blog-background-1920px

Fjärravläsningsteknologins funktioner ökar nätets intelligens

2017-maj-05 08:30:47

ThinkstockPhotos-524538430.jpgNästa steg till smarta elnät är att utnyttja nya funktioner och information som de smarta mätarna ger och att öka möjligheter för övervakning, inhämta information för analys och åtgärder, hantering och styrning av låg- och mellanspänningsnät. Nästa generations fjärravläsningsteknologi erbjuder stora möjligheter och funktioner som ökar nätverksintelligensen och underlättar anslutningen av förnybar elproduktion. Med funktionerna kan man förbättra energidistributionens pålitlighet och göra förebyggande åtgärder för att bl.a. kunna optimera kostnaderna. Fjärravläsningsteknologin också hjälper att identifiera och hantera de utmaningar som integration från förnybar energi orsakar i distributionsnätets funktion och leveranssäkerhet.

ÖKAD LEVERANSSÄKERHET

  • Ökad förståelse för nätverksstörningar och snabbare reparationsprocess med hjälp av mätarens funktioner såsom avbrottregistering och aktiv indikering
  • Detaljerad information för optimering av elnätet och maximering av pålitlighet med hjälp av Data Analytics Applikation och med mätarens stöd för analytiska värden.
  • Detaljerad information för myndighetsrapportering med hjälp av mätarens avancerade leveranskvalitetsregistering

FÖRBÄTTRAD LEVERANSKVALITET

  • Bättre leveranskvalitet med hjälp av nollfelsidentifiering och av aktiva alarmfunktioner tillsammans med registrering av övertoner.
  • Aktiv och realtidsövervakning av nätet med hjälp av registrering av effekt- och spänningsinformation
  • Preventiv och kostnadsoptimerad underhållprocess med hjälp av mera detaljerad mätdata.

SAMLAD INTEGRATION AV FÖRNYBAR ENERGI

  • Fastställa påverkningar på nätverkskonditionen som motsatt energiflöde och spänningsfluktuationer med hjälp av 4-kvadrantmätningen.
  • Förser bolagen med realtidsinformation för aktiv övervakning av leveransspänning med hjälp av larmfunktion, spänningskvalitetsprofil och -loggarna. 
  • Kontrollering och hantering av okontrollbar förbrukning som värmepumpar och elbilar med hjälp av last- och spänningsprofilerna 

Läs mer om Smarta elnät.

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR