blog-background-1920px

Smidig och effektiv utrullning med arbetsorder- och ledningssystem för fältarbete

2019-okt-04 13:48:25

Utrullning av smarta mätare kräver effektiv projektledning och praktiska verktyg för att planera och schemalägga uppgifter samt för att följa arbetets gång. Över tid ska tusentals mätare installeras, vilket innebär att rutinerna och processerna måste vara tydliga för att man ska undvika misstag, extrabesök och onödiga investeringar. Här kommer vår mjukvara Field Operations Manager (FOM) in i bilden. FOM utgör ett stöd för effektiv ledning av utrullningen genom att den digitaliserar och formaliserar installationsprocessen. Den ger avancerade verktyg för såväl planeringen av installationen som arbetsflödena i själva fältarbetet.

Förenade krafter – mervärde genom GeoPal Solutions

Just nu stärker vi våra supporttjänster för fältarbetet med smarta mätare genom att kombinera vår omfattande erfarenhet av att bygga ut och driva avancerad mätinfrastruktur (AMI) med en mobilapp och en digital plattform som tillhandahålls av GeoPal Solutions. GeoPal Solutions hjälper kunderna att uppnå operativ effektivitet genom att tillämpa vår kunskap via en mobillösning för insamling och analys av data.

En app, många fördelar

Mobilappen Field Operations Manager ger fältarbetarna ett intuitivt användargränssnitt med tydliga instruktioner steg för steg så att de kan utföra arbetet effektivt. Alla deras aktiviteter loggas och tidsstämplas så att olika rapporter kan tas fram, till exempel arbetstidsrapporter. Vår FOM-mobilapp kan förses med många andra tillval så att kunden kan genomföra kontroller av hälsa och säkerhet, följa upp materialanvändning och göra undersökningar av arbetsplatser.

4 Screens

”Nätbolagen efterfrågar allt mer ekonomiska och effektiva metoder för utrullning och hantering av smart mätarinfrastruktur. Den här lösningen tillgodoser det behovet genom att kombinera vår kunskap inom fältarbete med GeoPals beprövade webbaserade plattform och mjukvara för fältarbete.”

Christian Giroux, Solutions Product Manager på Landis+Gyr

Förbered dig på FOM!

Den nylanserade lösningen Field Operations Manager har pilottestats tillsammans med några av våra kunder i Norden och är tillgänglig per omgående i hela Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). Den har utvecklats för att erbjuda nätbolagen allsidiga verktyg för att leda teamen på fältet i arbetet med att installera smarta mätare under utrullningar eller under driften av deras AMI-infrastruktur.

 ”Användningen av vår mjukvara tillsammans med smarta elmätare i Landis+Gyrs lösning Field Operations Manager är en idealisk tillämpning av vår teknologi och vi ser det som ett första steg i ett samarbete som kan medföra ännu större fördelar för nätbolagen i framtiden.”                                                          

Paul Coyle, Commercial Director, GeoPal Solutions

 

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR