blog-background-1920px

Kundcase: Järvi-Suomen Energia

2016-okt-06 21:31:01

Lakeside_Finland-633968-edited.jpg
Järvi-Suomen Energia övergick 2013 till fjärravläsning för sina ungefär 100 00 kunder och Landis+Gyr genomförde projektet åren 2010–2013. Samtidigt började Järvi-Suomen Energia använda Landis+Gyrs fjärravläsningstjänst som sedan 2014 levererats i samarbete med Ericsson. Järvi-Suomen Energia hade tidigare erfarenhet av fjärravläsning och kunde därför ställa tydliga krav på oss som leverantör. Ett av kraven var att mätningarna skulle erbjuda ett bättre stöd till bolagets kundservice samt förbättra och underlätta nätunderhållet. Järvi-Suomen Energia äger mätarna och har ett eget systemgränssnitt, men Landis+Gyr har hand om allt som sker däremellan.

 • Landis+Gyr sköter avläsning, övervakar systemet, utför felsökning om en mätpunkt inte kan nås och meddelar Järvi-Suomen Energia via systemet när någon mätpunkt behöver kontrolleras.
 • Landis+Gyr skickar timvärden till kundens gränssnitt en gång om dagen.
 • Järvi-Suomen Energia använder en applikation, Dashboard, som fungerar som ett ”fönster” mot AIM-systemet. Via Dashboard kan bolaget göra avläsningar och koppla på eller stänga av strömmen.

Timserier till kunderna, behändig fjärrstyrning och effektiv clean-up

JSE har en webbtjänst där kunderna kan följa sin elförbrukning timvis. Tidigare var mätaravläsningar för kunder som flyttat och på- och avkoppling av abonnemang mycket tidskrävande och utgjorde en stor kostnad för nätbolaget. Nu skickar Landis+Gyr mätvärdena dagligen till Järvi-Suomen Energias gränssnitt och informationen förmedlas automatiskt vidare till bolagets egna system, till exempel CRM-systemet. Fjärravläsning har även möjliggjort mer en effektiv hantering av abonnemangen: strömmen kan stängas av direkt när kundens avtal upphör. JSE:s kundservice har tillgång till förbrukningsdata och fjärrstyrning direkt via Dashboard. Dashboard används även för förbrukningsrapporter och elnätsanalyser.

Informationssystem

Fjärravläsning har även förenklat processerna vid installation och utbyte av mätarna. Landis+Gyr samlar in mätvärdena och ser i sitt system vilka enheter som inte skickar data på normalt sätt. Därefter kontrollerar vi var i nätet mätaren finns samt vad det är som orsakar problemet och informerar kunden direkt via systemet.

De största fördelarna med fjärravläsning för Järvi-Suomen Energia

 • Landis+Gyr handhar avläsningssystemets drift och underhåll. Järvi-Suomen Energia får sina mätvärden enkelt och effektivt och kan fokusera sina resurser på att utveckla sin kärnverksamhet.
 • Mättjänsten är integrerad med JSE:s Kundinformationssystem. Mätvärdena skickas till gränssnittet så att elbolagets personal har all information.
 • JSE vet vilka kostnader de har för fjärravläsningen många år framåt eftersom avtalet med Landis+Gyr gäller fram till 2018.

Tjänsten omfattar samtliga kunder hos Järvi-Suomen Energia när bolagets tidigare avläsningssystem har integrerats i det nya. Installationsarbetet utfördes av Suur-Savon Sähkötyö Oy, ett bolag inom samma koncern som JSE.

Järvi-Suomen Energia Oy

Järvi-Suomen Energia Oy är ett koncernbolag inom Suur-Savon Sähkö. Järvi-Suomen Energia är elleverantör till över 100 000 kunder i mellersta och östra Finland, där bolaget har ett elnät på drygt 28 000 kilometer. År 2015 uppgick bolagets omsättning till över 80 miljoner Euro.

Landis+Gyrs lösning för 105 000 mätpunkter:

 • Smarta elmätare av modellerna E450 och E120 samt tillhörande datakoncentratorer DC450 och EMPC100i
 • Kommunikationsteknik: LON, PLAN PLC och 2G/3G
 • Gridstream AIM
 • AIMIA integrationsgränssnitt och internetbaserat Dashboard Monitoring Tool
 • Driftsättning av systemet, utbildningar och integrationer
 • Mätaravläsning fram till 2018

Related articles:

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR