blog-background-1920px

Landis+Gyrs ledande industrimätare ger mycket mer än bara fakturering

2018-aug-09 07:18:36

ThinkstockPhotos-179095291-612035-editedAtt framtidssäkra nätinfrastrukturen har blivit aktuellt för många nätbolag som verkar på en marknad där myndighetskraven och de tekniska kraven förändras otroligt snabbt. Elnätsbolagen arbetar kontinuerligt med att höja sin servicekvalitet till slutkonsumenterna genom att bevara elförsörjningens stabilitet och elnätets effektivitet. Det förutsätter beprövad teknik från en tillförlitlig partner med lång erfarenhet och omfattande branschkunskap.

E650_ZMD310xR_r_m_K_whiteFör att tillgodose kundernas växande behov har Landis+Gyr släppt en fjärde generation av sin avancerade industrimätare E650. Med över två miljoner installerade enheter är E650 den ledande industrimätaren i sin klass vilken erbjuder en komplett uppsättning funktioner. Mätarens modulära design och avancerade energimätningssystem garanterar optimal mätprecision och långsiktig stabilitet under alla omständigheter.

Den fjärde generationen bygger på samma beprövade mätsystem och mjukvara som tidigare för att garantera störningsfri drift och hantering för kunderna. Den nya modellen uppfyller även samtliga krav i EU:s senaste säkerhetsstandard (IEC62052-31) samt miljökraven enligt RoHS2. E650 är kompatibel med alla kommunikationsenheter, inklusive nya E65C CU-XE och LTE-enheter, vilket förbättrar IT-säkerheten och utökar användningsmöjligheterna från fakturering till att även omfatta nätverksövervakning.

”Vi har uppdaterat E650 med nya funktioner för övervakning av elkvaliteten som våra kunder kan ha stor nytta av. Dessutom har mätarens miljöegenskaper förbättrats för att uppfylla de nya RoHS-kraven. De nya mätarna har också en ny mekanisk konstruktion för bättre säkerhet som har testats ute i fält.”

Marko Windisch, Senior Product Manager, industriella och kommersiella mätlösningar, Landis+Gyr

Åldrande nätverksinfrastrukturer, ökande laster och distribuerad elproduktion gör dagens distributionssystem mer känsliga för både tekniska och icke-tekniska problem. E650 kan installeras i låg- och mellanspänningstransformatorer för att ge elnätsföretaget en bättre överblick och kontroll över distributionsnätet genom mätning av spänningsnivåer, THD (total harmonisk distorsion) samt primär- och sekundärspänning. Mätaren erbjuder en komplett parameterlogg och avancerade energiberäkningar som ger detaljerad information om nätets status. En viktig egenskap för smarta elnät är att mätaren kan mäta elkvaliteten med ett bredare intervall av värden. Exaktare mätningar av elkvaliteten ger elnätsföretagen värdefull information om deras nättillgångar, vilket bidrar till lägre underhållskostnader.

Fullständig överensstämmelse med standarder, fjärravläsning av förbrukningsdata och nätverksövervakning gör E650 till ett överlägset val för industriella och kommersiella behov samt smarta nätapplikationer.

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR