blog-background-1920px

För smartare elnät i Europa

2018-apr-16 06:05:04

Tillförlitlig och effektiv elförsörjning med dynamiska smarta elnät är högst på agendan för europeiska elnätsföretag. Ökande laster och distribuerad elproduktion gör dagens elnät känsliga för elavbrott och överbelastning. Elnätsföretagen kan förebygga dessa problem och skydda sina tillgångar genom att övervaka transformatorstationerna samt elkvaliteten.

Enkel uppgradering och integration

Landis+Gyrs elmätare S650 är en Smart Grid Terminal som är designad att erbjuda elnätsföretag ett kostnadseffektivt sätt att uppgradera och digitalisera sin nätinfrastruktur. Nu har terminalen förbättrats ytterligare för att ge kunderna en bättre överblick över sina energiflöden utan att begränsas av krånglig installation av olika sensorer. Med sina robusta och noggranna Rogowski-strömsensorer är S650 en idealisk lösning för att modernisera befintliga matarledningar och lågspänningstransformatorer utan att avbryta elförsörjningen. Tack vare den lättmonterade sensorn kan elnätsföretaget enkelt uppgradera sina transformatorstationer utan avbrott, vilket sparar både tid och pengar för att inte tala om den förbättrade säkerheten för installatörerna.

american-public-power-association-423199

Avancerad datahantering

S650_CUX_rgbS650 samlar in och överför data till flera system i realtid och kan även användas som kommunikationsnod för enheter från andra tillverkare. Terminalen kombinerar avancerade mätfunktioner med de öppna kommunikationsfunktionerna i Landis+Gyrs nyaste kommunikationsenhet E65C CU-XE.

Enheten inkluderar stöd för ett flertal kommunikationsprotokoll, bland annat Modbus, IEC 60870-5-104, IEC 61850 och DLMS, vilket garanterar åtkomst från många system, exempelvis AMI, DMS och SCADA. Ytterligare Modbus-enheter som elkvalitetsmätare, värme-/kylamätare, intrångsdetektion eller digitala termometrar kan enkelt integreras i terminalen för mer data om till exempel transformatorstationens temperatur, fuktighet med mera. Detta ger elnätsföretaget en bättre överblick över distributionsnätet och erbjuder såväl operativa data i realtid som kommersiell information, exempelvis om den totala energiförbrukningen för en särskild punkt i nätet.

Följ oss på Twitter:   Landis+Gyr Nordics

Robusta säkerhetsegenskaper som OpenVPN® och IPSec garanterar säker åtkomst för systemen via E65C CU-XE.

S650 Smart Grid Terminal med Rogowskispolar är också kompatibel med ett stort antal kommunikationsmoduler, vilket gör det möjligt att byta kommunikationsteknik och inkludera nya smarta funktioner allteftersom marknadens och elnätsföretagets behov förändras.

Förbättrad nätövervakning

Den snabba dataöverföringen möjliggör bland annat övervakning av nätet och den fysiska omgivningen, transformatormodellering, styrning av solcellsanläggningar, förebyggande av fel och mycket mer.

Visualisering av energiflöden genom övervakning och styrning av transformatorstationer hjälper elnätsföretag att identifiera överbelastningar till följd av ström- och spänningsvariationer i nätet. Elnätsföretaget får tillgång till detaljerade och exakta statusrapporter som underlättar planeringen av till exempel underhåll, uppgradering av transformatorer eller nätutbyggnader.

S650 är utrustad med vår nyaste CU-XE modul och kan användas för effektiv fjärrövervakning av solcellsanläggningar. Tack vare automationen i den intelligenta fjärrkontrollterminalen kan kommunikationsmodulen användas för att övervaka den fysiska miljön och slå larm vid avvikelser. Den kan dessutom styra växelriktarna vid överproduktion av solel för att upprätthålla nätstabiliteten.
Sammanfattningsvis erbjuder S650 Smart Grid Terminal beprövad modularitet, avancerade sensorer och innovativ framtidssäker kommunikationsteknik vilken gör terminalen till en idealisk lösning för smarta elnät och IoT-applikationer redan idag.

Intresserad? Kontakta oss

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR