Landis+Gyr blogi

  Hollantilainen jakeluverkko-operaattori lyhentää jakeluhäiriöitä automaatioratkaisulla

  Uusien älykkäiden laitteiden ja ohjelmien sekä laajentuvan digitalisoinnin myötä olemme entistä riippuvaisempia sähköstä. Siksi jakelun luotettavuudesta tulee yhä tärkeämpää, ja kuluttajat ovat entistä herkempiä keskeytyksille.

  Lue lisää  

  SAIDI/SAIFI-vaatimuksilla kohti luotettavampaa verkkoa

  Landis+Gyr työskentelee tiiviisti pohjoismaisten verkko-operaattoreiden kanssa tavoitteenaan ottaa käyttöön etäluettavat mittarit ja älykäs verkko, joilla voidaan parantaa sähkönjakelun laatua. Sähkönjakelun laatua mitataan yleensä jakeluhäiriöiden keston ja esiintymistiheyden perusteella käyttäen System Average Interruption Duration Index (SAIDI)- ja System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) -luotettavuusindeksejä. SAIDI osoittaa vuoden aikana tapahtuneiden jakeluhäiriöiden keskimääräisen keston, kun taas SAIFI ilmaisee keskimääräisen keskeytysten määrän kullekin asiakkaalle.

  Lue lisää  

  Artikkelit aiheen mukaan

  Näytä kaikki