blog-background-1920px

Viisi asiaa, joihin on syytä kiinnittää huomiota etäluentainfrastruktuuria rakennettaessa

25. huhtikuuta 2022 klo 11.47.06

ami-article-emea-1-optEtäluettavien mittareiden käyttöönotto on vaativa projekti, joka vaikuttaa moniin prosesseihin laskutuksesta ja asiakaspalvelusta IT-toimintoihin ja verkonhallintaan. Etäluentainfrastruktuurin rakentaminen on aina matka, on kyse sitten aivan ensimmäisestä etäluentajärjestelmästä, mittareiden uusinnasta tai merkittävästä päivityksestä. Tässä tärkeimpiä huomioon otettavia seikkoja etäluentaekosysteemin rakentamisessa.

1. Käyttöönotto ja integrointi

Mittari-infrastruktuuri voi kattaa kotitalous-teollisuus- tai liike alueita, mutta kaikissa tapauksissa turvallinen ja saumaton käyttöönotto ja integrointi olemassa olevan ekosysteemin kanssa on elintärkeää etäluentajärjestelmän (advanced metering infrastructure, AMI) toimivuuden kannalta. Lisäksi on tietenkin minimoitava häiriöt asiakkaille. Tärkeimpiä pohdittavia kysymyksiä ovat:

 1. Kattaako mittariratkaisu tarvittavat kotitalous-, teollisuus- ja liikekäyttötapaukset?
 2. Tarjoaako ratkaisu tarkan mittauksen ja joustavat laskutusmahdollisuudet?
 3. Onko ratkaisu yhteentoimiva nykyisen infrastruktuurin kanssa?
 4. Onko ratkaisu avoin sekä skaalattavissa ja laajennettavissa tulevien tarpeiden mukaan?

Ratkaisun teknisen määrittelyn yhteydessä on hyvä pitää mielessä, että yksilölliset, pitkälle räätälöidyt ominaisuudet voivat lisätä projektin kustannuksia ja kompleksisuutta ja aiheuttaa viivästyksiä. Pitäytyminen mahdollisimman pitkälle vakioratkaisuissa nopeuttaa ja yksinkertaistaa projektin toteutusta ja asennustöitä.

2. Luotettava tiedonsiirto

Tiedonsiirtoon voidaan valita PLC- tai mobiiliteknologiaa, kunhan järjestelmäsi saavat luotettavasti yhteyden jokaiseen AMI-ekosysteemin mittariin. Tärkeimpiä kysymyksiä ovat muun muassa:

 1. Kattaako AMI-järjestelmä kaikki tarvitsemasi tiedonsiirtoprotokollat?
 2. Pystyvätkö järjestelmäsi kommunikoimaan syrjäisten mittareiden kanssa?
 3. Ovatko mittarisi valmiit IoT-käyttötapauksiin?
 4. Onko mittareiden pystyttävä ottamaan yhteys HES-, SCADA- tai muihin järjestelmiin samanaikaisesti?
 5. Pystyykö AMI-järjestelmäsi ehkäisemään/hallitsemaan verkon ruuhkautumista?

3. Toiminnan tehokkuus

Kun on varmistettu, että energiankulutuksesta ja sähkön laadusta saadaan tarkkaa informaatiota, se on pystyttävä muuttamaan laskutusta, verkon operointia ja verkko-omaisuuden hallintaa käytännössä tukevaksi tiedoksi. Toisin sanoen on varmistettava, että pääjärjestelmä (head end system, HES)mittaustiedon hallintajärjestelmä (meter data management, MDM), ja muut ohjelmistot tarjoavat toimenpiteitä tukevia analyysejä koskien verkon resilienssiä, laskutusta, verkon ja muuntajien valvontaa jne.

 1. Mihin ohjelmistosi venyy HES- ja MDM-järjestelmien mittareiden hallintakyvykkyyksien lisäksi?
 2. Miten hyvin ohjelmisto integroituu olemassa oleviin järjestelmiin?
 3. Onko se skaalautuva? Kuinka monta mittauspistettä se pystyy käsittelemään?
 4. Mitä hälytys- ja analytiikkatoiminnallisuuksia voidaan käyttää häiriöiden, katkosten ja laatuongelmien hallintaan?
 5. Minkälaista verkko-omaisuuden käytön maksimointia, kulujen minimointia, elinkaarten pidentämistä ja luotettavuusindeksien (SAIDI/SAIFI) parantamista tukevaa tietoa voidaan tuottaa?

4. Resilienssi ja tietoturva

Energia-alan digitalisaation myötä etäluentainfrastruktuurissa käytettävät tuotanto- ja IT-järjestelmät ovat nivoutuneet yhä kompleksisemmiksi AMI-järjestelmiksi, mikä merkitsee enemmän hyökkäysmahdollisuuksia ja jatkuvasti kehittyviä uhkia. Valikoima toisistaan riippumattomia tietoturvaratkaisuja ei välttämättä riitä tietoturvassa ja tietosuojassa olevien aukkojen tukkimiseen. Ainakin seuraavia asioita tulee miettiä:

 1. Kuinka hyvin mittarit, ohjelmistot ja tiedot on suojattu? Onko tietoturva-arkkitehtuurivahvistettu laitteelta pilveen saakka?
 2. Kuinka hyvin pystytte havaitsemaan uhkat ja poikkeamat AMI-järjestelmässänne?
 3. Onko käyttöoikeuksien ja salausavaimien tietoturvan hallinta mahdollisimman korkeatasoista?
 4. Varoittaako AMI-järjestelmä vioista ja katkoksista?
 5. Onko käytössä robusti prosessi verkon ja kuluttajien rajapinnassa olevien laitteiden ja järjestelmien haavoittuvuuksien hallintaan?

5. Kuluttajien osallistuminen

Kuluttajat haluavat nykyään enemmän energiankulutukseen, laskutukseen ja sähkön laatuun liittyvää läpinäkyvyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia. Virheettömän laskutuksen lisäksi he toivovat tehokkaampia energianhallintasovelluksia ja -palveluja – on kyse sitten fiksummasta energiankäytöstä tai kuluttajien oman aurinko- tai tuulivoiman tehokkaammasta hallinnasta. Antureilta ja etäluettavilta mittareilta saadun tiedon kulkeutuminen kuluttajien näytöille hyödyllisessä, toimenpiteet mahdollistavassa muodossa kannattaa varmistaa, sillä se voi avata mahdollisuuksia uusille tuotteille, toimintamalleille ja tulovirroille. 

Kerralla oikein

AMI-järjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto vaatii yhteistyötä luotettavien energianhallintapalveluiden tuottajien kanssa. Olemassa olevasta ekojärjestelmästä, henkilökunnasta ja kustannuksista riippuen kumppani voi toimia vain teknologiatoimittajana tai se voi tarjota ammattimaisia energianhallintapalveluja tai etäluentapalveluja (metering as a service).

Kumppania valittaessa tärkeimpiä kysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat:

 1. Pystyykö kumppani tarjoamaan skaalattavan, tulevaisuudenkestävä valikoiman laitteita ja ratkaisuja?
 2. Pystyykö kumppani tarjoamaan ammattimaisia palveluja, konsultointia ja osaamista käyttöönoton ja operoinnin kaikissa vaiheissa?
 3. Onko kumppanilla logistiikkavalmiudet, jotta se pystyy vastaamaan tarpeisiisi ja hoitamaan toimitukset johdonmukaisesti ajallaan ja laadukkaasti?
 4. Pystyykö kumppani tarjoamaan kokonaisvaltaisen tietoturvan koko AMI-järjestelmääsi?
 5. Pystyykö kumppani auttamaan uusien tuotteiden ja toimintamallien kehittämisessä?

Etäluettavien mittareiden käyttöönotto on vaativa projekti, joka vaikuttaa laajasti energiayhtiön toimintoihin. Projektihallinnan, teknisten määritysten, koulutuksen, virheiden korjauksen ja testauksen osalta prosessi on oikeastaan aina hyvin samankaltainen riippumatta siitä, onko mittauspisteitä kymmeniä tuhansia tai miljoona. Landis+Gyr on tehnyt yhteistyötä kaiken kokoisten, tarpeiltaan ja vaatimuksiltaan erilaisten asiakkaiden kanssa eri markkinoilla, minkä ansiosta yhtiölle on kertynyt ainutlaatuista näkemystä ja osaamista etäluettavien mittareiden käyttöönotosta.

Ota yhteyttä niin kerromme, miten voimme auttaa etäluentajärjestelmäsi käyttöönotossa ja operoinnissa.

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit