Landis+Gyr blogi

  Datahub laajentaa etäluentajärjestelmän roolia

  Datahubin käyttöönotto muuttaa energiatoimialan toimintamallia laajasti. Me Landis+Gyrillä valmistaudumme muutokseen järjestelmäominaisuuksia ja palveluita kehittämällä. Näemme, että Datahub vaikuttaa jakeluverkkoyhtiön koko järjestelmäympäristöön ja perinteisten järjestelmien rooleja pitää arvioida uudestaan.

  Lue lisää  

  Landis+Gyrin etäluentateknologiaa ruotsalaisen Sinfran jäsenille

  Landis+Gyr on tehnyt puitesopimuksen Ruotsin sähkö-, kaukolämpö- ja vesialan kansallisen hankintaorganisaation Sinfran kanssa. Sopimuksen mukaan Landis+Gyrin etäluennan tuotteet ja ratkaisut ovat tarjolla Sinfran jäsenyrityksille ja näiden tytäryhtiöille toukokuusta 2018 alkaen.

  Lue lisää  

  Laajalla perspektiivillä edistämään energia-alaa

  Landis+Gyr Oy saa 1.2. uuden toimitusjohtajan, kun Sami Kurunsaari aloittaa työnsä yrityksen luotsina. Ari Tolonen siirtyy OptiWatti Oy:n toimitusjohtajaksi. Millaisin ajatuksin uusi toimitusjohtaja lähtee viemään Landis+Gyriä eteenpäin?

  Lue lisää  

  Kasvu Openissa mahdollisuudet avoinna energia-alan kasvuyrityksille ja kumppaneille

  Landis+Gyr on Kasvu Open -kumppanina ja mahdollistajana mukana Kasvu Open -ohjelman Energia-alan Kasvupolulla. Ohjelmassa suomalaiset kasvuyritykset pääsevät vauhdittamaan kasvuaan hyödyntämällä asiantuntijayritysten osaamista. Landis+Gyrille Kasvu Open on ikkuna kasvuyritysten maailmaan. Se on ikkuna, josta energiamarkkinan näkymää voi katsoa pienyritysten silmin ja josta saa uusia markkina- ja asiakaslähtöisiä ajatuksia ja ideoita. Tänä vuonna olemme erityisesti kiinnostuneita energiatiedon hyödyntämisen ja aktiivisen energian säästön mahdollisuuksista niin kuluttajille kuin yrityksille tarjottavissa palveluissa sekä erityisesti älykkään sähköverkon ratkaisuissa.

  Lue lisää  

  Yhteistyöllä huippuosaamista

  Landis+Gyrillä on pitkä perinne yhteistyöstä yliopistojen ja muiden oppilaitosten kanssa. Useat EMEA-alueen yksikkömme tekevät jatkuvasti opiskelija- ja tutkijayhteistyötä projekteissa, joilla on sekä tutkimuksellisia että liiketoiminnallisia tavoitteita. Yhteistyö vaihtelee opiskelijoiden harjoittelupaikoista strategisiin ja pitkäjänteisiin tutkimusprojekteihin.

  Lue lisää  

  Landis+Gyrin toimitusjohtaja nimettiin Global Smart Energy Elite vaikuttajaksi

  Metering & Smart Energy Internationalin kustantamaan The Global Smart Energy Elites: Projects and People -julkaisuun haastateltiin hiljattain yhtätoista Euroopan älyverkkojen keskeistä vaikuttajaa. Landis+Gyrin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Andreas Umbach oli yksi haastatelluista. Seuraavassa otteita haastattelusta, jossa Umbach puhuu toimialan kasvumahdollisuuksista ja haasteista sekä tulevaisuuden trendeistä.

  Lue lisää  

  Artikkelit aiheen mukaan

  Näytä kaikki