blog-background-1920px

Artificiell intelligens skakar om och omformar energisektorn

2019-apr-15 12:57:37

AI-banner CNL
Artificiell intelligens är inte längre bara science fiction! Den form av artificiell intelligens som imiterar mänskligt beteende på ett verkligt sätt ligger fortfarande långt in i framtiden, men så kallad snäv AI finns redan i vår omgivning sedan en tid tillbaka. Snäv AI klarar av enskilda uppgifter eller problem inom ett visst område och i det avseendet har vi passerat en viktig vändpunkt. Möjligheten att samla, lagra och bearbeta data har gett AI vingar!

I molnmiljöer kan man nu behandla stora mängder data vilket möjliggör kostnadseffektiva AI-lösningar som stöder nätbolagen och bidrar till att förbättra kvaliteten på kundbetjäningen. Maskininlärning tillämpas på insamlade mätardata vilket bidrar till att säkra intäkter, uppnå energieffektivitetsmål och trygga värdelöftet för elförsäljare på den mycket konkurrensutsatta marknaden för energitjänster. 

 

AI:ns potential och utmaningar

AI:ns potential är som störst när den insamlade datamängden är tillräckligt stor för att effektivt träna upp de underliggande maskininlärningsalgoritmerna. Elbolagen har övergått från traditionell nätövervakning av transformatorstationer till smarta konsumentmätare vilket har mångdubblat mängden användbar data och dess noggrannhet. Elförsäljare och -producenter har alltid varit föregångare inom teknik och utnyttjat alla databehandlingslösningar som kan ge dem fördelar när de tecknar avtal.

På Landis+Gyr har vi samtalat med flera energibolag som vill använda AI och maskininlärning för optimal hantering och tillämpning av sin nätegendom. Det enklaste sättet för energibolagen att använda AI är i öppna applikationer där människan är en del av systemet, såsom förutseende analys, hantering av nättillgångar, feldetektering etc. Utmaningarna ökar när man övergår till helt sluten automation. En stor del av kunskapen inom området finns fortfarande hos erfarna medarbetare och övergången till självstyrande nätdrift som bygger på slutna algoritmer har varit långsam. Man får emellertid räkna med att även några av de mest enträgna kommer att hänföras av AI i takt med att elbolagens AI-applikationer utvecklas.

Katalysator för disruption

Vår bransch står inför en brytningstid, med eller utan AI. Vi har redan sett hur klimatförändringarna har skapat en opinion mot fossila bränslen vilket i sin tur har medfört ett uppsving för intermittent förnybar energi, lagringstekniker och elbilar överallt i världen. Det finns all anledning att tro att denna trend kommer att förstärkas under följande årtionde och leda till politiskt och juridiskt drivna incitament för affärsmodeller som stöder störningsfria nät, produktionssäkerhet och effektiva energimarkander.

Denna bloggartikel är ett utdrag ur en artikel som publicerats i vårt pathway-magasin, där experter i branschen diskuterar potentialen hos artificiell intelligens. Vill du veta mer?

 

 

Läs hela numret här!

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR