Landis+Gyr Blogg

    Interaktiv laddning sätter fart på e-mobilitetsrevolutionen

    Elfordon blir allt vanligare världen över och kommer att spela en viktig roll i distribuerade energisystem och övergången till ett fossilfritt samhälle. På Landis+Gyr vet vi att elbilar innebär både utmaningar och möjligheter för elnätsföretag och har därför förvärvat två företag som är verksamma inom elbilsladdning: Etrel och True Energy. Dessa förvärv utökar vårt erbjudande till elnätsföretag med laddutrustning för elbilar och mjukvara för smart laddning, inklusive efterfrågeflexibilitet för bättre nätstyrning.

    Läs artikeln