blog-background-1920px

Liitettävyys on IoT-aikakauden avainsana

8. joulukuuta 2017 klo 8.43.15

Teknologian jatkuva kehitys ja teollisen internetin (IoT) esiinmarssi muuttavat etäluennan roolia. Älykkään mittauksen ratkaisujen on nivouduttava yhteen lukuisten toisiinsa liittyvien järjestelmien, miljoonien älykkäiden laitteiden sekä erilaisten tiedonsiirtoprotokollien kanssa, mikä edellyttää pitkälle kehittynyttä liitettävyyttä ja joustavuutta. Landis+Gyr on kehittänyt uuden IoT-ohjelmistoalustan vastaamaan juuri IoT-maailman, digitalisaation ja nopean teknologisen kehityksen haasteisiin.ThinkstockPhotos-513751816.jpg

Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä energiayhtiöiden IT-infrastruktuurin on pystyttävä joustavasti ja tehokkaasti sopeutumaan markkinoiden tarpeisiin. Lisäksi on tärkeää, että ne ovat valmiita teknologioiden kehitykseen myös tulevaisuudessa. Älykkään mittauksen ratkaisujen on mahdollistettava energiaratkaisujen kehittäminen sekä uusien sovellusten käyttöönotto – näin ne parhaiten tukevat yritysten strategiaa ja kasvua.

Landis+Gyr vastaa juuri näihin tarpeisiin ja tukee energiayhtiöiden siirtymistä IoT-aikakauteen lanseeraamalla uuden ohjelmistoalustan, joka nostaa liitettävyyden, modulaarisuuden ja palvelulähtöisen arkkitehtuurin uudelle tasolle ja mahdollistaa uusien sovellusten integraatiot joustavasti. 

IoTPlatform5.jpg

Hybridipalvelustrategia tukee sujuvaa muutosta

Käynnissä olevassa digitaalisessa murroksessa pilvipohjaisista ratkaisuista on tullut strateginen välttämättömyys, ja ne muuttavat myös tapaa, jolla energiajärjestelmiä operoidaan. Tietojen käsittely ja tallennus pilvessä antaa edellytykset nopealle sovelluskehitykselle, ketterämmille liiketoiminnoille sekä paremmalle datankäsittelylle ja asiakaskokemukselle.

Landis+Gyrin uusi IoT-alusta pohjautuu pilvipohjaiseen ratkaisuun. Siihen voidaan keskittää kaikista älykkäistä päätelaitteista saatava mittausdata, jota tarvitaan energiayhtiön tärkeimmissä liiketoimintaprosesseissa, kuten laskutuksessa, asiakaspalvelussa, omaisuudenhallinnassa sekä verkon operoinnissa. IoT-ohjelmistoalustan kehityksen taustalla on niin sanottu hybridipalvelustrategia. Sen tavoitteena on rakentaa optimaalinen ratkaisu kunkin asiakkaan teknologiaympäristöön, joka voi koostua sekä pilviasennetuista että palvelinsaliympäristöihin asennetuista sovelluksista ja järjestelmistä. 

Keskitetty tietovarasto mahdollistaa älykkyyden

Miljoonien älykkäiden mittauspisteiden lähettämästä massiivisesta datamäärästä syntyy lisäarvoa vain, jos se pystytään muuntamaan liiketoimintaa tukevaksi tiedoksi, analyyseiksi, suunnitelmiksi ja diagnooseiksi.

Landis+Gyrin uutta ohjelmistoratkaisua voidaan laajentaa kolmansien osapuolten ratkaisuilla, joita voidaan hyödyntää muun muassa reaaliaikaiseen tiedon prosessointiin ja analysointiin sekä koneoppimiseen. Pilvipohjainen ja moderni IT-arkkitehtuuri mahdollistaa vähän ohjelmointia vaativan ja liiketoimintaprosessien mukaisen IT-infrastruktuurin, jota voidaan helposti täydentää kaupallisesti saatavilla olevilla visualisointi- ja valvontatyökaluilla.

Esimerkkinä pilvipohjaisen ratkaisun hyödyistä on datan kerääminen ja analysointi reaaliajassa. Se voidaan toteuttaa valvontaratkaisulla, joka laukaisee esimääritellyt hälytykset ja toimenpiteet automaattisesti. Datavirran reaaliaikainen analysointi auttaa esimerkiksi ehkäisemään laiteviat jo ennen niiden syntymistä. Pilvipohjainen IT-infrastruktuuri, jossa ei tarvita varsinaista omaa laitekannan hallintaa, sallii edistyksellisten analytiikka- ja dataprosessien hyödyntämisen nopeasti ja todellisen tarpeen mukaan.

Lisäarvoa ekosysteemiin

Tehokas ja avoin ekosysteemi on oleellinen tekijä, kun edistetään energia-alan liiketoiminnan murrosta ja hyödynnetään alan tuottamaa valtavan suurta datamäärää. Landis+Gyrin IoT-ohjelmistoalusta mahdollistaa lisäarvoa tuovien sovellusten ja innovaatioiden kehittämisen yhdessä energiayhtiöiden ja kumppaneiden kanssa.

Landis+Gyrin avoimen alustan malli perustuu avoimiin ja käyttöönotettaviin ohjelmointirajapintoihin. Ne vähentävät järjestelmäympäristön monimutkaisuutta ja alentavat elinkaarikustannuksia mahdollistamalla saumattomat ja häiriöttömät integraatiot ja muutokset asiakkaan sovellusympäristössä.

Landis+Gyrin uusi IoT-alusta mahdollistaa ekosysteemin laajentamisen useilla tasoilla. Sen sisältämien ominaisuuksien avulla eri sovelluskehittäjät voivat luoda sekä toiminnallisia että tiedon hyödyntämiseen tarkoitettuja sovelluksia. Lisäksi ne mahdollistavat uusien älykkäiden mittauspisteiden ja protokollien käyttöönoton energiayhtiön infrastruktuurissa.

Landis+Gyrin IoT-ohjelmistoalustan perustana on IoT Hub -työkalu, joka tarjoaa kolmansille osapuolille mahdollisuuden tuoda järjestelmään uusia älykkäitä laitteita ja niiden sijaintitietoja. Tämä mahdollistaa laitteiden etsimisen, tarkastelun ja perustoimintojen hallinnoinnin karttapohjaisella käyttöliittymällä niiden tarkan sijainnin mukaan. 

Ytimenä tehokas tiedonsiirronhallinta

Ohjelmistoalustan ytimessä on kevyt tiedonsiirron hallintakerros, jota täydentävien työkalujen avulla voidaan tehokkaasti hallita ja seurata etäluettavia mittareita ja muita älykkäitä laitteita. Landis+Gyr IoT Hub on tehokas verkon konfigurointi-, liitettävyys- ja suorituskyvyn seurantatyökalu, joka tukee käyttäjää verkonhallinnan kaikissa vaiheissa aina laitteen asennuksesta, rekisteröinnistä ja ohjelmistopäivityksistä laitteen tilan valvontaan, ongelmanratkaisuun ja laitteen käytöstä poistoon. IoT Hubin visuaalinen ilme mahdollistaa verkon suorituskyvyn seurannan tehokkaasti. Interaktiivinen, karttapohjainen käyttöliittymä auttaa seuraamaan verkon hälytyksiä, tapahtumia ja tiedonsiirron tilaa.

LandisGyr_layouts_003_comm_top_bar_open.png

Find out more about our new IoT software  platfrom on our website.

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit

Aiheeseen liittyvät artikkelit