blog-background-1920px

Landis+Gyrin uusi E570 -mittari: katse tiukasti tulevassa

14. joulukuuta 2018 klo 16.19.17

E570- 2ndLandis+Gyr rakentaa älykkäämpää tulevaisuutta ja lanseeraa uuden E570 -sähkömittarin kaupan ja teollisuuden tarpeisiin. Uusilla, entistä älykkäämmillä ratkaisulla Landis+Gyr muokkaa energia-alan tulevaisuutta.

Edistysaskeleet älykkäässä mittauksessa, tuottajakuluttajuuden yleistyminen ja uudistuvien energiamuotojen yhä laajempi käyttöönotto muuttavat energia-alaa. Nykytekniikan täytyy tukea joustavaa, läpinäkyvää verkonhallintaa, joka tehostaa verkkoyhtiöiden toimintaa ja tuottaa säästöjä myös loppukäyttäjän lompakkoon.

Etäluettava E570 Series 2 -sähkömittari on kehitetty vastauksena energia-alan toimintaympäristön nopealle kehitykselle. Älykkään infrastruktuurin on koko elinkaarensa ajan mukauduttava muutoksiin toimintaympäristössä. Esimerkkinä muutoksesta on tietoturvan merkityksen korostuminen, kun kommunikaatio eri järjestelmien ja laitteiden välillä lisääntyy. Landis+Gyrin uusi virtamuuntajaliitäntäinen mittari kaupan ja teollisuuden sähkönmittaukseen edustaa tuoreinta tekniikkaa. Monipuolisilla laskutus-, tapahtumakirjaus- ja sähkön laatutietojen mittaustoiminnoilla varustettu laite on tarkoitettu suuren kulutuksen kiinteistöihin. E570 täyttää toimialan tiukimmat standardit ja vaatimukset ja sen suunnittelussa on hyödynnetty kansainvälisesti parhaita käytäntöjä koskien myös tietoturvaa ja turvallisuutta.

Luotettavaa tietoa tukemaan verkkoyhtiön prosesseja

Nykyaikaiset energiamittarit tuottavat valtavasti mittaustietoa, jota verkkoyhtiöt voivat hyödyntää asiakaspalvelun ja laskutuksen ohella myös jakeluverkon hallinnassa ja vianetsinnässä. E570 tukee 2G/4G-tiedonsiirtoa ja G3 PLC-teknologiaa, ja se voidaan liittää energiayhtiöiden IoT-infrastruktuuriin. Koska tiedonsiirtoratkaisut kehittyvät valtavalla nopeudella, tulee mittalaitteiden mahdollistaa myös tulevien teknologioiden hyödyntäminen. E570-mittarissa haaste on ratkaistu kommunikaatiomoduulilla, joka voidaan tarpeen mukaan vaihtaa tai päivittää. Toisin sanoen, tekniikan kehittyessä laite voidaan päivittää vaivattomasti ja pienin kustannuksin ilman että koko mittaria tarvitsee vaihtaa. E570-mittarissa on RS485- ja M-Bus-väylät ja siihen on saatavana monipuolinen valikoima I/O-ominaisuuksia, joten sen toiminnallisuus voidaan sovittaa täsmälleen energiayhtiön yksilöllisiin tiedonsiirto- ja ohjaustarpeisiin.

Laskutus ja sähkön laadunvarmistus

Power Quality


E570:n ominaisuudet ja edut eivät rajoitu ainoastaan laskutukseen tarvittavaan täsmälliseen ja luotettavaan kulutusmittaukseen. Verkkoyhtiön kannalta mittarin kehittynyt toiminnallisuus sähkön laadun mittaukseen on erittäin hyödyllinen. Sähkön laadun ylläpitäminen on verkonhaltijoille yhä suurempi haaste, kun verkkoon syötetään yhä enemmän uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä. E570 parantaa näkyvyyttä jakeluverkon tilanteeseen tuottamalla lähes reaaliaikaista tietoa esimerkiksi harmonisesta kokonaissäröstä, yksittäisistä harmonisista säröistä, jännitetason muutoksista ja energiataseesta. Laitteessa on kentällä vaihdettava pitkäikäinen paristo, joten mittarin nestekidenäyttö ja merkkivalot ovat luettavissa myös virrattomassa tilassa, esimerkiksi sähkökatkon aikana. Mittari pystyy myös lähettämään ilmoituksen sähkökatkosta sähköyhtiön etäluentajärjestelmään ennen jännitteen katkeamista. Reaaliaikaisen sähkökatkotiedon ansiosta sähkökatkon vaikutuksia voidaan rajoittaa erittäin tehokkaasti.

Toimiva, yhteensopiva ja tietoturvallinen

E570 on joustavasti liitettävissä verkkoyhtiön älykkääseen infrastruktuuriin. Se on Landis+Gyr Gridstream -ratkaisun ydintuote ensisijaisesti epäsuoriin pienjännitteen mittaustarpeisiin, mutta voidaan liittää myös muiden valmistajien AMM-järjestelmiin. Mittarin liitettävyydestä ja yhteensopivuudesta kertoo IDIS-sertifiointi. Liitännöissä käytetään DLMS-protokollaa, joka antaa raamit myös mittarin tietoturvaratkaisulle.

Uusi mittariversio vastaa viimeisimpiä tietoturva- ja turvallisuusvaatimuksia. E570 on kehitetty ensisijaisesti tietoturvan ehdoilla laitteen fyysisestä suunnittelusta aina tiedonsiirtoprotokollien valintaan asti. Sen tietoturvaominaisuuksia voidaan tarvittaessa päivittää. Mittari on varustettu suojaus- ja hälytysominaisuuksilla ja tiedonsiirron turvallisuus ja salaus varmistetaan High Level Security –toiminnallisuudella. E570:n kuluttajarajapinta (CII; Customer Information Interface) mahdollistaa integroinnin kolmannen osapuolen sovelluksiin suoran, salatun tiedonsiirtoyhteyden välityksellä. Valitut mittaustiedot voidaan siis toimittaa saumattomasti haluttuun käyttöliittymään tietojen tarkastelua varten.

Myös laitteen fyysinen turvallisuus on olennaisen tärkeä asia. E570 täyttää turvallisuusstandardin IEC 62052-31 asennusturvallisuus- ja kenttähuoltovaatimukset, ja mittarin kotelointiluokka on IP54, joten se edustaa alan huippua.

12

E570 mukautuu erilaisiin käyttökohteisiin

E570 sopii teknisiltä vaatimuksiltaan hyvin erilaisiin asennuksiin: se voi toimia niin yksittäisenä stand-alone -laitteena kuin osana etäluentaratkaisua. Se voidaan asentaa erilaisiin verkkoympäristöihin ja laitteen monipuolinen valikoima tuloja ja lähtöjä sekä lisävarusteita ja kokoonpanovaihtoehtoja mahdollistaa erilaiset käyttökohteet.

E570 on suunniteltu katse tiiviisti tulevassa. Vuosikymmenten kokemus etäluentatekniikan kehityksestä ja asennuksista tiivistyy ratkaisuun, joka kestää kovatkin haasteet myös tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit