blog-background-1920px

Verkkoanalytiikan pilottiprojekti Liechtensteinissa

5. joulukuuta 2017 klo 6.30.33

lkw-hauptsitz-schaan.jpgLiechtensteinissa on meneillään pilottiprojekti, jossa paikallinen verkkoyhtiö Liechtensteinische Kraftwerke (LKW) ja Landis+Gyr testaavat kahdeksan kuukauden ajan Landis+Gyrin verkkoanalytiikkaohjelmiston, AGA:n (Advanced Grid Analytics), tarjoamia mahdollisuuksia keski- ja pienjänniteverkon valvonnassa. Pilottiprojektin tarkoituksena on havainnollistaa etäluentadatan tarjoamat mahdollisuudet verkon analysoinnissa ja optimoinnissa. Kun syyskuussa aloitettu projekti päättyy, ratkaisu on tarkoitus ottaa käyttöön koko maan kattavasti - yhteensä 27 000 mittauspisteelle.

Edistykselliset analytiikkatyökalut antavat mahdollisuudet parempaan verkko-omaisuuden hallintaan, verkon operointiin sekä uusien kuormanhallinta- ja laskutuskonseptien käyttöönottoon. AGA-ohjelmistoalusta yhdistää etäluentajärjestelmän tuottaman tiedon paikkatietojärjestelmän kanssa. Tällaista integroitua tietokantaa voidaan hyödyntää laajalti erilaisiin sovelluksiin verkonhallinnan tukena. 

AGA: etuja monella rintamalla

Liechtensteinin projekti on ensimmäinen Landis+Gyrin Euroopassa toteuttama AGA-hanke. Se painottuu aluksi verkon ja laitteiden kuormituksen seurantaan, jännitteen visualisointiin, hajautetun energiantuotannon integrointiin sekä verkon kunnossapitoinvestointien optimointiin. AGA:n useiden sovellusten avulla verkkoyhtiöt voivat visualisoida ja analysoida kuluttajien ja kuluttaja-tuottajien todelliseen energiankäyttöön perustuvaa verkon kuormitusta, mukaan lukien jakeluasemien, sähkölinjojen, sulakkeiden ja muiden verkkokomponenttien kuormitukset. Tämän perusteella voidaan laatia tarkka, koko jakelujärjestelmän kattava investointisuunnitelma.

AGA user-friendly interface__Multiple level visualisation of analytics and power flow results.jpg

Käyttäjäystävällinen AGA-käyttöliittymä: monitasoista analytiikan ja sähkönjakelun visualisointia 

”Verkkoanalytiikka linkittää verkkoon liitettyjen älykkäiden päätelaitteiden tuottaman datan verkkoinfrastruktuuriin. Tämä tarjoaa verkkoyhtiöille todellista lisäarvoa varsinkin tuotannon hajautuessa yhä voimakkaammin. Liechtensteinische Kraftwerken kaltaiset verkkoyhtiöt voivat AGA:n avulla optimoida liiketoimintaprosessejaan ja hyödyntää sen tuottamaa dataa strategisten investointipäätösten tekemiseen.”

Ralph Griewing, Senior Vice President Energy Solutions

AGA-ohjelmisto on vuodesta 2014 lähtien kuulunut Landis+Gyrin tuotevalikoimaan Pohjois-Amerikassa. Ratkaisulla on päästy hyviin tuloksiin yli 25 verkkoyhtiössä esimerkiksi Yhdysvalloissa. LKW:n pilottiprojekti on samalla Landis+Gyrin AGA-tarjonnan lähtölaukaus Euroopan markkinoilla. 

 

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit

Aiheeseen liittyvät artikkelit