blog-background-1920px

Pilotprojekt inom Advanced Grid Analytics

2017-dec-13 12:26:52

Liechtensteinische Kraftwerke (LKW) och Landis+Gyr genomför ett pilotprojekt för att under åtta månaders tid testa möjligheterna med avancerade analysverktyg för olika processer i mellan- och lågspänningsnätet. Målet är att visa hur effektivt data från smarta elmätare kan användas för analys och optimering av nätet. Projekt startade i början av september och kommer när det är slutfört att följas av en landsomfattande utrullning som inkluderar totalt 27 000 mätpunkter i Liechtenstein.

Advanced Grid Analytics (AGA) är mjukvara som låter elnätsföretag optimera sin tillgångshantering och nätdrift samt införa nya system för lasthantering och fakturering. I en integrerad AGA-plattform kan information från smarta mätsystem kombineras med geografiska informationssystem. Denna integrerade databas kan sedan utnyttjas av ett stort antal applikationer.

lkw-hauptsitz-schaan.jpgMånga fördelar

Projektet i Liechtenstein, det första av sitt slag för Landis+Gyr i Europa, fokuserar inledningsvis på lasthantering för elnät och anläggningar, visualisering av spänningen, integrering av distribuerade energikällor samt optimering av nätets underhållsinvesteringar. Ett flertal AGA-applikationer erbjuder elnätsföretaget möjlighet att visualisera och analysera elnätets belastning, inklusive lastflöden från ställverk, i kraftledningar, säkringar och andra nätkomponenter, utifrån konsumenters och prosumenters verkliga lastprofiler. Detta underlättar planeringen av investeringar i distributionssystemet.

AGA user-friendly interface__Multiple level visualisation of analytics and power flow results.jpg

AGA har ett användarvänligt gränssnitt med visualisering och analys av effektflöden på flera nivåer. 

”Advanced Grid Analytics kombinerar data från sammankopplade smarta enheter i nätinfrastrukturen på ett sätt som skapar mervärde för elnätsföretaget, inte minst när det gäller distribuerad energiproduktion i olika delar av nätet. Företag som Liechtensteinische Kraftwerke kan använda AGA för att optimera sina affärsprocesser och dra nytta av data för att fatta smarta investeringsbeslut.”

Ralph Griewing, Senior Vice President Energy Solutions

AGA har ingått i Landis+Gyrs nordamerikanska produktportfölj sedan 2014 och används framgångsrikt av över 25 elnätsföretag, främst i USA. Pilotprojektet med LKW är företagets första med AGA i Europa. 

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR