Fiksulla suunnittelulla lähes 300 tonnin materiaalisäästöt etäluentahankkeessa

Landis+Gyrin uuden E360-mittarin kehitystyössä on huomioitu vahvasti kiertotalouden näkökulma. Laitetta on kehitetty Fair Meter -projektissa alankomaalaisten verkkoyhtiöiden Allianderin ja Stedinin kanssa.  Osana projektia etäluettavaa mittaria tutkittiin myös kiertotalouden näkökulmasta, ja tulokset puhuvat puolestaan: uusi malli säästää 220 tonnia muovia ja 50 tonnia metallia etäluentaprojektin aikana.

Lue lisää

Mittari kerrallaan kohti reilumpaa maailmaa

Alankomaiden kaksi suurinta verkkoyhtiötä ajavat hanketta, jonka tavoitteena on parantaa maailmaa. Fair Meter -hankkeen ajatuksena on käyttää toimijoiden omalla alueella vain kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun mukaisia laitteita ja ruokkia siten vastaavaa muutosta koko elektroniikkateollisuudessa.

Lue lisää

E360-mittari: suunniteltu IoT-ympäristöön

Markkinoiden ja teknologian kehitys on jatkuvaa. Myös tiedonsiirron rooli etäluennassa muuttuu. Tiedonsiirrossa ei enää ole kyse vain datan siirtämisestä mittareiden ja järjestelmien välillä. Nykyaikaiset vaatimukset edellyttävät edistyksellisempiä ratkaisuja, ja älykkäästä verkosta onkin kehittymässä täysimittainen tiedonsiirtoverkko. Kommunikaatioteknologia ei enää tue pelkkää mittari- ja tiedonkeruujärjestelmää, vaan sen on vastattava teollisen internetin (IoT) vaatimuksia ja palveltava valtavaa määrää toisiinsa liittyviä, keskenään keskustelevia järjestelmiä ja laitteita. Tämä tarkoittaa entistä tiukempia vaatimukia standardoinnille, suorituskyvylle ja joustavuudelle – tietoturvasta ja yksityisyyden suojasta puhumattakaan.

Lue lisää