blog-background-1920px

Den senaste smart mätningstekniken engagerar konsumenten i energieffektivitet

2017-maj-05 08:38:07

Fotolia_49679053_X.jpgBetydelsen av konsumentengagemang ökar i diskussionerna om energieffektivitet. Konsumentens roll är något som även energimyndigheter runt om i Europa fokuserar på när de utfärdar specifikationer för smart mätning för att hålla konsumenterna informerade och göra det möjligt för dem att fatta kvalificerade beslut om sin energianvändning. Att öka medvetenheten genom att ge konsumenterna insyn i deras egen energikonsumtion är första steget i att engagera människor i hanteringen av sin egen energiförbrukning.Dagens konsumenter har också höga krav på information om sin energiförbrukning. Konsumenterna kräver funktionaliteter som de är vana vid i sin vardag genom exempelvis sociala medier och mobila enheter: realtidsinformation, snabb responstid och skräddarsydda lösningar. Samtidigt förändras konsumenternas roll från enbart energianvändare till aktiva prosumenter som inte bara kommer att styra sin energiförbrukning utan även själv producera energi. Nästa steg på vägen mot konsumentengagemang och bättre personlig energihantering är att utnyttja teknologi som utvecklats för IoT och hemautomation. Vad den ökade efterfrågan på personliga energihanteringsverktyg än beror på så innebär den nya krav på nästa generations smarta mätare.

Consumer Information Interface (CII, HAN port) – vägen till bättre personlig energihantering

För att ge konsumenter möjlighet att följa och förändra sina konsumtionsvanor har Landis+Gyr utvecklat ett standardiserat Consumer Information Interface (CII, HAN port) för sina IDIS smarta mätare. CII underlättar elnätsföretagens kontakter med kunderna och låter dem tillgodose kundernas behov genom att erbjuda mjukvara, plattformar och produkter som hjälper dem att hantera sin egen energianvändning bättre. Gränssnittet gör det möjligt att dela relevanta mätdata säkert och fungerar som en kontaktyta mellan elnätsföretaget och konsumenten. Därigenom möjliggör CII användningen av personliga energihanteringsverktyg.

Mjukvara, plattformar och produkter som hjälper konsumenter
att hantera sin energiförbrukning bättre gör det möjligt för
elnätsföretag att få bättre kontakt med sina kunder.

Tack vare CII finns informationen tillgänglig i realtid och möjliggör kabel- eller trådlös uppkoppling till exempelvis Home Area Network (WiFi). Kunder kan fritt välja applikationsleverantör för att följa och styra sin energiförbrukning. Innehållet och omfattningen av den information som konsumenten får fastställs av elnätsföretaget. I princip kan alla smarta mätdata i DLMS/COSEM-format exporteras och konfigurationen kan ske på distans. CII följer höga säkerhetsstandarder och både datasäkerhet och integritetsfrågor har haft viktiga roller under utvecklingsarbetet.

Rikliga möjligheter med smarta energihanteringsverktyg

Landis+Gyrs Consumer Information Interface binder samman smart mätning med hemautomation och erbjuder mångsidiga möjligheter till interaktion med konsumenterna och ökad energieffektivitet. Ett exempel på en lösning som utnyttjar CII är den smarta lösningen från Landis+Gyrs partner OptiWatti. Den låter konsumenterna följa och hantera sin förbrukning från höga energibelastningar i huset via smartphone, surfplatta eller dator. Lösningen gör det möjligt att till exempel optimera sin uppvärmning från rum till rum som konsumenten har definierat. För detta exploaterar lösningen temperaturdata, väderprognoser och elpris. Med OptiWattis lösning kan konsumenterna kontrollera också andra energibelastningar i fastigheten, exempelvis värmepumpar, varmvattenberedare och till och med elbilar. Landis+Gyrs smarta mätare gör det också möjligt att mäta elproduktionen. OptiWattis lösning möjliggör att konsumenterna kan samtidigt följa med både den totala energiförbrukningsdatan och den mängd av energi som producerats med till exempel solpanel. Läs mer om OptiWatti.

OptiWatti's smart solution

Titta också på Landis+Gyrs video om konsumenternas personliga energihantering:

 

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR