blog-background-1920px

Den rättvisa mätaren: Nya E360 har social hållbarhet som viktig egenskap

2016-dec-08 11:21:30

fair_meter_social_responsibility.jpgLandis+Gyr vill bedriva en miljömedveten verksamhet med hög affärsetik inom hela företaget, och det gäller även alla produkter och tjänster företaget erbjuder. Fair Meter är ett initiativ som startades i samband med ett stort kundprojekt i Nederländerna.Det är ett exempel på företagets insatser för att utveckla och leverera marknadsledande miljömässiga och socialt hållbara tekniska lösningar och produkter.

fair_meter_1.jpgEtt nederländskt konsortium av nätbolag som vill leverera socialt hållbar energi valde Landis+Gyr som huvudleverantör av smarta mätare till sitt projekt. De två medlemmarna i konsortiet, Alliander och Stedin, tecknade ett ”Green Deal” om rättvisa mätare med den nederländska regeringen, vilket innebär att även mätarleverantören måste uppfylla samma villkor. På Landis+Gyr såg man utmaningen som en möjlighet. ”Alla våra produkter är redan designade för att uppfylla kraven på dagens marknad, där hållbarhet givetvis spelar en stor roll. Det är något vi är mycket stolta över. Men detta är ett fantastiskt initiativ och en inspirerande möjlighet att bidra till och driva utvecklingen framåt”, sade Landis+Gyrs Senior Product Manager Joe Andrews, som ansvarar för lanseringen av E360 i Nederländerna. Landis+Gyr ska nu leverera över 1,5 miljoner mätare till konsortiet.

”Våra kunder vill bevisa för konsumenterna och andra intressenter att de gör sitt bästa för att lansera en smart, etisk och hållbar lösning. Vi kan uppfylla dessa krav, eftersom både vi och alla våra leverantörer har en transparent produktionsprocess, leveranskedja och produktutveckling”, förklarar Joe Andrews. Principerna i Fair Meter-initiativet gäller både processer och produkter. Till kraven hör bland annat hänsyn till energiförbrukning, utsläpp, materialinköp, transparent produktion och arbetsförhållanden, säkerhet i fråga om resurser och råmaterial samt att undvika konfliktmineraler.

fair_meter_infographic.jpg

”Merparten av kraven är inget nytt för oss på Landis+Gyr eftersom företagsansvar varit en integrerad del av vår verksamhet i många år”, förklarar Joe. ”Vi är glada och stolta över vår förmåga att kunna leverera bästa möjliga mätarna. Men det finns alltid utrymme för förbättring och att vi är stolta betyder inte att vi slutar arbeta, snarare tvärtom. Ett viktigt utvecklingsområde är att ständigt söka nya sätt att minska produktionens materialförbrukning. Ett pilotprojekt i Nederländerna undersöker nu möjligheterna att använda 100-procentig returplast av olika slag. Små förändringar som att ersätta några gram ny plast eller koppar i en mätare gör stor skillnad när man tillverkar miljontals mätare”, säger Joe.

Ger slutkunderna kontroll över sin elanvändning

Förutom miljömässigt och socialt hållbar produktutveckling och produktion bidrar Landis+Gyr även till en hållbar energiförbrukning. Smarta mätare gör elförbrukningen mer transparent och skapar nya möjligheter för nätbolag att stärka sin relation med konsumenterna och samtidigt spara el. Detta är något som europeiska energimyndigheter är väl medvetna om. Myndigheterna inför därför krav på hur smarta mätare ska användas för att hålla konsumenterna informerade och hjälpa dem att fatta beslut kring sin egen energianvändning. Därför har E360 ett avancerat gränssnitt för kundinformation.

”Gränssnittet ger nätbolagen ett effektivt sätt att ansluta olika tekniska lösningar till mätarna för att göra kunderna mer medvetna om och minska sin elanvändning eller flytta sin elanvändning till låglastperioder som kvällar och helger”, säger Joe. ”Studier i Europa har visat att kundgränssnitt kan minska elförbrukningen med cirka tre procent bara genom att göra konsumenterna mer medvetna om sin elanvändning.” Det innebär avsevärda besparingar i kW-timmar och därmed även betydligt mindre koldioxidutsläpp. Det är bra för miljön samtidigt som konsumenten sparar pengar, vilket stärker relationen med nätbolaget.

Se vår video om Personal Energy Management

 

IoT skapar nya möjligheter för energieffektivitet

E360 kan även fungera som en kommunikationslänk mellan nätbolaget och konsumenten genom säker informationsöverföring till hemmet (Home Area Network, HAN) med hjälp av standardprotokoll. Detta gör det möjligt att till exempel följa elanvändningen samt vad man betalar för den vid varje givet tillfälle. E360 erbjuder verktyg för bättre efterfrågeflexibilitet som ytterligare minskar den totala energiförbrukningen och minimerar miljöeffekterna.

IoT är på allas läppar just nu och innebär att smarta hushållsapparater i framtiden kommer att kunna kommunicera med nätet och välja den effektivaste användningstiden. Samtidigt kommer nätbolagen och konsumenterna att kunna använda lokalproducerad elfrån exempelvis solceller, mycket mer effektivt än tidigare. I takt med att decentraliserad elproduktion ökar i popularitet kommer smarta nät med mätare som E360 att erbjuda nya sätt att skapa ett bättre elsystem för både nätbolagen och konsumenterna.

Läs mer på Customer Intelligence

 

Related articles:

 

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR