blog-background-1920px

Utnyttja potentialen i nättillgångarna genom insamlade mätdata

2018-mar-01 12:07:14

Hanteringen av nättillgångar är något som varje elnätsföretag måste ta hänsyn till för att förlänga livslängden på både befintliga och nya investeringar. Med AGA - Advanced Grid Analytics är det möjligt att utnyttja data från AMI-system för att fatta smarta investeringsbeslut. ThinkstockPhotos-522152858_Highlight.jpg

Förutom nya metoder att hantera sina tillgångar söker elnätsföretagen tillförlitliga sätt att integrera ett stort antal distribuerade energiresurser i sina elnät. Nätets komplexitet ökar, liksom även laster från till exempel solceller i bostadshus, laddning av elfordon, luftkonditionering, varmvattenberedare, tvättmaskiner och torktumlare som ansluts till nätet. Effektiv tillgångshantering kräver nya verktyg och nya processer.

Traditionellt har tillgångshanteringen handlat om att installera komponenter ute i fält och sedan byta ut dem när de gått sönder. Med dagens avancerade fjärravläsningssystem har elnätsföretagen börjat att undersöka hur data från smarta mätsystem kan användas för mer än insamling av mätvärden och automatiserad fakturering. Samtidigt har elnätsföretagen upptäckt möjligheterna med att utnyttja data från AMI-systemen för att övervaka nätets status nästan i realtid, visualisera belastningsförhållanden och optimera tillgångarnas livslängd och öka nätets effektivitet med hjälp av avancerade analyser.

Följ oss på LinkedIn:   Landis+Gyr in the Nordics

Nätanalyser ger elnätsföretagen möjlighet att förbättra tillgångshanteringen genom att samla och analysera data från konsumentnära sensorer och olika system för att bättre förstå tillgångarnas beteende. Analyserna kan användas för att identifiera avbrott snabbare eller förebygga dem, optimera driftsäkerheten vid investeringar och underlätta hanteringen av förnybar energi.

AGA Advanced Grid Analytics från Landis+Gyr – datadriven tillgångshantering 

Fördelen med en datadriven strategi för tillgångshantering är att elnätsföretaget kan både visualisera sitt distributionssystem och testa olika scenarier utifrån detaljerade data om systemets verkliga status. Elnätsföretagen kan använda analysresultaten för att utveckla och testa nätet samt motivera nyinvesteringar. Med Landis+Gyrs analysverktyg AGA kan data från geografiska informationssystem kombineras med operativa data från smarta elmätare och sensorer, vilket underlättar visualisering av tillgångarnas placering och analyser av deras prestanda ute i fält.

Landis+Gyrs analysverktyg AGA gör det möjligt att visualisera spänningsnivåer i hela elnätet och identifiera problemområden. Effektflödesberäkningar ger elnätsföretaget en noggrann bild av strömstyrkan och spänningen i alla delar av nätet så att de kan identifiera över- och underbelastningar samt vidta korrigerande åtgärder för att undvika avbrott och förluster. Dessutom kan företaget simulera vilka effekter exempelvis solpaneler skulle få i nätet och se hur de påverkar nätet i sin helhet. Andra användningsområden är att identifiera eventuella oegentligheter, se vilka kunder som bidrar mest till förbrukningstoppar och ta fram handlingsplaner för att förbättra elnätets driftsäkerhet.

AGA med användarvänligt grässnitt

AGA har ett användarvänligt gränssnitt med visualisering och analys av effektflöden på flera nivåer. 

Funktionaliteten testas i Liechtenstein

I ett projekt tillsammans med Liechtensteinische Kraftwerke (LKW) pilottestar Landis+Gyr hur nätanalyser kan användas för att visualisera spänningen, integrera distribuerade energikällor, optimera belastningen av tillgångar och därmed underlätta underhållsinvesteringar i LKW:s elnät. Advanced Grid Analytics olika mjukvaruapplikationer erbjuder elnätsföretaget möjlighet att visualisera och analysera elnätets belastning, inklusive lastflöden från ställverk, i kraftledningar, säkringar och andra nätkomponenter, utifrån konsumenters och prosumenters verkliga lastprofiler. Detta underlättar planeringen av investeringar i distributionssystemet.


Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR