blog-background-1920px

Digitalisering ger ökad energieffektivitet

2018-jan-26 10:00:00

Förändringen av energibranschen ger smarta mätsystem en än större roll än idag och öppnar för nya lösningar som kan öka energieffektiviteten och generera ny affärsverksamhet.

ThinkstockPhotos-503620650.jpgEnergibranschen genomgår en massiv förändring som drivs av tre separata men sammankopplade trender. En av dem är målet att minimera koldioxidutsläppen för att stävja klimatförändringarna, vilket även accelererar övergången till förnybara energiformer. En konsekvens av detta är distribuerad energiproduktion med mindre enheter som gör det svårare att förutspå produktionen. Detta bidrar till en mer komplicerad nätdrift och ökar behovet av smart teknik i nätet.

Även energianvändarna förändras från passiva konsumenter till aktiva prosumenter, som efterfrågar samma realtidstjänster och möjligheter att anpassa sin energianvändning som blivit vanliga på många andra områden tack vare olika mobil- och onlinetjänster. Även digitaliseringen av elnätet fortskrider i snabb takt allteftersom ICT-infrastrukturen i elnätet byggs ut. Samtidigt gör andra digitaliseringstrender som IoT, smarta applikationer, big data, artificiell intelligens och molntjänster entré i energibranschen och skapar möjligheter för energieffektivitet och nya verksamheter.

Från insamling till utnyttjande av data

Fjärravläsning av elmätare var ett av de första stegen mot ett digitalt elnät. Smarta elmätare samlar data om förbrukning och elkvalitet som skickas till centralsystem och vidare till elnätsföretagens fakturerings- och CRM-system. Digitaliseringen förändrar de smarta mätarnas roll – mätarna kommunicerar inte bara med centralsystemet, utan även med andra enheter och system. Samtidigt blir systemen alltmer komplicerade allteftersom hanteringen och spridningen av data ökar, nya smarta enheter och applikationer introduceras och kommunikationssystemen bildar sammanlänkade nätverk.

Teknikens fokus övergår från behandling till användning av data – den enorma datavolymen kan generera information som stöd för aktiviteter, analyser, planer och diagnoser, och allt detta bidrar till ökad energieffektivitet och säkerställer en fungerande energidistribution.

Flexibilitet och öppenhet lägger grunden för ett starkt ekosystem

Eftersom mätsystemet måste kunna kommunicera med många olika system och miljontals smarta enheter med olika typer av kommunikationsteknik är flexibilitet avgörande egenskaper. Även kraven på transparens ligger på en helt ny nivå för att olika aktörer ska kunna ansluta sig till samma ekosystem och skapa mervärde genom hela energikedjan. Samtidigt ökar betydelsen av IT-säkerhet. Landis+Gyrs nya AMI-lösning är utvecklad med hänsyn till alla dessa faktorer: systemet kan flexibelt anslutas till elnätsföretagens IoT-infrastruktur för att möjliggöra integrering av innovativa applikationer och enheter som ökar energieffektiviteten.

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR