blog-background-1920px

Metering as a Service för Caruna: lyckad hantering av tredjepartsenheter

2021-jun-23 08:35:35

Keilaniemi_2014_03_Caruna-1
Med drygt 687 000 mätpunkter är Caruna Finlands största elnätsföretag. Landis+Gyrs MaaS-lösning (Metering as a Service) till Caruna omfattar hantering av infrastruktur för hushållsmätare. Lösningen inkluderar timvis avläsning av elförbrukning och elkvalitet, hantering av mätinfrastruktur och dataöverföring samt aktivering av AMI-relaterade underhållsåtgärder. Med 17 miljoner mätvärden levererade till Caruna och dess kunder varje dag är detta det största Managed Services-projektet för Landis+Gyr i Norden.

Efter att avtalet tecknades 2017 inleddes förberedelser för att hantera tredjepartsenheter. Mycket arbete lades ned på att anpassa kundens processer och på att säkerställa Landis+Gyrs beredskap att erbjuda bästa möjliga service för Carunas befintliga elmätare från andra tillverkare. Ett år senare var allt klart och MaaS-lösningen driftklar i full skala. På Caruna var man särskilt nöjda med den smidiga övergången från den tidigare mätinfrastrukturen till Landis+Gyrs serviceplattform AIM.

 

Nära samarbete med kunden

För att garantera bästa möjliga kundupplevelse satsar Landis+Gyr på kontinuerlig processutveckling, där kundens medverkan spelar en viktig roll. Landis+Gyr har ända sedan projektet inleddes fått bra betyg av Caruna i årliga kundnöjdhetsundersökningar. En stor orsak till detta är det intensiva kundsamarbetet.

”Vi samarbetar med dem varje dag. Det här är inte ett projekt som går att genomföra på egen hand och därför är en bra kundrelation helt avgörande för båda parter”, säger Jukka Koponen, Service Operations Manager på Landis+Gyr.

Kontinuerligt utvecklingsarbete och sömlöst samarbete med kunden är en central del av servicemodellen. Målet är ständig förbättring av såväl effektiviteten som tjänsternas lönsamhet.

Landis+Gyr Metering as a Service

Allt fler energiföretag väljer Metering as a Service (MaaS) för att sköta mätinfrastrukturen. I Landis+Gyrs MaaS-modell garanterar vårt serviceteam leverans av mätvärden enligt servicenivåer fastställda i SLA-avtal. Dessutom övervakar och upprätthåller teamet kontinuerligt AMI-systemet och den tillhörande IT-infrastrukturen som krävs för att säkerställa mjuk- och hårdvaruprestanda, datasäkerhet, affärskontinuitet och snabb återställning vid störningar. MaaS kan även inkludera händelser ute i fält, vilket innebär att vi vid problem med dataöverföringen skickar en arbetsorder till kundens system eller direkt till en underhållspartner som kunden anlitar för arbeten ute i fält.

Läs mer i en fallstudie om Caruna och avläsning av tredjepartsmätare:

Läs mer

Get in contact with us

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR