Landis+Gyr Blogg

  End-to-end-cybersäkerhet i det smarta elnätet

  I det senaste avsnittet av podden ”OT Security Made Simple” pratar Klaus Mochalski, grundare och VD för Rhebo, med Todd Wiedman, säkerhetschef hos Landis+Gyr, om en mängd olika teman, och de belyser den pågående utvecklingen inom AMI-säkerhet där nya utmaningar och lösningar uppkommer.

  Läs artikeln  

  Utmaningen i Europa – integration av solenergi

  Vi har diskuterat integrationen av förnybar energi i lågspänningsnätet med fler än 40 europeiska elnätsföretag och insett att en stor andel av ansökningarna om nyanslutning, i synnerhet avseende solcellsanläggningar, avslås eller drabbas av betydande förseningar.

  Att ansluta solcellsanläggningar till lågspänningsnätet är en utmaning för många elnätsföretag i Europa, vilket har gett upphov till oro i branschen. För att få mer klarhet i vad detta problem beror på ska vi nu fördjupa oss i frågans olika aspekter och sedan utforska möjliga lösningar och åtgärder.

  Läs artikeln  

  En smartare mätinfrastruktur i 5 steg

  Oavsett om det handlar om en första installation, en andra utrullning eller en fullständig uppgradering är uppbyggnad av AMI (Advanced Metering Infrastructure) en lång resa. Vilka är stegen som ni har framför er när ni bestämmer er för att uppgradera er AMI?

  Läs artikeln  

  GridFlex Control: Ta kontroll över det aktiva elnätet

  I ett alltmer decentraliserat elnät är det en utmaning för nätbolagen att upprätthålla elnätets resiliens, balansering och säkerhet samtidigt som tillgångshanteringen optimeras. Effektiv övervakning och kontroll av elnätet samt tillhörande tillgångar är ytterst viktigt för att det ska vara möjligt att identifiera problem och vidta förebyggande och korrigerande åtgärder innan driftsäkerheten påverkas. Lyckligtvis erbjuder digitaliseringen av energisystemet via smart mätutrustning ett sätt att hantera nästa fas i energiomställningen.

  Läs artikeln  

  Säkerhet inom AMI: Hur vi bemöter det ökade hotet mot OT och IT

  Energisektorn står inför nya säkerhetshot som utvecklas i den moderna erans konvergens mellan informationsteknologi (IT) och operativ teknik (OT). Geopolitisk turbulens och arbetskraftsförändringar har ytterligare försvårat säkerhetslandskapet inom energisektorn. Resultatet är att det blivit allt viktigare med säkrare system för avancerad mätinfrastruktur (AMI).

  Läs artikeln  

  40 år som föregångare inom ultraljudsmätning

  På 70-talet fick företagen bråttom att börja övervaka sina flöden bättre, då Europa och övriga världen drabbades av en explosionsartad ökning av olje- och energipriser. Landis+Gyr såg att det fanns ett akut behov av precis energimätning och lanserade därför sina allra första ultraljudsmätare, 2WR2, som kunde användas direkt för fakturering. Precisionen, hållfastheten, de låga underhållskostnaderna och robustheten gjorde dem till framtidens mätare inom mätning av värme och kyla. Idag utgör de grunden för våra smarta värme- och vattenmätare.

  Läs artikeln