blog-background-1920px

Helen Elnät AB: en komplett lösning för smart mätning

2016-sep-01 14:41:56

Helen_Helsinki.jpg

Helen AB är ett av Finlands största energibolag med uppemot 400 000 kunder. Bolaget har fått ett internationellt miljöpris för världens energieffektivaste energiproduktion. Företaget utvecklar kontinuerligt mer miljövänliga och innovativa lösningar med målet att uppnå en 100-procentigt koldioxidneutral elproduktion.

 

Första steget: En komplett lösning för smart mätning

År 2010 tecknade elnätsföretaget Helen Elnät AB, en del av Helen, ett avtal med Landis+Gyr om att genomföra en av de dittills största massinstallationerna av smarta mätare i Europa: 190 000 kunder hos Helen kommer att övergå till smart mätning och få tillgång till timvis information om sin elförbrukning. Redan före projektet hade 150 000 av Helens kunder smarta mätare. Efter det ursprungliga avtalet har Landis+Gyrs leverans nu kommit att omfatta över 220 000 mätpunkter.

Helen Elnäts vd Risto Harjanne sade redan vid början av projektet att ”smarta mätare är ett avgörande steg i utvecklingen av smarta nät. Vi vill förbereda våra tekniska lösningar för den framtida utvecklingen.”

Smartgrid_projekt_fakta_Helen.jpg

För utrullningen av smarta mätare valde Helen en heltäckande totallösning som omfattar allt från mätarna till ett långsiktigt driftsavtal. Bolaget ville ha en partner som kunde hantera alla utmaningar genom hela livscykeln för mätarna. Ett annat krav var att leverantören skulle kunna garantera tillförlitlig kommunikation mellan mätarna och bolagets system.

Resan fortsätter med tioårigt avtal

Landis+Gyr och Helen hade ett nära samarbete åren 2011–2013 under det massiva projektet där man byggde upp en komplett AMI-infrastruktur för att kunna ta tillvara alla fördelar med smart mätning i allt från näthantering till kundservice.

”Utrullningen och hela projektet var en succé. Helen är en mycket kunnig och lösningsinriktad organisation som vill hitta nya sätt att förbättra sin verksamhet med nya innovationer”, säger Kari Nykänen, Landis+Gyrs projektledare i Helenprojektet.

Citat_Mauri_Patrikainen_Helen_story_sv.pngProjektet gav Landis+Gyr en fantastisk möjlighet att bredda sina kunskaper om stora utrullningar som kräver en enorm logistikkedja och skräddarsydda totallösningar, bland annat integration med Helen Elnäts olika IT-system.

”Vi fick verkligen utnyttja all vår expertis, till exempel inom kommunikationsteknik. Vi utformade en kommunikationsarkitektur med RF Meshnet och 2G/3G-teknik för sammanlagt 220 000 mätpunkter med hjälp av den flexibla systemarkitekturen i Landis+Gyrs Gridstreamlösning. Dessutom planerade och optimerade vi placeringen av mätarna på fältet för att minimera den totala ägandekostnaden”, berättar Landis+Gyrs Customer Solution Consultant Mauri Patrikainen.

”Utrullningen var förstås bara det första steget och vår resa med Helen fortsätter med avläsningsavtal och ett batterisystem för energilagring”, påpekar Kari Nykänen med avseende på det tioåriga serviceavtalet: Landis+Gyr ansvarar för timvis avläsning inklusive data om elkvalitet och avbrott. Serviceavtalet inkluderar även andra plötsliga behov, till exempel att koppla på eller av elförsörjningen på distans.

Helen_metering_room_solution_graph_with_E350_meter_sv.jpg

 

Dynamisk laststyrning som en del av smart mätning

En av Helen Elnäts revolutionära innovationer under projektets gång var dynamisk laststyrning som utvecklades i nära samarbete Landis+Gyr genom att vidareutveckla egenskaperna i Gridstream AIM för att möjliggöra dynamisk styrning av eluppvärmning. Målet var att utveckla en modell för laststyrning för att använda avläsningssystemens egenskaper till att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden och i elnätet.

Dessa innovativa egenskaper möjliggör automatisk laststyrning för elvärme enligt timpriset på marknaden för dagen före handel och det förväntade uppvärmningsbehovet enligt utetemperaturen i väderleksrapporterna. Systemet kan styra utvalda laster i nätet, till exempel varmvattenberedare, till optimala tidpunkter beroende på elpriset. Landis+Gyrs AIMIA-lösning spelar en viktig roll i laststyrningen: informationen om kundernas optimerade uppvärmningsbehov skickas varje dag från Helens IT-system via AIMIA till Gridstream AIM som schemalagda styrkommandon som systemet verkställer nästa dag. Idag drar Helen full nytta av dessa egenskaper och kan erbjuda sina kunder dynamisk laststyrning.

Att använda sig av nya tekniska innovationer har varit ett medvetet val i Helens väg mot ett smartare nät. Läs mer om Helens evolution från smart mätning till en pionjär inom smarta nät här.

Related articles:

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR