Landis+Gyr Blogg

  End-to-end-cybersäkerhet i det smarta elnätet

  I det senaste avsnittet av podden ”OT Security Made Simple” pratar Klaus Mochalski, grundare och VD för Rhebo, med Todd Wiedman, säkerhetschef hos Landis+Gyr, om en mängd olika teman, och de belyser den pågående utvecklingen inom AMI-säkerhet där nya utmaningar och lösningar uppkommer.

  Läs artikeln  

  Säkerhet inom AMI: Hur vi bemöter det ökade hotet mot OT och IT

  Energisektorn står inför nya säkerhetshot som utvecklas i den moderna erans konvergens mellan informationsteknologi (IT) och operativ teknik (OT). Geopolitisk turbulens och arbetskraftsförändringar har ytterligare försvårat säkerhetslandskapet inom energisektorn. Resultatet är att det blivit allt viktigare med säkrare system för avancerad mätinfrastruktur (AMI).

  Läs artikeln  

  40 år som föregångare inom ultraljudsmätning

  På 70-talet fick företagen bråttom att börja övervaka sina flöden bättre, då Europa och övriga världen drabbades av en explosionsartad ökning av olje- och energipriser. Landis+Gyr såg att det fanns ett akut behov av precis energimätning och lanserade därför sina allra första ultraljudsmätare, 2WR2, som kunde användas direkt för fakturering. Precisionen, hållfastheten, de låga underhållskostnaderna och robustheten gjorde dem till framtidens mätare inom mätning av värme och kyla. Idag utgör de grunden för våra smarta värme- och vattenmätare.

  Läs artikeln  

  Kommersiella och industriella mätare för energiomställningen

  Traditionell elnätsdrift har handlat om att leverera el till slutanvändarna i en enda riktning från stora produktionsanläggningar. När energisektorn går från fossilbaserade till koldioxidfria energikällor anslutna till mellan- och lågspänningsnät ställs elnätsföretag inför helt nya utmaningar. Samtidigt ökar energibehovet och energipriserna stiger drastiskt på grund av elektrifieringen av transporter och värme samt den senaste socioekonomiska utvecklingen. I denna nya energiera behöver kommersiella och industriella mätare erbjuda ett bredare spektrum av applikationer än bara fakturering.

  Läs artikeln  

  Ligg i framkant – Kundupplevelsen i Utility 4.0-eran

  Förr flödade energin bara i en riktning i värdekedjan. Kraftverk genererade el, kraftledningar överförde den till närmaste nätstation och sedan hem till dig. Allt detta skedde bakom en mätare och konsumentens roll var begränsad till användning av elen och betalning av fakturan. Konsumenterna visste inget om hur de fick sin energi eller hur de kunde göra något åt det. Men allt det förändras.

  Läs artikeln  

  Häng med i utvecklingen av kommunikationsteknik för smarta nät


  Kommunikationen är en central faktor i alla smarta nät eller AMI-system. Beroende på applikationer, geografi, landsbygd/stadsområde eller befintlig infrastruktur kan en nätoperatör välja PLC, mesh eller mobilnätskommunikation. Kundbasen blir allt mångsidigare och aktivare och inkluderar numera även prosumenter, elbilsladdare, förnybara energikällor med mera. Hur kan nätbolagen då säkerställa att kraven från alla segment tillgodoses utan att orsaka störningar i mätinfrastrukturen?

  Läs artikeln