Landis+Gyr Blogg

  Nina Zalaznik

  Nina Zalaznik

  Nina Zalaznik, Portfolio Manager for Smart Grid Solutions, is utilizing her wide range of expertise from the energy sector, to develop innovative grid-edge solutions and generate new value for customers.

  Utmaningen i Europa – integration av solenergi

  Vi har diskuterat integrationen av förnybar energi i lågspänningsnätet med fler än 40 europeiska elnätsföretag och insett att en stor andel av ansökningarna om nyanslutning, i synnerhet avseende solcellsanläggningar, avslås eller drabbas av betydande förseningar.

  Att ansluta solcellsanläggningar till lågspänningsnätet är en utmaning för många elnätsföretag i Europa, vilket har gett upphov till oro i branschen. För att få mer klarhet i vad detta problem beror på ska vi nu fördjupa oss i frågans olika aspekter och sedan utforska möjliga lösningar och åtgärder.

  Läs artikeln  

  Integrering av förnybar energi med spänningsstyrning av distribuerade energiresurser

  Fjolåret var ett rekordår för förnybar energi med en global kapacitet på hela 340 GW. Bara inom solel väntas en ökning på 15 procent per år fram till 2030 enligt Internationella energirådet IEA. Men att integrera solel innebär utmaningar för både elnätsföretag och solcellsparker. Elnätsintelligens och fjärrstyrning av distribuerade energiresurser kan bidra till att skydda, automatisera och balansera våra alltmer dynamiska elnät.

  Läs artikeln  

  Hantering av förnybara energikällor: fördelarna med spänningsreglering

  Övergången till förnybar energiproduktion är en förutsättning för att skapa en grönare och mer hållbar framtid för oss alla. Stora framsteg har skett inom integration av förnybara energikällor i elnät och enligt internationella energirådet IEA kommer produktionen av solel att öka med 15 procent per år fram till 2030. Det är goda nyheter – men integration av solel medför även ett antal utmaningar.

  Läs artikeln