blog-background-1920px

IoT Connectivity as a Service löser utmaningarna med mobilkommunikation

2021-jan-29 09:49:44

Landis+gyr IoT connectivitySmarta elmätare har fått en viktig roll i ”Internet of Things” eller sakernas internet. Mätarna är anslutna till elnätsföretagens system och plattformar för att samla in, leverera och analysera data som bidrar till en bättre energihantering. Tillförlitlig och säker mobilkommunikation är avgörande, och att hitta rätt upplägg samt rätt partner kan vara knepigt.

Mobil kommunikationsteknik, SIM-kort, mätpunkterna och deras läge, datavolymer, säkerhetsaspekter – listan av saker att förstå och ta hänsyn till är lång och det är ändå bara början. Det finns mycket som sker under ytan som elnätsföretagen behöver beakta för att garantera en säker och tillförlitlig kommunikation utan att de totala ägandekostnaderna blir för höga. Frågor kring rätt mätarteknik, uppbyggnad av en IT- och OT-miljö med nödvändiga säkerhetsstandarder, servicelivslängd och problemlösning är bara några exempel. Tack vare vårt globala partnerskap med Vodafone Business, en global ledare inom IoT-kommunikation, lanserar vi en unik lösning med inbyggd kommunikation i våra smarta elmätare som vi erbjuder i form av hållbara långsiktiga serviceavtal.

Ett av våra mål var att ta fram en lösning som hjälper elnätsföretag med utmaningen att hantera flera olika slags teknik, till exempel hårdvara, mjukvara och kommunikation från flera olika leverantörer och supportcenter. Tanken är att eliminera dessa utmaningar redan vid valet av elmätare eller under största delen av tjänstens livscykel genom att erbjuda snabb och kompetent support från ett och samma ställe. Landis+Gyrs lösning för mobil IoT-kommunikation ger elnätsföretagen möjlighet att fokusera på sin kärnkompetens och minska den dagliga driftens komplexitet, vilket ger både ökad effektivitet och lägre kostnader. Våra kunder vinner på enklare integration och utrullning,

 

Cellular model illustration

för kommunikationstekniken finns integrerad i den smarta elmätaren och fungerar sömlöst ihop med Landis+Gyrs säkra hård- och mjukvaruinfrastruktur som en enkel plug and play-lösning. Sist men inte minst underlättar denna inbyggda kommunikation elnätsföretagens planering och skapar ökad transparens kring garantier och deras omfattning, eftersom allt anges tydligt i ett servicenivåavtal för elmätarnas hela livslängd.

 

Allt från en och samma leverantör: Smarta elmätare, IoT-kommunikation med mera!

 

Med IoT Connectivity as a Service erbjuder Landis+Gyr en branschledande mobil kommunikationslösning som är skräddarsydd för smarta elmätare. Servicenivåerna är högre än vad mobiloperatörer eller virtuella operatörer idag kan erbjuda och inkluderar servicegaranti för 10 år med möjlighet till förlängning över hela den smarta elmätarens livslängd. Elnätsföretagen gynnas även av en överlägsen mobiltäckning och tillgänglighet oavsett typ av mobilkommunikation utan några tillkommande roamingavgifter. Säkerheten har högsta prioritet. Den sömlösa integrationen garanterar en säker punkt-till-punktförbindelse mellan elmätare ute i fält och centralsystemet.

 

Lösningsarkitektur: Sömlös integration och säker punkt-till-punktförbindelse

 

Landis+Gyrs smarta elmätare, med mobil kommunikation, för bostäder, kommersiella byggnader och industri (E360, E570, E650, E660 samt vår datakoncentrator DC450) stöder 2G, 3G, 4G, LTE-M- och NB-IoT. Den integrerade kommunikationstekniken är förhandsaktiverad i alla levererade enheter. Den kan även installeras i efterskott efter utrullningen och är kompatibel med Landis+Gyrs datahanteringsplattform (HES, AIM och Converge). Landis+Gyrs medföljande APN säkerställer sömlös och säker kommunikation mellan mätarna och centralsystemet. Alternativt kan kunden använda en privat APN för ytterligare en säkerhetsnivå. Uppföljnings- och rapporteringsfunktionerna i vår service IoT-plattform ger tillgång till samtliga relevanta data och rapporter i realtid. Därför säger vi att IoT-kommunikation som service handlar om mer än traditionella mobila kommunikationsmoduler, datavolymer och SIM-kort. Inbyggd kommunikation som en integrerad del av det smarta mätsystemet ger ökad effektivitet, tillförlitlighet och säkerhet samt bättre täckning samtidigt som allting hanteras av en enda pålitlig partner!

 

Om du vill höra mer om lösningen eller är intresserad av en offert, kontakta:

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR