blog-background.png

Mot en uppkopplad framtid

2016-nov-21 16:37:56

Communication.jpgAtt välja den optimala kommunikationstekniken för en AMI-lösning är en komplicerad process och beslutet beror i varje enskilt fall på ett stort antal olika faktorer. Det gäller att ta hänsyn till driftförutsättningarna på kort sikt, men även mer långtgående visioner.

Marknaden och tekniken utvecklas och även kommunikationens roll i smart mätning förändras. Tidigare pratades det bara om dataöverföring mellan mätarna och systemet. I dag är kraven på anslutbarhet större, och smarta nät har börjat utvecklas mot fullvärdiga kommunikationsnät. IoT – (Internet of Things) innebär att det inte längre bara är mätaren och insamlingssystemet som ska kommunicera med varandra, utan ett stort antal sammankopplade system och enheter. Denna utveckling ställer nya krav på standardisering, bandbredd och flexibilitet för att inte tala om IT-säkerhet och sekretess. I takt med att smarta nät och smarta hem utvecklas kommer vi även att få se nya aktörer göra entré på marknaden.

Landis+Gyr utvecklar sin Gridstream-lösning kontinuerligt för att uppfylla kraven i framtidens uppkopplade värld. I praktiken innebär det att vi inför nya kommunikationstekniker med högre bandbredd, ökad tillförlitlighet och stöd för IPv6 för att göra lösningen mer flexibel. Vår nya generation modulära smarta mätare, E360, utvecklas som en ”IoT-mätare” med en banbrytande kommunikationslösning som förändrar mätarens roll i kommunikationsnätet ute på fältet. Självklart har Landis+Gyr ett standardiserat gränssnitt för kundinformation, HAN porten som ökar möjligheterna att ansluta och skicka data från den smarta mätaren till olika applikationer och verktyg som finns i smarta hem. Samtidigt håller vi på att utveckla en ny modulär och öppen mjukvaruplattform som kommer att öppna för en helt ny nivå av kommunikation på systemnivå utan att kompromissa med säkerhet eller sekretess.

 

kommunikation.png

 

Optimerad kommunikation enligt kundens behov

Vilka kommunikationsmedier som används i AMI-lösningar har stor betydelse för den totala livstidskostnaden. Snarare än att argumentera för eller emot någon särskild kommunikationsteknik tycker vi det är viktigt att förstå driftsmiljön för hela AMI-lösningen. Valet av kommunikationsteknik beror på ett flertal faktorer:

  • Användning (vad de smarta mätarna används till – bara mätning och fakturering eller ett smart nät?)
  • Geografisk miljö (stad/landsbygd)
  • Kostnadsaspekter (Total ägandekostnad, installationskostnader och driftkostnader)
  • SLA-krav (Servicenivåavtal – vilka krav ställs av den avtalade servicenivån?)
  • Typ av kund
  • Kundens installationsplan (ska mätarna installeras på kort tid, eller över en längre tidsperiod?)

För att garantera ett tillförlitligt kommunikationsnät och uppfylla kraven på avtalad servicenivå till lägsta totala ägandekostnad är det viktigt att förstå bakgrundsfaktorerna och välja en optimal lösning.

Landis+Gyrs Gridstream-lösning inkluderar stöd för flera olika kommunikationstekniker. På Landis+Gyr har vi gedigen erfarenhet av PLC-kommunikation för WAN-, NAN- och HAN-nät (Wide Area, Neigbourhood Area och Home Area Network), och lanserar för närvarande G3 PLC-teknik som ger högre överföringskapacitet, ökad stabilitet och bättre anslutbarhet. Vi kommer inom kort också att lansera RF Mesh-teknik på den europeiska marknaden genom att dra nytta av vår globala expertis och våra erfarenheter från några av världens största AMI-projekt. Inom P2P-kommunikation erbjuder Gridstream stöd för 2G/3G-teknik och vi utvecklar dessutom nu vår portfölj för att inkludera stöd för LTE. Vår omfattande teknikportfölj och kännedom om för- och nackdelarna i varje situation hjälper oss att bygga upp en optimal kommunikationslösning för mätinfrastrukturen.

För hemnät (HAN) erbjuder Landis+Gyr stöd för MBus-teknik och på vissa marknader även Zigbee. Det nylanserade CII-gränssnittet (HAN porten) erbjuder tillgång till ett mycket bredare urval kommunikationsteknologier för smarta hem.

Se mer information om kommunikationsteknik i den här videon:

 

Ta kontakt

Senaste artiklar

Populära artiklar