blog-background-1920px

Ei författningsförslag för krav på elmätare ute på remiss

2017-dec-15 06:55:16

ThinkstockPhotos-849066844.jpgRegeringen har skickat Ei:s författningsförslag rapport om funktionskrav på elmätare på remiss. Författningsförslaget bygger på de åtta kraven i Ei:s Funktionskrav på framtidens elmätare (Ei R2015:9) från 2015. I det slutgiltiga förslaget ingår sju krav; funktionskravet om larm vid nollfel finns inte med eftersom det saknas ett standardiserat sätt att mäta nollfel och på grund av osäkerheter kring de olika mätmetoderna. Remissvaren ska ha kommit in senast den 16 februari 2018.

Ei:s slutgiltiga minimikrav på elmätare är:

Författningsförslag för funktionskrav på elmätare_SE CNL_9_2017.png

Funktionskraven omfattar lågspänningskunder och elmätarna ska uppfylla säkerhetskraven innan 2025 (Swedac, kategori 1: ≤63 ampere) eller innan 2030 (Swedac, kategori 2: ≥80 ampere).

Fokus på IT-säkerhet och integritet

I sitt författningsförslag lyfter Ei även fram betydelsen av IT-säkerhet och integritetsskydd: Det är av största vikt att elkunders personuppgifter skyddas och att elsystemets säkerhet hålls på en hög nivå. För Landis+Gyr är IT-säkerhet en av de viktigaste aspekterna hos smarta elmätare och något vi kontinuerligt utvecklar. Se vår video om IT-säkerhet och smarta mätsystem eller läs mer på vår blogg:

 

 

Energiföretagen ger rekommendationer om lokalt kundgränssnitt (HAN-port)

Ei:s funktionskrav fastställer även kraven på ett öppet kundgränssnitt. Energiföretagen Sverige har kompletterat kravet med sina egna rekommendationer som innehåller en teknisk specifikation för gränssnittet. Rekommendationen fastställer minimikrav på bland annat information som överförs via gränssnittet, överföringsintervall och kommunikationsprotokoll.

Landis+Gyr har utvecklat ett standardiserat HAN-gränssnitt för sina smarta elmätare som hjälper konsumenter att hantera sin energianvändning och bland annat gör det möjligt att ta del av mätdata i DLMS/COSEM-format på ett säkert sätt.

Landis+Gyr ser positivt på den nya lagstiftningen som skapar klarhet i fråga om tekniska krav och framtida utvecklingsriktningar. Landis+Gyrs teknik kan enkelt anpassas efter lagstiftningskraven i olika länder och erbjuder dessutom möjlighet till fjärruppdatering, vilket underlättar anpassningen när omvärlden förändras. Förutom mät- och faktureringsdata ger tekniken även tillgång till många smarta funktioner, bland annat dataanalyser.

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR