånare i Slagelse och Korsør på Själland. Som ett led i en framtidsinvestering kommer SK Forsyning att ersätta sina befintliga energimätare med smarta mätare och har valt Landis+Gyr som leverantör av AMI-system för el. Nu kommer samtliga kunder hos SK Forsyning att få nya smarta mätare installerade under de närmaste 18 månaderna.

Gridstream-lösningen från Landis+Gyr inkluderar 26 000 smarta E450-elmätare och datakoncentratorer med G3-PLC elnätskommunikation samt Landis+Gyrs centralsystem AIM. Landis+Gyr kommer att hantera utrullningsprojektet, inklusive installation, projektledning och mjukvaruintegration. I avtalet ingår även Software as a Service, vilket innebär att Landis+Gyr kommer att tillhandahålla systemsupport och hosting i 12 år framöver. Projektets pilotfas startar i september och utrullningen börjar efter årsskiftet. Installationsarbetena väntas bli klara till hösten 2018.

”Vi ser fram emot att komma igång med utrullningen tillsammans med Landis+Gyr. Med smart elmätning kan vi erbjuda våra kunder nya tjänster som ger dem kontroll över deras energikostnader och energianvändning”, säger Henrik Birch, CEO, SK Forsyning.

Öppna standarder och säkerhet som nyckelkriterier

En av de största orsakerna till att SK Forsyning valde Landis+Gyr var lösningens öppenhet och säkerhet. Tekniken bygger på öppna internationella standarder och inkluderar stöd för IPv6 med G3-PLC-teknik, vilket gör systemet framtidssäkert.

”Vår lösning kombinerar två viktiga fördelar hos smart elmätning: öppenhet och säkerhet. Lösningen gör det möjligt för SK Forsyning att anpassa sitt nät efter framtida förändringar, till exempel förändrade myndighetskrav eller ny framväxande teknik”, säger Bo Hansen, Sales Manager på Landis+Gyr i Danmark.

Lösningen kommer att bygga på kommunikationstekniken G3-PLC som på grund av sin tillförlitlighet, prestanda och kostnadseffektivitet var det bästa alternativet för SK Forsynings stadsnät. G3-PLC har en hög bandbredd som effektiviserar mätarinstallationerna och systemets drift samt säkerställer tillräcklig kapacitet för framtidens ökande datavolymer.

Följ oss på LinkedIn:   Landis+Gyr in the Nordics 

Software as a Service – expertis som garanterar högsta systemprestanda

I detta projekt kommer Gridstream att kompletteras med Software as a Service (SaaS). Servicehelheten innebär att Landis+Gyr ansvarar för IT- och systemmiljön, inklusive drift och underhåll, i 12 års tid.

”Vi ser stora fördelar i ett partnerskap där Landis+Gyr hanterar drift och övervakning av IT-miljön, systemuppdateringar samt säkerhetskopiering. Att upprätthålla ett system med en hög prestanda- och säkerhetsnivå under alla omständigheter kräver specialiserad expertis. Med en tillförlitlig SaaS-partner kan vi inrikta våra egna resurser på annat”, säger Henrik Birch.

Software as a Service inkluderar IT-infrastruktur, uppföljning av mätningen, uppdateringar, support och licenser. Drift och övervakning av IT- och systemmiljön är en viktig uppgift som kräver specialistkunskap och därför blir utkontraktering genom ett SaaS-avtal ofta det mest kostnadseffektiva alternativet.

Följ oss på Twitter:   Landis+Gyr Nordics

Unik marknad för smarta mätare i Europa

Danmark är en unik marknad för smarta mätare. De första smarta mätarna installerades 2004–2005 på rent affärsmässiga grunder utan några krav från myndigheterna. Företagen som var först ute med smarta mätare kommer snart att börja planera övergången till nästa generation då den befintliga infrastrukturen når slutet av sin livscykel. Samtidigt finns det många företag som inte alls använder smarta mätsystem och som kommer att inleda sin första utrullning före 2020 för att uppfylla nya danska myndighetskrav och målsättningar. Det innebär att man i Danmark kommer att se ett stort antal nya AMI-projekt under de närmaste åren.

Läs mer om Landis+Gyrs AMI-projekt i Danmark: Smart projects.

Kontakta SK Forsyning: Henrik Birch, CEO, SK Forsyning: +45 5836 2519

Picture by VisitVestsjælland 

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR