blog-background-1920px

Smart Metering as a Service – effektivisera din verksamhet med Managed Services

Anoop Gangadharan
Anoop Gangadharan
2021-maj-17 17:54:03

AdobeStock_213634747Börjar utrullning, underhåll och uppdatering av mätinfrastrukturen kännas för komplicerat och dyrt för din organisation? Oroar du dig för mätinfrastrukturens säkerhet? Behöver din personal tid att fokusera på kärnverksamheten i stället för IT-system och infrastruktur? Då kan rätt lösning för dig vara att anlita våra experter som är specialiserade på AMI-system.

Att driva och upprätthålla en avancerad mätinfrastruktur (AMI) kan vara en komplicerad och dyr uppgift. Därför väljer allt fler företag Managed Services för att lösa utmaningen. En studie genomförd av Northeast Group visar att ”as a Service”-modeller liksom i många andra branscher blivit vanligare inom smarta mätsystem under det senaste årtiondet och att marknaden för Smart Metering as a Service förutspås växa från 199 miljoner dollar till mer än en miljard åren 2018–2027.

Varför välja en servicemodell?


Världen digitaliseras och utvecklingen går mot alltmer decentraliserad energiproduktion. Detta öppnar samtidigt för nya sätt att effektivisera verksamheten för energi- och elnätsföretag. Samtidigt blir IT-infrastrukturen alltmer komplex vilket kräver kontinuerlig uppdatering av kunskap, hårdvara, mjukvara och säkerhet. 

För elnätsföretag som vill minimera de höga investeringskostnaderna för smarta mätsystem och oförutsedda operativa kostnader kan Managed Services vara till hjälp genom att omvandla investeringskostnader till regelbundna, förutsägbara och stabila löpande kostnader.

Dessutom kan man minska tidsåtgången och kostnaderna avsevärt med en molnbaserad IT-infrastruktur vilket frigör interna resurser då man slipper den komplicerade projektledning och utbildning som driften av den nya mätinfrastrukturen förutsätter. Då kan dina team i stället fokusera på företagets kärnverksamhet. Fördelarna med ”as a Service”-modeller för elnätsföretag blir allt tydligare och även regleringen utvecklas för att beakta abonnemangsbaserade modeller. 

Välj en servicemodell som är rätt för dig


Övergången till abonnemangsbaserade servicemodeller har börjat och det finns olika nivåer att välja mellan, från molnbaserade hostingtjänster som ger tillgång till programvara till hantering och drift av elnätsföretagets hela AMI-miljö. Fundera på följande alternativ: 

  • Software as a Service (SaaS) – en molnbaserad lösning för elnätsföretag som föredrar att själva ta hand om sina insamlingssystem (HES) och hantering av mätdata (MDM), men behöver externa specialister för IT-miljön. Lösningen erbjuder en tillförlitlig, skalbar och säker IT-plattform som upprätthålls och övervakas kontinuerligt av experter. 
  • Metering as a Service (MaaS) – förutom hosting tar serviceleverantören hand om samtliga dagliga driftsprocesser utifrån elnätsföretagets behov så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Våra serviceteam levererar mätdata i den omfattning och enligt de servicenivåer som anges i ett servicenivåavtal (SLA). 

Oavsett vilken servicemodell du väljer är det viktigaste att hitta en partner som har rätt kunskaper, portfölj och fokus för att tillgodose behoven i din organisation och som kan erbjuda tillräckliga servicenivåavtal. 

Välj rätt partner


När du väljer serviceleverantör för att ta över ansvaret för mjukvaru-, hårdvaru- och firmwareuppdateringar, säkerhetsfunktioner och daglig systemdrift gäller det att hitta en tillförlitlig långvarig partner. Några kriterier att tänka på: 

  • Serviceportfölj: välj en leverantör med ett brett utbud av integrerade tjänster för att minimera den komplexitet och de operativa risker som ett samarbete med flera olika partner kan innebära.
  • Branschfokus: en leverantör som fokuserar på din bransch kommer mer sannolikt att kunna erbjuda rätt expertisnivå för dina behov på lång sikt. 
  • Regional/global närvaro: leverantörer med lokal närvaro kan bättre stötta din dagliga verksamhet medan en global organisation kan innebära stordriftsfördelar som ger dig mer valuta för pengarna. 
  • Goda meriter: kontrollera leverantörens kundreferenser för att se om deras erfarenheter motsvarar dina behov. 
  • Säkerhet end-to-end: att överlåta ansvaret för dina data till en kunnig extern partner kan möjliggöra bättre IT-säkerhet än vad elnätsföretaget kan uppnå på egen hand, men det gäller att verifiera leverantörens kunskaper på detta område. 
  • Teknikoberoende: för att undvika risken att bli bunden till teknik från en viss leverantör välj en serviceleverantör som kan ge dig support oavsett vilken mätarteknik du använder. 

Som en global ledare på smarta mätsystem kan Landis+Gyr hjälpa elnätsföretag att driva sina AMI-system och smarta elnät effektivare och mer tillförlitligt. Ladda ner vår rapport för mer information om hur Landis+Gyrs MaaS- och SaaS-lösningar kan underlätta din verksamhet.

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR