blog-background.png

Landis+Gyr första leverantör i Europa att tilldelas IDIS-certifikat för den smarta mätartekniken G3-PLC

Landis+Gyr
Landis+Gyr - 2016-aug-12 13:21:17

blog_cover.jpg

Landis+Gyr smarta E450-mätare med kommunikationstekniken G3-PLC har certifierats av IDIS Industry Association. IDIS-certifikationen följer de certifikat som tilldelats av G3-PLC Alliance för apparater som kommunicerar på frekvensområdet CENELEC A och 150-500 Khz.

Efter tillkännagivandet om att Landis+Gyr blivit den första leverantören av smarta mätare i Europa som tilldelats G3-PLC Alliance-certifikat för apparater som kommunicerar på frekvensen CENELEC A och senare även inom det utvidgade frekvensområdet 150-500 Khz, har Landis+Gyr nu glädjen att meddela att dess flaggskepp, den smarta mätaren E450, har klarat ett överensstämmelsetest gällande omfattande kvalificering och interoperabilitet utfört av IDIS. Landis+Gyr är den första leverantören som i enlighet med IDIS paket 2 klarat de hårda interoperabilitetskraven.

LandisGyr-G3-PLC-OFDM-technology_EN_OG.png

IDIS (Interoperable Device Interface Specification) erbjuder detaljerade DLMS/Cosem companion-specifikationer och med den testomgivning som överensstämmelsetesten kräver. Det gör det möjligt för tillverkare att utveckla interoperabla och utbytbara mätare och elnätsutrustning i enlighet med internationella öppna standarder. Genom IDIS kan industrin dra nytta av utbytbara produkter och således lita på att deras investering i smart mätningsteknik är säker inför framtiden och öppen för oundvikliga tekniska framsteg.

IDIS apparater har testats för överensstämmelse och interoperabilitet i enlighet med IDIS Industry Associations rutiner. Certifikatet bekräftar att tekniken uppfyller IDIS krav och specifikationer för paket 2 och garanterar utbyrbarheten hos mätarna med IPv4/v6-baserad kommunikation, inklusive G3-PLC. Certifikatet G3 Alliance är ett förvillkor för IDIS-certifikatet, och bekräftar interoperabiliteten på kommunikationsnivå medan IDIS-certifikatet bekräftar interoperabiliteten på applikationsnivå. Förutom IDIS grundläggande funktion, täcker certifikaten för E450-apparaterna tillägg för frånkoppling/tillkoppling, belastningsstyrning, gränssnitt för kundinformation, säkerhet och multiutilitymätning.

Landis+Gyr tillämpar kommunikationstekniken G3-PLC i sin Gridstream®-lösning för smarta nät. Denna nya teknologi möjliggör snabbare och mer tillförlitlig elnätskommunikation såväl som flexibel anslutning med nya smarta applikationer.

Se mer information om G3-PLC i den här videon.

 

 

 

Related articles:

Ta kontakt