blog-background-1920px

E360 – en smart mätare som optimerar den totala ägandekostnaden

2017-mar-28 08:48:35

ThinkstockPhotos-510965424.jpgSmarta mätare spelar en viktig roll för nätbolagens kostnadseffektivisering och är kopplade till många processer såsom t.ex. fakturering, kundservice och övervakning av nätet. Även lösningen i sig är en betydande investering som påverkar företagets kostnader genom hela sin livscykel. Företag som investerar i smart mätteknik måste kunna förlita sig på dess kvalitet och tillförlitlighet genom hela livscykeln, men även ta hänsyn till lösningens driftkostnader och anpassningsbarhet till alla typer av förändringar.

Landis+Gyrs nya elmätare E360 är utvecklad för att minimera de totala ägandekostnaderna under hela sin livscykel. För det första har mätaren en lång livslängd och utmärkt driftsäkerhet. För det andra inkluderar lösningen ett unikt kommunikationskoncept som möjliggör att alltid ha den mest optimala lösningen på olika platser. Sist men inte minst är mätaren designad att vara flexibelt anpassningsbar till regulatoriska, teknologiska och affärsmässiga förändringar.

e360.jpg

Lång livslängd och driftsäkerhet minimerar kostnaderna

E360 är uppbyggd kring en interoperabel IDIS applikation baserad på standarden DLMS/COSEM. Tack vare IDIS kan nätbolagen lita på att investeringen i smart mätteknik är långlivad, framtidssäker och öppen för framtida tekniska framsteg. Interoperabiliteten gör det möjligt att använda produkter från flera leverantörer och minimerar integrationskostnaderna genom att förkorta integrationsprocessen. E360 inkluderar även de senaste säkerhetsfunktionerna som IoT (Internet of Things) kommer att kräva.

En annan viktig egenskap som förlänger livslängden och minimerar den totala ägandekostnaden är den intelligenta firmwareplattformen i E360 som gör det möjligt att lägga till nya funktioner och ny teknik medan mätaren är i drift. Uppdateringar kan installeras snabbt och effektivt fjärrmässigt utan att påverka mätarens normala drift. Ur kostnadsperspektiv måste fjärruppdateringarna fungera tillförlitligt för att undvika dyra fältbesök efter misslyckade uppdateringar. Detta krav har beaktats i nya E360:

Tre fullständiga uppdateringar under mätarens livslängd där 0,5 % av
uppdateringarna misslyckas innebär en kostnad på 9 kronor per mätpunkt.

Hög produktkvalitet och driftsäkerhet är givetvis avgörande för den totala ägandekostnaden. E360 är designad enligt principen Design for Reliability. Maximal driftsäkerhet har uppnåtts genom systematisk och strukturerad produktutveckling och testning i alla faser av designprocessen för mätaren, mjukvaran och de mekaniska komponenterna.

För nätbolag innebär en 0,1 procents ökning av felfrekvensen per år en extra
kostnad på drygt 30 kronor för varje mätare, när produkternas livslängd är cirka 15 år.

Lägre investerings- och driftkostnader

Intelligent kommunikationskoncept

En av nyckelegenskaperna i E360 är dess kommunikationskoncept som kombinerar kostnadseffektiviteten hos integrerad kommunikationsteknik med flexibiliteten hos modulär teknik. E360 kommer inledningsvis att ha stöd för RF och LTE och senare även PLC. Mätaren har inbyggd RF- eller PLC-teknik och valfria mätare i nätet kan vid behov utrustas med en LTE-modul (Gateway) för kommunikation in till centralsystemet. E360 matchar topografin i nätbolagens olika geografiska förutsättningar: det är möjligt att använda flera olika tekniker i samma nät och samma system, vilket effektiviserar kommunikationen och minskar kostnaderna.

Följ oss på LinkedIn:   Landis+Gyr in the Nordics

En unik ny egenskap i E360 är gatewaykonceptet som innebär att vilken mätare som helst kan fungera som gateway bara genom att utrustas med en gatewaymodul. Gateway-mätaren samlar och skickar vidare data från andra mätare till systemet. I praktiken innebär detta att man inte längre behöver någon speciell RF-mastermätare eller datakoncentrator installerad i nätstationen för elnätskommunikation. Gatewaykonceptet kommer att minska kostnaderna enormt eftersom man inte längre behöver installera datakoncentratorer eller reservera utrymme för dem. Modulen kan enkelt installeras i vilken mätare som helst ute på fältet, utan att ens stänga av mätaren eller anlita en elektriker, vilket gör det enkelt att ändra mätarnas roll i nätet vid behov.

Tack vare sin moduläritet kan E360 byta roll i kommunikationsnätet till en gateway som samlar och vidarebefordrar mätvärden från hundratals mätare. ”Detta minskar installationskostnaderna avsevärt – vi förväntar oss besparingar på tiotals procent jämfört med dagens lösningar”, säger Jani Maaranen, produktchef för E360 på Landis+Gyr.

Effektiv installation

Den modulära designen och gatewaykonceptet effektiviserar även utrullningen genom att mätarna kan kopplas till nätet flexibelt allteftersom installationsarbetet fortskrider. Detta främjar även kommunikationskvaliteten i nätet: om en mätare får kommunikationsproblem kan man till exempel byta till P2P-kommunikation eller komplettera med ytterligare en gateway.

Kostnaden för installationsarbetet ute i fält är betydande oavsett om det handlar om en massutrullning eller ett projekt i mindre skala. Varje minut man sparar minskar den totala ägandekostnaden. Installationstiden kan förkortas på många sätt, inte minst genom en välgenomtänkt mätarkonstruktion. E360 är utformad för snabb och effektiv installation.
Om ett enda återbesök till installationsplatsen kostar 600 kronor och behövs för en procent av mätpunkterna innebär detta en kostnad på 6 kronor gånger antalet mätpunkter.

Framtidssäker mätare

Smarta mätare är en långsiktig investering eftersom mätarnas kan ha en livslängd på upp till 15 år. Samtidigt förändras myndighetskraven, tekniken och kundernas önskemål i en allt snabbare takt. Den snabba utvecklingen av smarta nät och IoT (Internet of Things) medför nya krav på anslutbarhet och IT-säkerhet. Utmaningen för ett nätbolag som ska välja smarta mätare är att hitta en lösning som flexibelt kan anpassa sig till förändringar men ändå fungera effektivt.

E360 är designad för att kunna anpassa sig efter olika typer av förändringar. Ett exempel på flexibiliteten hos E360 är dess modulära design som gör det möjligt att byta kommunikationssätt genom att lägga till eller byta ut en modul, det vill säga att en mätare som först kommunicerar via RF vid behov kan konverteras till en LTE-mätare (P2P). Den modulära designen gör det även möjligt att använda eventuella framtida kommunikationsteknologier som man ännu inte känner till. Bolaget behöver inte längre välja och förbinda sig till något enskilt kommunikationsmedium utan kan anpassa lösningen efter framtida krav.

Det standardiserade gränssnittet underlättar även integration av nya applikationer i framtiden, till exempel möjliggör mätarens kundgränssnitt (HAN port) användning av hemautomation. E360 har även intelligent firmware som är designad med hänsyn till framtida uppgraderingar. För nätbolag som överväger en investering i smarta mätare erbjuder E360 en lösning som håller dörrarna öppna för framtidens teknik.

Intresserad? Kontakta oss

Related articles:

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR