blog-background-1920px

Smidig övergång till nästa generations smarta mätsystem

2017-aug-25 14:54:04

ThinkstockPhotos-519575451.jpgÖvergång till nästa generations smarta mätare och system ställer nätbolagen återigen inför nya utmaningar. Alla har redan smarta mätsystem som en integrerad del i alla sina processer och system. Inga avbrott får ske när befintliga mätare och system skall bytas till nya smartare mätare.

När övergången till nästagenerations system inleds kommer man till en början att ha flera typer av mätare med möjligen också olika typer av kommunikation i drift parallellt och kanske också mer än ett insamlingssystem och flera integrationer till andra system. Samtidigt ökar datavolymen, vilket innebär utmaningar i att hantera och utnyttja Big Data. I vår förra artikel gav vi rekommendationer som stöd i planeringen inför införandet av nästa generations mätsystem.

  1. Definiera målsättningarna och strategin
  2. Planera implementeringen och den framtida verksamheten noga
  3. Definiera hur och om de befintliga processerna behöver förändras
  4. Samordna med andra pågående utvecklingsaktiviteter
  5. Identifiera och förebygg risker
  6. Välj rätt partners

Noggrann planering säkerställer ett bra slutresultat

Grunden för en lyckad utrullning läggs redan i den tidiga planeringsfasen och börjar med val av inköpsmodell och servicepaket. Starkt engagemang, rätt expertis och öppen kommunikation är a och o genom hela projektet. I projektet för införandet av nästa generations teknologi är det skäl att definiera alla ansvarsområden, utse ansvariga för varje del, fastställ hur kommunikation mellan de olika parterna skall ske och definiera i detalj alla rutiner och processer i installationsarbetet.

Ladda ner vår handbok för tips och rådgivning   om nästa generations AMI. 

Tydliga ansvarsgränser säkerställer hög servicenivå

Alla migrationsprojekt kräver att två mätsystem drivs parallellt under en viss tid. Det är mycket viktigt att fastställa ansvarsområden för det nya och befintliga för tiden då den nya tekniken införs och den gamla tas ur bruk. Detta garanterar en hög servicenivå oavsett hur man valt att genomföra migrationen. Om utrullningsprojektet av nya mätare och system köps in som en tjänst kanske man också skall inkludera att leverantören övervakar både det gamla och det nya systemet i realtid för att säkerställa att installationsarbetet genomförs utan att påverka SLA-nivån för det gamla systemet eller det nya.

Kommunikationstekniken kräver särskild uppmärksamhet

Nyckeln till en lyckad utrullning är som sagt planering. Det gäller i synnerhet om mätarna används som repeatrar i gammalt och nytt system. En nedtagen och bytt mätare kan få hela kommunikationskedjan att brista i det gamla systemet och servicenivån att sjunka. Likväl måste de nya mätarna installeras med tanke på hur de fungerar och repeterar varandra. Detta gällande för PLC och RF system. Med omsorgsfull planering som är beroende på vad man har och vad som skall installeras och kontinuerlig övervakning av systemets status kan mätarbytena genomföras utan att påverka servicenivån nämnvärt.

Flexibel installationsprocess utan överraskningar

Planering är avgörande för att installationsarbetet ute i fält ska löpa effektivt men det måste ske i kombination med hur mätare skall bytas för att både gammalt och nytt skall fungera parallellt tills allt är bytt i ett område eller nätstation. Detta är utmaningen för byte av redan smarta mätare till smartare mätare. Varje onödig minut som går åt till att installera mätare är en extra kostnad, för att inte tala om eventuella återbesök som måste göras. Information om mätarnas placering och omgivning underlättar planeringen och gör att man till exempel kan förbereda sig för behovet av en extra antenn. Automatiska fältverktyg höjer installationskvaliteten och förebygger mänskliga misstag. Tekniker i fält måste få arbeta flexibelt och till exempel ha frihet att välja en bättre plats åt en RF Mesh mastermätare om den har planerats att installera på en plats med dålig mobiltäckning. Processer och system måste kunna hantera förändringarna. Gatewaykonceptet i E360 gör den typen av förändringar lätta att hantera. Hela installationsprocessen måste vara automatiserad så nya mätare blir registrerade i systemet så när ”online” som möjligt.

Intresserad? Kontakta oss

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR