blog-background-1920px

BESS-ellager till Helen i Helsingfors

2016-jun-20 22:16:46

Helen_BESS_blog-593839-edited.jpgLandis+Gyr och Toshiba har levererat Nordens största energilagringssystem (BESS) till Södervik i Helsingfors. Det 28 ton tunga batterisystemet, som omfattar mer än 13 000 SCiB™-litiumjonbatterier, flyttades på plats i mitten av maj för att förberedas för idrifttagningen i slutet av juni.

Batterisystemet transporterades genom Europa, bland annat via Verona, München och Lübeck till Travemünde och därifrån med fraktfartyg till Helsingfors. I Södervik flyttades batterisystemet på plats på sin grund så att transportstöden kunde tas bort. Efter det färdigställde Toshibas montörer apparaten för drift och i följande skede kopplas lagret till en transformator tillsammans med det solkraftverk som Helen har i Södervik. Helheten kopplas till elnätet i Södervik början av juni. Landis+Gyr och Toshiba är med om att installera och ta i bruk utrustningen och ansvarar för användar-, service- och underhållsutbildning.

Case Study: Battery Energy Storage System to Helen in Finland

BESS ellager som Landis+Gyr och Toshiba har levererat har en nominell effekt på 1,2 megawatt och en energikapacitet på 677 kWh. Förutom batterisystemet omfattar leveransen styrsystem, två invertrar, transformator samt service- och underhållsavtal för fyra år. Batteritekniken utnyttjas i Helens och Fingrids pilotprojekt, där man undersöker och testar optimeringen av batterisystemet och utreder den marknadsmässiga prissättningen av energi som lagrats i batterier och de affärsmodeller som baserar sig på det.

Energilagren har en central roll i byggandet av smarta nät. Med hjälp av dem kan man upprätthålla stabiliteten i elnätet, när en spridd produktion som utnyttjar förnybara energikällor integreras till en del av det nuvarande distributionssystemet. Med hjälp av ellagren kan man snabbt kompensera för de variationer i effekten som produktionen av förnybar energi åstadkommer: ett smidigt batterisystem balanserar variationerna inom bråkdelen av en sekund och tryggar på så sätt tillgången till el under alla omständigheter.

Related articles:

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR