blog-background-1920px

Hur säkerställer du kvaliteten för mätutrustning och programvara?

2016-jun-20 22:46:56

ThinkstockPhotos-516037932_SE_blog.jpgMed smart mätteknik får man konsumtionsdata för miljontals energikonsumenter. Det är ytterst viktigt att försäkra sig om kvaliteten på den mätteknik som används och stabiliteten i de logistiska processerna.

Olika internationella organ och standarder inom branschen för smarta mätningar styr för sin del kvaliteten och utvecklingen av mätutrustning och programvara. Dessutom kan mätarleverantörerna påverka kvaliteten på sina produkter på många olika sätt: förutom genom den teknik som används också genom processer, metoder, verktyg, personal och partnernätverk. När alla aktörerna använder samma verksamhetsprinciper, kan man lita på att nätbolagen och energikonsumenterna får tillgång till en högklassig och leveranssäker produkt.

Certifikat berättar om tillförlitlig verksamhet

Landis+Gyr utvecklar ständigt sin verksamhet och kvaliteten på sina produkter. Som ett tecken på det har företaget erhållit internationella Kvalitets-, Miljö-, Informationssäkerhets- och Arbetsmiljöcertifikat. Ett gemensamt krav i dem är principen om ständig förbättring (Continual Improvement), som Landis+Gyr har implementerat i all sin verksamhet och i samarbete med sina partners. Principen är också en bärande tanke i utvecklingen och produktionen av all hårdvara och programvara.

Certificates.jpg

Avancerade metoder förbättrar kvaliteten på fjärravläsningslösningar

Kvaliteten på fjärravläsningslösningar består av kvaliteten på dess komponenter, alla delar måste samverka, till exempel mätare och system, skall ge en sömlös integration till en helhetslösning för fjärravläsning. Förutom att testa komponenterna gör Landis+Gyr kontinuerligt integrationstestning som omfattar hela fjärravläsningslösningen. På det sättet säkerställer vi också kvaliteten på helhetslösningen och komponenternas kompatibilitet. Vid integrationstestningen använder vi de testmetoder som har visat sig vara bäst, såsom prestanda- och användbarhetstestning. För planering, genomförande och uppföljning av testningen utnyttjar vi de bästa verktygen på marknaden.

Se video om täckande laboratorie- och integrationstestningar, med vilka vi säkerställer kvaliteten på Landis+Gyrs G3 PLC-mätare:

 

Kvalitet i apparatproduktion

Landis+Gyrs apparat- och programvaruproduktion är starkt processorienterad. Vid programvaruutvecklingen för mätarna och vid mekanik- och elektronikplaneringen använder vi de modernaste metoderna inom branschen.
Livstidskraven för apparaten säkerställs genom omfattande test och val av komponenter. Landis+Gyrs kvalitetssäkring omfattar komponentleverantörer, planering och utveckling samt produktion. Produkter testas systematiskt månatligen
Adderas sedan en logistikhantering hos kund kan en mätare spåras under hela dess livslängd.under produktionsprocessen bland annat med accelererade livscykeltest. Apparaternas kvalitet och livstid förbättras
också av möjligheten att uppdatera dem fjärrmässigt när de väl är installerade i fält. Varje mätare och dess komponenter är unika och spårbara under hela dess livscykel, från produktionen till kunden.

Kvalitet i programvaruproduktion

Vid programutvecklingen utnyttjar vi de senaste arbetsmetoderna och verktygen inom branschen, till exempel smidiga metoder och principen om kontinuerliga leveranser. Med hjälp av dem kan vi reagera snabbt både på kundens och produktutvecklingens krav. Programvaruprodukternas kvalitet förbättras också av täckande automatiserade testprocesser. Testningen görs med mer än tusen testfall. En stor del av dem testas med apparatur och kommunikation i en äkta fjärravläsningsomgivning. Allt det här gör produktutvecklingen snabbare och ökar kvaliteten på produkterna.

Continuous_Delivery_pipeline.jpg

En genomtänkt logistikkedja garanterar leveranssäkerhet

En fungerande, effektiv och tillförlitlig logistikkedja är för Landis+Gyr en väsentlig del av kvaliteten och en del i vår leverans. Logistikens betydelse är speciellt viktig i massinstallationsprojekt, där man installerar hundratals, till och med tusentals, apparater varje dag. Logistiken omfattar också mätare som har tagits ur bruk och korrekt återvinning av dem. På Landis+Gyr har logistikprocesserna utvecklats ständigt, och vårt kunnande baserar sig på omfattande leveransprojekt. Stora projekt inom smart mätning i Europa i samarbete med bland annat estniska Elektrilevi och franska Enedis har varit ett tecken på att inte bara produkterna är högklassiga utan att också leveranssäkerheten och den logistiska kedjan är det.

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR