blog-background-1920px

Aktiivinen verkonhallintaratkaisu tekee mikroverkosta todellisuutta

13. tammikuuta 2015 klo 11.41.00

ANMReaaliaikaisten tietojen saatavuus jakeluverkosta on edelleen vähäistä huolimatta käytössä olevasta teknologiasta, älykkäistä verkkosovelluksista ja työkaluista tiedon visualisointiin ja analysointiin. Käytettävissä olevat automatisointiratkaisut eivät ole mahdollistaneet jakeluverkon tehokasta toimintaa paikallisesti.

Espanjalainen riippumaton älykkäiden verkkojen tutkimuskeskus Tecnalia o äskettäin validoinut Landis+Gyrin aktiivisen verkonhallintaratkaisun (Automated Network Management, ANM). Tutkimuksen tavoite oli demonstroida kuormittavissa olosuhteissa ANM:n vaikutus jännitteen laadun parantamisessa, hajautetun tuotannon hallinnassa sekä sähkön tuotannon ja kysynnän tasapainottamisessa.Tecnalia simuloi useita erilaisia skenaarioita, joiden avulla testattiin ja arvioitiin verkon suorituskykyä yhdessä ANM:n kanssa.Skenaariot perustuivat muista älykkäisiin verkkoihin liittyneistä projekteista saatuihin havaintoihin ja tietoihin, ja niissä hyödynnettiin laboratorion verkonhallintakapasiteettia. Skenaarioissa arvioitiin ohjauselementtien, kuten jännitteensäätimen (linja- ja/tai jakelumuuntaja), kuorma- ja tuotantomäärien sekä energiavarastojen vaikutusta erilaisissa verkko-olosuhteissa.

 Landis+Gyrin ANM-ratkaisu tarjoaa selkeitä etuja asiakkaille:

  • Uusiutuvien energianlähteiden hallinta hajautetun tuotannon avulla vähentää vaikutuksia ylempään verkkokerrokseen.

  • Aktiivinen jännitteensäätö parantaa sähkön laatua, vähentää hävikkiä ja pidentää jakelumuuntajien käyttöikää.

  • Ennakoiva kapasiteetin hallinta tasapainottaa energian kysyntää ja tarjontaa verkon kapasiteetin rajoissa. Tämä vähentää vaikutusta ylempään verkkokerrokseen luomalla kestäviä mikroverkkoja.

  • Reaaliaikaisten tietojen ja arvojen toimittaminen verkosta ylemmän kerroksen järjestelmiin varmistaa sähköjärjestelmän tehokkaan visualisoinnin ja tietojen analysoinnin.

Landis+Gyrin ANM:n avulla mikroverkko toimii tehokkaasti osana suurempaa älykkään verkon infrastruktuuria. Ratkaisu ennakoi sähkön kysynnän ja tarjonnan suhteen ja korjaa verkon tilanteen automaattisesti maksimoiden sen toimintatehokkuuden ja luotettavuuden. 

Tecnalia on Espanjan ensimmäinen soveltavaa tutkimusta harjoittava tutkimuskeskus ja yksi Euroopan lupaavimmista laboratorioista, joka työllistää noin 1 500 henkilöä. Tutkimuskeskuksen liikevaihto on 110 miljoonaa euroa, ja sillä on yli 4 000 erilaisiin eurooppalaisiin älyverkkoprojekteihin osallistuvaa asiakasta.

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit

Aiheeseen liittyvät artikkelit