blog-background-1920px

Helens evolution från smart mätning till en pionjär inom smarta nät

2016-sep-05 13:13:32

Helen__sahkovarasto_akusto_original-665071-edited.jpg

Helen AB, ett av Finlands största energibolag, tagit steget vidare från smart mätning mot globalt föregångarskap inom energilagring och smarta nät. Företaget utvecklar miljövänliga och innovativa lösningar med målet att uppnå en 100-procentigt koldioxidneutral elproduktion. Landis+Gyr har som leverantör av smarta mätlösningar och energilagring tillsammans med Toshiba haft glädjen att följa med Helen på denna utvecklingsresa.

Smartgrid_projekt_tidslinje_Helen-363195-edited.jpg

År 2010 tecknade elnätsföretaget Helen Elnät AB, en del av Helen, ett avtal med Landis+Gyr om att genomföra en av de dittills största massinstallationerna av smarta mätare i Europa. Helen Elnäts vd Risto Harjanne sade redan vid början av projektet att ”smarta mätare är ett avgörande steg i utvecklingen av smarta nät. Vi vill förbereda våra tekniska lösningar för den framtida utvecklingen.

Läs mer om Helens komplett lösning för smart mätning i tidigare blog.

Kontinuerlig innovation för att utveckla verksamheten

Helen har uppvisat en enastående ambition att dra full nytta av smart mätning och nya tekniska genombrott. Ända från början av projektet har Helen velat utforska alla fördelar med smart mätning och dessutom söka nya sätt att utveckla sina processer och affärer med smart teknik och nya innovationer. En sådan exempel är dynamisk laststyrning, för att använda avläsningssystemens egenskaper till att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden och i elnätet.

Nordens största batterilösning för energilagring

Att använda sig av nya tekniska innovationer har varit ett medvetet val i Helens väg mot ett smartare nät. År 2014 offentliggjorde Helen sina planer att bygga ett solkraftverk i Fiskehamnens stadsdel i Helsingfors, där man bygger ett smart bostadsområde.
Arbetet med solkraftverket startade våren 2015. Kort därefter tecknade Helen ett avtal med Landis+Gyr och Toshiba om leverans av ett batteribaserat energilagringssystem (Battery Energi Stora System, BESS) som är det största i sitt slag i Norden. Systemet installerades i närheten av solkraftverket i Södervik i juni 2016. Energilagring bidrar till ökad stabilitet i nätet när distribuerade förnybara energikällor integreras i befintliga nät. Det mångsidiga batterisystemet kan användas för att på en bråkdels sekund balansera variationen som orsakas av förnybar energi.

Graafi2_sv_2.jpg

Nya affärsmodeller

Helen Elnät och det finska stamnätsbolaget Fingrid samarbetar i ett pilotprojekt med BESS för att utreda optimala tidpunkter för att ladda och användas elen samt identifiera nya affärsmodeller som kan utvecklas med hjälp av energilagring.

”Projektets största innovation ligger i anläggningens drift och styrning. Vi kommer att analysera och testa den bästa tidpunkten för att ladda och ladda ur batteriet, vem som är beredd att betala för elen och när, och enligt vilken prissättningslogik”, berättar utvecklingschef Juha Karppinen från Helen.

Projektet kommer att bidra till ökad nätstabilitet i en dynamisk miljö genom att lösa tekniska, driftsmässiga och affärsmässiga utmaningar förknippade med integration av förnybara energikällor i befintliga nät.

”Helen är ett fantastiskt exempel på ett elbolag med stora visioner om hur smarta mätare kan fungera som en del av ett större system och som vill utforska och utnyttja ny teknik. Dessa ambitioner har gjort Helen till en global föregångare inom smarta nät”, sammanfattar Mauri Patrikainen, Landis+Gyrs Customer Solution Consultant som har arbetat med Helen för flera år.

Läs mer i vår fallstudie: Installation av Nordens största batterilösning för energilagring.

Related articles:

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR