blog-background-1920px

Mot en mer rättvis värld – en mätare i taget!

2017-sep-26 14:20:10

Ett nederländskt konsortium lett av landets två största elnätsföretag har lanserat ett initiativ som ska göra världen lite bättre. Idén bakom Fair Meter-initiativet är att de deltagande företagen enbart ska använda ekologiskt och socialt hållbara mätare i sina nät och förhoppningsvis sätta igång en motsvarande förändring på hela elektronikmarknaden.
ozark-drones-90807.jpg

Alla revolutioner börjar ju någonstans. Elnätsföretagen Alliander och Stedin har bestämt att förändringen ska börja i Nederländerna och bildat ett konsortium med en vision om att förnya hela elektronikindustrin. Tillsammans levererar dessa två företag el och gas till fyra miljoner hushåll, medan hela konsortiet tillsammans omfattar ungefär 65 procent av Nederländernas totalt sju miljoner hushåll. Det är med andra ord en tillräckligt stor marknad för att fånga leverantörernas intresse och få dem att se över sina leveranskedjor.

Profielfoto-Dominique-Feb2017.jpg”Om vi nu installerar 12 miljoner mätare som indirekt ska göra världen bättre, varför inte då satsa på en mätare som har direkt positiva effekter?”

Dominique Hermans, Circular Economy Advisor, Alliander.

Idén till Fair Meter kom när Alliander och Stedin 2013 skulle köpa miljontals smarta elmätare till ett nytt storprojekt:

”Smarta mätare är ett av vapnen i Europas kamp mot klimatförändringarna. Idén är att mätarna kan göra konsumenterna mer medvetna om sin energianvändning och indirekt minska energiförbrukningen. Men om vi nu installerar 12 miljoner mätare som indirekt ska göra världen bättre, varför inte då satsa på en mätare som har direkt positiva effekter?” frågar Dominique Hermans, Circular Economy Advisor på Alliander. Det var så visionen kom till om en mätare som skulle vara socialt hållbar och ekologisk hela vägen från materialutvinning fram till kassering.

Gemensamt mål

När idén hade tagit form ingick Alliander, Stedin, Delta och Westland Infra en allians och tecknade ett så kallat ”Green Deal” med den nederländska regeringen 2013.

Som en del av det nationella genomförandet av EU:s direktiv om smarta nät och mätare tecknade konsortiet och regeringen ett avtal om att bara använda leverantörer som kan bevisa att deras produkter är tillverkade på ett rättvist sätt.

Det fanns många hinder att ta sig över innan avtalet kunde bli verklighet. För det första måste man definiera vad en rättvis leveranskedja egentligen betyder. Därefter måste man få med industrin.

 

reinout_wissenburg.png

”Vi kunde inte vara säkra på om våra mätare hade problem på dessa områden, och inte heller utesluta risken. Vår högsta prioritet var därför att kräva transparens av våra leverantörer.”

Reinout Wissenburg, Public Affairs & Sustainability, Stedin.

 

”Det var viktigt att vara tydlig med vad vi menar med ’rättvis’, eftersom det var ett nytt koncept i branschen”, förklarar Reinout Wissenburg som ansvarar för samhällskontakter och hållbarhet på Stedin. ”Därför började vi fokusera på fyra tidigare okända faktorer hos elektronikleverantörerna; arbetsförhållanden, konfliktmineraler, resurseffektivitet och elektronikavfall. Vi kunde inte vara säkra på om våra mätare hade problem på dessa områden, och inte heller utesluta risken. Vår högsta prioritet var därför att kräva transparens av våra leverantörer.”

Det var inte alltid lätt att skapa engagemang inom industrin. ”Vi fick skapa en terminologi för att diskutera dessa rättvisefrågor – varför vill vi något och vad vi menar med det?”, berättar Wissenburg. ”För att hjälpa leverantörerna utvecklade vi ett verktyg vi kallar för Fair Performance Ladder.”

För smarta mätare är processen mer djupgående än vanliga hållbarhetsanalyser i samband med inköp. ”Genom att lyfta fram rättvisa som ett viktigt krav i vår inköpspolicy och fortsätta prata om det och ställa frågor fick vi så småningom leverantörerna att inse att vi menade allvar. ”Ändå var det inte alla som förstod de nya kraven. Vissa leverantörer var mer öppna och intresserade medan andra var mindre intresserade. ”Det var ett stort lyft för hela initiativet att vi fick med Landis+Gyr i pilotprojektet för Fair Meter. Det var då vi verkligen kom igång och fick alla att inse att det var mer än bara prat. Det gav oss möjlighet att börja utforska många spännande alternativ för att skapa en genuint rättvis smart mätare. Att bokstavligen göra världen mer rättvis, en mätare i taget”, säger Wissenburg stolt.

Rättvis mätare med cirkulär ekonomi

Men var skulle man börja? För Landis+Gyr var merparten av kraven inget nytt eftersom företagsansvar varit en integrerad del av verksamheten i flera år, men Fair Meter-initiativet gav oss en viktig impuls i rätt riktning och fick oss att accelerera vårt utvecklingsarbete. ”Frågan är vilken av de fyra aspekterna vi som företag kan påverka mest? För Landis+Gyr var det effektivaste alternativet att granska mätarnas konstruktion och design noggrannare för att identifiera potentiella sätt att spara eller återvinna råmaterial”, berättar Joe Andrews, Senior Product Manager på Landis+Gyr.

L+G factory UK march 2016.jpg

Fair Meter-teamet, från vänster: Dominique Hermans (Alliander), Joe Andrews (Landis+Gyr), Reinout Wissenburg (Stedin), Dirk Bijl de Vroe (Stedin) och Marcel de Nes Koedam (Alliander).

Som en del av Fair Meter-initiativet genomförde Landis+Gyr ett pilotprojekt om cirkulär ekonomi och smarta mätare med fokus på de resurser och råmaterial som används under mätarens livscykel. Pilotprojektets mål var att identifiera vilka hållbarhetsaspekter som kunde implementeras i nästa mätargeneration, samt undersöka produktions-, drifts- och återvinningsprocesserna för smarta mätare.

Under pilotprojektet tog man fram en modell för och grundkrav på en rättvis mätare, samt utförde ett antal förstudier och analyser. Resultaten tyder på att det finns stor potential att använda sig av den cirkulära ekonomins principer inom smarta mätare och att många stora designförbättringar är möjliga, till exempel att minska mätarnas vikt betydligt genom modulär design.

De första genombrotten kom rätt snabbt: Landis+Gyrs utvecklingsteam gjorde stora framsteg, särskilt med att minska mängden råmaterial. ”Med nya E360 har teamet lyckats minska mängden material avsevärt jämfört med tidigare modeller, vilket också ger en betydligt lägre miljöpåverkan”, säger Reinout Wissenburg. I den första fasen minskade man mängden plast i E360 med 21 % och mängden metall med 10 %, men utvecklingsarbetet slutade inte där. Produktutvecklarna på Landis+Gyr hade satt upp ett mycket mer ambitiöst mål, att minska mängden plast med minst en tredjedel och mängden metall med närmare 60 procent. Dessutom skulle man höja andelen returplast.

Positiv respons från marknaden

Marknadens reaktioner har bevisat att Fair Meter är mer än en droppe i havet. ”Andelen medvetna konsumenter ökar i takt med att klimat- och hållbarhetsmålen blir alltmer synliga”, säger Dominique Hermans. Många röster säger: ”Absolut, så här måste det göras. Bra jobbat och fortsätt på samma sätt!” Därför kan Fair Meter bli början till någonting riktigt stort. ”Det slutgiltiga ambitiösa målet är en genuint hållbar leveranskedja för hela elektronikindustrin från bärbara datorer, mobiler (där man redan fått stöd av vissa märken) till hushållsapparater”, berättar Hermans om framtidsvisionerna.

”Det är det vi jobbar för att tillsammans göra världen bättre – en mätare i taget!”

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR