blog-background-1920px

Bromölla Energi & Vatten och Landis+Gyr återupptar samarbetet kring Mätinsamlingstjänst

2017-feb-15 05:41:29

ThinkstockPhotos-626011052.jpgBromölla Energi & Vattenoch Landis+Gyr har haft samarbete kring mätinsamling sedan 2002, då nätbolaget tog i bruk Landis+Gyrs teknik och valde att köpa in tjänsten. Det här har visat sig fungera bra för Bromölla Energi & Vatten och parterna har nu avtalat om fortsatt leverans av tjänsten under de kommande åren. Nätbolaget valde Landis+Gyr som 

Bromölla Energi & Vatten VDsamarbetspartner efter en upphandling genom Värmek. Landis+Gyr levererar tjänsten med en företagspartner och den bygger i huvudsak på Landis+Gyrs AIM-system och E450 PLC-mätare.

Enkel avläsning och avräkning med Mätinsamlingstjänst

I fjärravläsningstjänsten levererar Landis+Gyr förbrukningsdata till Bromöllä Energi & Vatten månadsvis. Timdata kan levereras till kunderna efter behov, så ofta som kunden vill. Dessutom ingår också en avräkningstjänst till Bromölla Energi & Vatten. I praktiken sköter Landis+Gyr allt som har att göra med mätinsamlingstjänsten och då behöver nätbolaget t.ex. inte ta hand om programuppdateringar, analys om en mätare behöver besökas i fält etc.

"Genom att välja en tjänst behöver nätbolaget inte tänka på den dagliga driften eller underhållet av mätinsamlingen utan kan i stället fokusera på sin kärnkompetens: servicen till kunderna och underhållet och förvaltningen av elnätet. Det fortsatta samarbetet med Bromölla Energi & Vatten visar att tjänsten är lyckad. Vi är mycket glada över att kunden är nöjd", säger Gunnar Hedbris, Business Development Director, Landis+Gyr. 

I mätinsamlingstjänsten levererar Landis+Gyr bl.a. dessa funktioner till Bromöllä Energi & Vatten:

  • Övervakning, underhåll och uppdatering av servermiljön
  • Insamling och leverans av mätarställningar, felsökning i systemen
  • Övervakning av mätare och deras status
  • Utfärdar arbetsorder för felsökning i fält Ad hoc-avläsning, t.ex. vid leverantörsbyten
  • Rapportering om utförda funktioner och tjänster

Intresserad? Kontakta oss

Related articles:

 

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR