Antti Leinonen

Antti Leinonen

Antti on työskennellyt Landis+Gyrillä vuodesta 2007 alkaen opintojensa ohella, ja vuoden 2016 lopussa valmistui diplomityö tehovarastoista ja niiden hyödyntämisestä tulevaisuuden joustavissa sähköverkkojärjestelmissä. Sähkötekniikan asiantuntemuksen lisäksi Anttia kiinnostaa ajanvietto luistimilla ja golfmaila kädessä. Välillä on myös hyvä rentoutua sohvalle seuraamaan elektronisen urheilun kasvua ja katsella toisenlaisia urheilutapahtumia.

Ketterät akustot tasapainottavat verkon taajuutta

Energiavarastot ovat yksi vastaus haasteisiin, joita muun muassa energiantuotantokentän hajautuminen ja uusiutuvan energian tuotannon lisääntyminen asettavat sähköverkon toiminnalle. Kolmiosaisen blogisarjan toisessa osassa pohditaan, miksi akustoja tarvitaan ja mitä ominaisuuksia akustoteknologioita tarkastellessa kannattaa ottaa huomioon.

Lue lisää

Mitä haasteita muuttuva energiantuotannon kenttä tuo mukanaan?

Suomalaiset verkkoyhtiöt ovat jo ottaneet yhden merkittävän askeleen kohti verkon digitalisaatiota, kun älykäs mittaus ja etäluentajärjestelmät on otettu käyttöön. Seuraava teknologinen kehitysaskel lähestyy jo, kun energiantuotantokenttä hajautuu, uusiutuvan energian tuotanto lisääntyy ja sähkölaitteiden määrä verkossa kasvaa. Myös energiankäyttäjät muuttuvat kuluttajista aktiivisiksi kuluttajatuottajiksi, ja uudenlaiset verkkoteknologiat ja ICT nostavat päätään.

Lue lisää

Artikkelit aiheen mukaan

Näytä kaikki