blog-background-1920px

G3-500 förbättrar signifikant prestandan i G3-PLC tekniken

2018-aug-13 09:32:01

Artboard 3-100G3-PLC är känd som en standardiserad, snabb och tillförlitlig kommunikationsmetod i smarta elnät. Genom att använda frekvensbandet G3-500 kan denna enkelt implementerade teknik erbjuda enastående kommunikationsprestanda. Detta har nu också bevisats i fälttester hos flera av Landis+Gyrs kunder.

G3-PLC möjliggör snabb och kostnadseffektiv dataöverföring i befintliga elnät. Tekniken har hög tolerans mot störningar och kan automatiskt anpassa sig till förändringar i nätverksförhållanden, vilket garanterar ytterst stabil och tillförlitlig dataöverföring. G3-PLC har en viktig plats i Landis+Gyrs kommunikationsportfölj och idag överförs enorma volymer data via elnätet runt om i Europa med den tekniken.

I de flesta fall använder man för närvarande lågfrekvensbandet CENELEC A (upp till 95 KHz). Detta band är avsett för applikationer som övervakar och styr lågspänningsdistributionsnätet, inklusive energiförbrukningen i anslutna anläggningar och fastigheter. Under de två senaste åren har Landis+Gyr även börjat använda det så kallade G3-500-bandet, ett högre frekvensband (150–500 KHz), i fälttester tillsammans med ett flertal kunder i EMEA-området.

Testerna har visat att nästa utvecklingssteg för elnätskommunikation är att börja använda G3-500-bandet för smarta elmätare.

Robust, tillförlitligt och snabbt frekvensband

Landis+Gyrs fälttester med G3-500 har gett utmärkta resultat och visat att bandet kan erbjuda ännu bättre kommunikationsprestanda än CENELEC A. Det är goda nyheter för nätbolag som vill börja använda G3-PLC men är oroliga för störningar när antalet enheter anslutna till nätstationerna ökar i framtiden. Resultaten visar på mindre störningskänslighet och bättre kommunikationsprestanda med G3-500 jämfört med CENELEC-A.

Fördelen med G3-500 jämfört med CENELEC A är ett större dataflöde som resulterar i ytterst effektiv och snabb överföring av data från smarta mätare.

Det större dataflödet beror på att G3-500 har dubbelt så många frekvenskanaler som CENELEC A, 72 respektive 36. Dessutom är kanalgrupperna i G3-500 mer optimerade: i stället för grupper om sex kanaler som i CENELEC A har G3-500 bara tre frekvenskanaler i varje frekvensgrupp. I teorin borde detta ge ett ökat dataflöde som kan vara upp till fem gånger snabbare. Landis+Gyrs fälttester har nu bekräftat detta även i praktiken.

En anmärkningsvärd fördel med G3-500 är dess tolerans mot smalbandsbrus. Den höga toleransen beror på ett bredare frekvensområde, vilket gör G3-500 till ett mycket tillförlitligt frekvensband för smarta elmätare. Dessutom har den utgående signalen högre impedans i G3-500, och data kan därför överföras över längre avstånd. I praktiken innebär detta att det behövs normalt inga repeatrar för snabbare och mer tillförlitlig kommunikation mellan de smarta mätsystemen och mätarna.

Resultaten talar för sig själva

Landis+Gyr har utfört ett flertal fälttester med G3-500 tillsammans med kunder i EMEA-området. Ett bra exempel på fördelarna med G3-500 bekräftades under ett fälttest i Sverige där man bytte från CENELEC A till G3-500 med hjälp av fjärrstyrning i ett område med tuffa förutsättningar. Området har långa kablar mellan transformatorn och kabelskåpen, och nätverket drabbades av hög dämpning på grund av alla ledningar. Med CENELEC A låg andelen lyckade överföringar av mätdata kring 90–95 % i detta område, men efter bytet till G3-500 ökade andelen till 99,99–100 %. Våra andra fältinstallationer har gett liknande resultat, och andelen lyckade överföringar med G3-500 har varierat mellan 99,7 och 100 % i olika projekt. I vissa särskilt problematiska fall har ett byte till G3-500 rentav lett till en förbättring från bara 25 % till hela 100 %.

Om man tittar närmare på sifforna och tekniska data från fälttesterna är resultaten med G3-500 återigen utmärkta. Exempelvis är tur- och returtiden (RTT) som påverkar dataflödet 10 gånger kortare jämfört med CENELEC A. Samtidigt har vilotiden för koncentratorerna ökat med G3-500. I ett av Landis+Gyrs tester minskade tidsåtgången för kommunikationen vid mätaravläsning avsevärt jämfört med CENELEC A, och vilotiden ökade från 11,8 till 70,7 %. Detta innebär naturligtvis snabbare mätaravläsning, men även snabbare firmwareuppdateringar.

Tänkvärt inför ett byte till G3-500

Testresultaten bevisar att G3-PLC är ett robust alternativ för smarta elmätare även i framtiden.

Viktiga kriterier för nätbolag som ska välja kommunikationsteknik är den totala ägandekostnaden över tid, utrullningsstrategin och den framtida utvecklingen.

Vi på Landis+Gyr hjälper gärna med att välja den rätta tekniken – G3-PLC, NB-IoT eller RF Mesh.


Vill du veta mer om kommunikationsteknik för smarta elnät?  Kontakta oss.

 

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR