blog-background-1920px

E360 smarta elmätare – utvecklad med fokus på kostnaderna under elmätarens hela livslängd

2017-feb-09 11:13:34

ThinkstockPhotos-466728721_1937x1549_300_RGB.jpgNätföretagens krav på smarta elmätare och system har ökat i fråga om kvalitet och tillförlitlighet. Leverans av tillförlitliga kvalitetsprodukter kräver att man har satsat på effektiva och standardiserade processer för design, utveckling och tillverkning. Landis+Gyrs nya E360-elmätare har utvecklats i en process med systematiska tester och utvärderingar redan i konstruktionsfasen. Kvalitetssäkringen har ett tydligt mål: att tillhandahålla kunderna en tillförlitlig och långlivad elmätare som minimerar kostnaderna under hela livslängden.

Kvalitet och tillförlitlighet nycklar till ett långt liv

När E360-elmätaren var i konstruktionsfasen planerade Landis+Gyr redan tillverkningsprocessen och valde underleverantörer. Vid utvecklingen av mätaren var målet från första början att ta hänsyn till tillverknings- och driftkostnaderna. Samtidigt fanns det ett fokus på att säkerställa kvaliteten i alla faser av produktens livslängd. På så sätt hittade vi de kritiska punkterna i tid och kunde minimera livslängdskostnaderna för E360.
Utöver de tekniska egenskaperna fokuserade utvecklingsarbetet på hur mätaren fungerar både i leveransprocessen och på fältet i allt från installation till uppdateringar och service.

Elmätarens livscykeln_graph_CNL 1_2017.jpg

Omfattande testprogram skapar tillförlitlighet av E360 elmätare

En ledande princip i utvecklingen av E360 elmätare har varit Design for reliability. I designen har vi satsat på tillförlitlighet, som är nyckeln till kontroll över kostnaderna under elmätarens livscykel. Maximal tillförlitlighet har uppnåtts genom en systematisk och kontrollerad konstruktionsfas och testning på alla delområden: hårdvara, programvara och mekanik.

E360 TCO_quality_high light.jpgE360-elmätaren har utvecklats med hjälp av de senaste verktygen, teknikerna och metoderna, t.ex. feleffektsanalyser, som är etablerade metoder för tillförlitligt konstruktionsarbete i bilindustrin. Principen är iterativ produktutveckling, som innebär kontinuerlig observation av funktionen hos en produkt eller egenskap och att man snabbt reagerar på det som upptäcks vid tester. I anslutning till utvecklingsmiljön finns det också ett testlaboratorium, där man kan göra nästan alla tester som krävs i olika standarder, t.ex. interferens- och temperaturmätningar och tester för olika typer av kommunikationsteknik.

Från konstruktionsfasen och framåt har också Fair Meter-principerna beaktats i fråga om produkten och tillverkningsprocessen. Detta innebär t.ex. att man vid inköpen tar hänsyn till energiförbrukning, utsläpp, materialanskaffning, eliminering av konfliktmineraler, insyn i produktion, arbetsvillkor och att alla resurser och råvaror är säkra. E360 elmätare är alltså utvecklad med tanke på att leverera en "rättvisemärkt" kvalitetsmätare med lång livslängd.

Related articles:

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR