blog-background-1920px

NB-IoT utökar möjligheterna med smart mätning

2018-mar-01 14:26:22

Hur kan leverantörer av smart elnätsteknik bevisa att deras lösningar är flexibla och framtidssäkra på ett bättre sätt än att kontinuerligt skapa nya möjligheter och reagera på den snabba marknadsutvecklingen? Landis+Gyr demonstrerar sin förmåga att tillgodose kundernas förväntningar och behov genom att utöka sin portfölj med den senaste kommunikationstekniken NB-IoT, som kommer att bidra med förbättrade funktioner för smarta elnät och IoT.ThinkstockPhotos-883091324.jpg

Kommunikationstekniken utvecklas snabbt och därför är det också viktigt att snabbt identifiera och utnyttja de nya möjligheter som skapas inom AMI och smarta elnät. Vi på Landis+Gyr har kontinuerligt infört ny teknik i vår portfölj i flera årtionden genom att både uppdatera och utöka vårt utbud av kommunikationstekniker. Vår ledstjärna har alltid varit, och fortsätter att vara, att ingen enskild teknik är överlägsen, utan att det mest optimala valet kan variera från fall till fall och att den bästa möjliga lösningen uppnås med rätt teknikmix. I framtiden kommer vi att få se allt fler så kallade hybridnätverk som kommunicerar med flera olika tekniker.

Nu har vi återigen identifierat nya sätt för elnätsföretag att främja utvecklingen av smarta elnät och IoT. Som ett svar på den snabba utvecklingen inom mobil kommunikationsteknik utökar vi nu vår lösningsportfölj med NB-IoT (Narrowband IoT, LTE Cat-NB1).

Gör verklighet av IoT

NB-IoT har slagit igenom otroligt snabbt med en spridning och hastighet som överraskat de flesta – även mig. Men vad är då så speciellt med NB-IoT och varför är till exempel teleoperatörerna så entusiastiska för tekniken?

Följ oss på LinkedIn:   Landis+Gyr in the Nordics

NB-IoT är en LPWAN-teknik (Low Power Wide Area Network) som bygger på det befintliga 4G/LTE-nätet. Tekniken är standardiserad av det globala standardiseringsinitiativet 3GPP, en samarbetsorganisation för olika organisationer aktiva inom telekommunikation. Det som gör NB-IoT särskilt intressant är att tekniken förväntas leda till ett genuint standardiserat IoT-nät genom att möjliggöra sammankoppling av ett enormt antal olika enheter i ett enda nätverk på ett kostnadseffektivt och tillförlitligt sätt. 

Kostnadseffektivt och tillförlitligt 

Fördelen med NB-IoT för smart mätning är att det kan användas i många slags geografiska miljöer och fungerar tillförlitligt i olika förhållanden ute i fält. Även säkerheten är en fördel, eftersom NB-IoT använder samma säkerhetsrutiner som annan 4G/LTE-kommunikation. De största fördelarna med NB-IoT är kostnadseffektiviteten och tillförlitligheten. Dessutom är enheternas egen elförbrukning betydligt lägre jämfört med exempelvis enheterna i 2G/3G-nätet, vilket förstås betyder lägre energikostnader. Samtidigt kan kostnaderna för kringutrustning som kraftkällor och kondensatorer minska avsevärt.

Tillförlitligt:

NB-IoT använder ett standardiserat frekvensbands (t.ex. LTE800 MHz) som erbjuder en kontrollerad miljö för radiokommunikation. NB-IoT-enheterna är helt oberoende av andra enheter, till skillnad från teknologier med repeatrar, till exempel RF Mesh och PLC. Nätet kräver inga datakoncentratorer eller gateway-enheter och har därför bra mottagning och därmed stabila SLA-nivåer, vilket också innebär lägre underhållskostnader. NB-IoT använder det vanliga mobilnätet som normalt upprätthålls av teleoperatörer med ett starkt intresse i att garantera högklassiga förbindelser. Teleoperatörerna kan även anpassa antalet tjänster som använder NB-IoT frekvensbandet för att upprätthålla en bra signal. Jämfört med till exempel LTE Cat-1 har NB-IoT mycket färre kopplingsförluster, vilket också indikerar bättre tillförlitlighet.

Kostnadseffektivt:

Kommunikationskostnaderna med NB-IoT består för det mesta av abonnemangsavgifter och kostnader för modem, som är billigare än 2G/3G-modem. NB-IoT blir särskilt kostnadseffektivt om det används tillsammans med eUICC (Embedded Universal Integrated Circuit Card), en ytterligare ny teknik som lanseras samtidigt som NB-IoT. Med eUICC kan man byta teleoperatör helt utan att behöva röra vid elmätaren eller ens byta ut det fysiska SIM-kortet, vilket minimerar mängden fältarbete och ger lägre administrativa kostnader. Det är dock bra att vara medveten om en ytterligare kostnad som kan uppkomma med eUICC då ett helt nytt affärsekosystem byggs kring hosting och abonnemangshantering. I framtiden väntas nätkostnaderna för NB-IoT dock att minska avsevärt till följd av skalfördelar. NB-IoT kommer att användas världen över och eftersom den bygger på öppna standarder kommer antalet leverantörer och andra aktörer som erbjuder enheter och lösningar att öka samtidigt som den ökande konkurrensen innebär lägre priser.

Vilken är den bästa kommunikationstekniken för smarta elmätare?

NB-IoT är ett fantastiskt komplement till det breda teknikurvalet, men som alltid finns det ett antal aspekter för elnätsföretag att ta hänsyn till med NB-IoT. Industriell elmätning kräver till exempel högre dataöverföring och vissa applikationer, till exempel lastbalansering, kräver nästan överföring i realtid. Det kan vara en tuff utmaning för NB-IoT.

En bra princip för alla elnätsföretag som ska fatta beslut om kommunikationstekniken för sin AMI-infrastruktur är att alltid välja kommunikationslösning från fall till fall utifrån de geografiska omständigheterna på olika platser. Det innebär att det bästa valet ofta är ett hybridnätverk med till exempel G3 PLC, RF Mesh och NB-IoT eller någon annan LTE-teknik. Det klokaste är att inte låta sig begränsas av någon enskild teknik, utan att ta fram en optimal kommunikationslösning för företaget.

 

Vill du veta mer om kommunikationsteknik för smarta elnät?  Kontakta oss.


Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR